KONSULTACJE Z RODZICAMI

z

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 zaprasza rodziców i opiekunów uczniów na Konsultacje, które odbędą się:

- dnia 2.12.2019 roku kl. 4 - 8 - od godz. 18:00 - 19:00 ul. pl. Kosmowskiego 5,

- dnia 3.12.2019 roku kl. 0 oraz 1 - 3 - od godz. 17:00 - 18:00 ul. 1 Maja 11.