UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI 100 – LECIA HARCERSTWA

Dnia 21 września 2018 r. przedstawiciele społeczności szkolnej wzięli udział w pięknej uroczystości z okazji 100 - lecia harcerstwa w Trzemesznie. Najpierw poczty sztandarowe oraz zaproszeni goście zgromadzili się na placu Jana Kilińskiego, skąd przemaszerowali na cmentarz parafialny. Następnie przypomniano historię harcerstwa w Polsce oraz postacie harcerzy, którzy wnieśli znaczący wkład w rozwój harcerstwa w Trzemesznie. Kolejnym punktem było odsłonięcie pamiątkowej tablicy oraz zasadzenie symbolicznego dębu.

KARTKA DLA POWSTAŃCA

Uczniowie z klas V i VI uczęszczający na kółko polonistyczno - historyczne włączyli się w akcję "Kartka dla Powstańca". Najpierw poznali historię Powstania Warszawskiego, a potem przystąpili do napisania kilku słów do bohaterów walk o stolicę. Kartki zostaną przesłane do Fundacji Sensoria, a następnie przekazane do rąk Powstańców.

Kartka dla Powstańca