Śniadanie olimpijczyków

Dnia 29.05.2019 r. w ramach Tygodnia Olimpijskiego nasi uczniowie przygotowali i zjedli zdrowe śniadanie olimpijczyków, składające się ze smacznych, kolorowych i pełnych witamin kanapek na razowym chlebie.

Dodatkowo każdy mógł zrobić sobie zdjęcie kibica i fana sportu w specjalnie przygotowanej Foto Budce na terenie świetlicy szkolnej.

Nad uczniami czuwały panie: Agnieszka Słowińska - Kaszyńska, Beata Marciniak, Joanna Frelich i Anna Krerowicz. Akcję finansowo wsparła Rada Rodziców.

Anonimowa skrzynka na sygnały

Szanowni Państwo! W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów podejmujemy w szkole działania wychowawcze i profilaktyczne. W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 r. oraz na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 i w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), by wzmocnić współpracę między szkołą a rodzicami, utworzyliśmy ANONIMOWĄ SKRZYNKĘ NA SYGNAŁY.

Spotkanie policjanta z rodzicami na temat Cyberprzemocy

W dniu 13.05. 2019r. na zebraniu szkolnym z rodzicami gościliśmy st. asp. pana Krzysztofa Sochę. Celem spotkania było uświadamianie rodzicom czym jest cyberprzemoc. Rodzice mieli możliwość poznania form i przejawów tego zjawiska, które może dotknąć każde dziecko korzystające z Internetu bądź urządzeń mobilnych. Rodzice dowiedzieli się, że cyberprzemoc może przejawiać się dręczeniem poprzez komunikatory internetowe, fora, SMS-y, e-maile, udostępniane zdjęć i filmików.

WESPRZYJ ZDOLNYCH UCZNIÓW W TWOJEJ OKOLICY!!!

Nasza szkoła przystąpiła do Programu Stypendia Św. Mikołaja, mającego na celu zbiórkę pieniędzy na stypendia dla zdolnych uczniów, których sytuacja finansowa uniemożliwia rozwijanie talentów i umiejętności. Zebrane przez szkoły do 10 czerwca 2019r. fundusze na stypendia dla zdolnych i zaangażowanych uczniów z niezamożnych rodzin zostaną podwojone przez Fundację Świętego Mikołaja! Uczniowie, którzy otrzymają stypendia mogą przeznaczyć je na rozwój pasji i talentów, w tym opłacenie zajęć dodatkowych, zakup sprzętu sportowego czy materiałów plastycznych. 

Zebranie z rodzicami

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 zaprasza na Zebranie z rodzicami, które odbędą się dnia 13.05.2019 roku.

Harmonogram:

Klasy 1- 3: godz. 16:00 - spotkania z wychowawczyniami

Opiekunowie wszystkich uczniów: godz. 17:00 - Aula ZSOiZ w Trzemesznie

Klasy 4-8 i gimnazjum: ok. 17:30 (po spotkaniu na Auli) - spotkania z wychowawczyniami.

 

 

TRZYMAJ FORMĘ

W dniu 5.04.2019r. uczniowie klasy V w ramach realizacji programu „Trzymaj formę” wykonywali zdrowe kanapki wiosenne i rzeźby warzywne. W klasie V b przeprowadzono warsztaty na temat zaburzeń odżywiania. Podczas tych zajęć uczniowie aktywnie pracowali z tekstem wyszukując najważniejsze informacje o chorobach związanych z nieprawidłowym odżywianiem i oglądali film o obsesji odchudzania kreowanego przez media.

Przypomnienie!

Informuję, że 29 i 30 kwietnia 2019 roku oraz 2 maja 2019 roku są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.  W tych dniach zapewniamy dzieciom opiekę na świetlicy szkolnej przy ulicy Kosmowskiego 5.

Sławomir Kupś

dyrektor szkoły

 

Egzamin ósmoklasisty

Uwaga!

Informuję, że egzamin ósmoklasisty odbędzie się zgodnie z harmonogramem:

15.04.2019  od 9:00 część z języka polskiego,

16.04.2019 od 9:00 część z matematyki,

17.04.2019 od 9:00 część językowa.

Przypominam, że uczniowie powinni przybyć do szkoły o 8:15.

Sławomir Kupś

dyrektor szkoły

Egzamin gimnazjalny

Uwaga!

Informuję, że egzamin gimnazjalny odbędzie się zgodnie z harmonogramem:

10.04.2019  od 9:00 część humanistyczna,

11.04.2019 od 9:00 część matematyczno-przyrodnicza,

12.04.2019 od 9:00 część językowa.

Przypominam, że uczniowie powinni przybyć do szkoły o 8:15.

Sławomir Kupś

dyrektor szkoły