Egzamin gimnazjalny

eg

Uwaga!

Informuję, że egzamin gimnazjalny odbędzie się zgodnie z harmonogramem:

10.04.2019  od 9:00 część humanistyczna,

11.04.2019 od 9:00 część matematyczno-przyrodnicza,

12.04.2019 od 9:00 część językowa.

Przypominam, że uczniowie powinni przybyć do szkoły o 8:15.

Sławomir Kupś

dyrektor szkoły