KONSULTACJE DLA KLASY 8 OD 25.05.2020 DO 29.05.2020

W szkole dyżurować będą nauczyciele, dla uczniów klasy ósmej, zgodnie z następującym harmonogramem:

d