Rekrutacja

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Trzemeszna z dnia 29 stycznia 2020 roku Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzemesznie ogłasza nabór do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Rekrutacja do przedszkola trwa od 2 marca 2020 roku do 20 marca 2020 roku, zaś do szkoły podstawowej od 2 marca 2020 roku do 20 marca 2020 roku.

OGŁOSZENIE!!!

Rekrutacja dzieci do Oddziału Przedszkolnego i klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie trwa do 20 marca 2020 r.

Wnioski do pobrania ze strony internetowej Szkoły: http://tsp2.edu.pl/rekrutacja

Wypełnione wnioski prosimy umieszczać w skrzynce na listy znajdującej się na bramie Szkoły przy  Pl. Kosmowskiego 5 w Trzemesznie.

PLAKAT

Dokumenty, dotyczące naboru do przedszkola, które należy składać w sekretariacie szkoły pod adresem pl. Kosmowskiego 5:

Dokumenty, dotyczące naboru do szkoły podstawowej, które należy składać w sekretariacie szkoły pod adresem pl. Kosmowskiego 5:

Jeżeli adres zamieszkania dziecka jest inny niż adres zameldowania należy dołączyć następujący dokument:

Granice obwodu Szkoły Podstawowej nr 2 - wg Załącznika nr 1 do uchwały nr XLIV/409/2017 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 29.03.2017r. (jeśli nie jesteś pewien, czy dziecko należy do obwodu szkoły wg. adresu zamieszkania sprawdź tutaj):

Ulice, aleje i place: 1 Maja, Brzoskwiniowa, Stefana Czarnieckiego, Gen. Henryka Dąbrowskiego, Górna, św. Jana, Jaśminowa, Jana Kilińskiego, Klonowa, Marii Konopnickiej, Michała Kościeszy Kosmowskiego, Ks. Marcelego Kowalskiego, Adama Mickiewicza, Modrzewiowa, Orchowska, Osiedlowa, Parkowa, Mikołaja Reja, Władysława Reymonta, Słoneczna, Sosnowa, Sportowa, św. Ducha Tumska, Wiosny Ludów, Wiśniowa, Wodna, św. Wojciecha, Wrzosowa, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Zielona, Źródełko oraz miejscowości: Brzozówiec, Kozłowo, Kozłówko, Miaty, Rudki, Święte, Wymysłowo.