NA ŚCIEŻCE EKOLOGICZNO-PRZYRODNICZEJ

W

            Członkowie kółka przyrodniczego podczas zajęć przeszli ścieżką ekologiczno-przyrodniczą, która w ramach projektu realizowanego przez Gminę Trzemeszno, dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powstała w Trzemesznie w parku „Baba”.

W ramach ścieżki zamontowano 5 elementów:
- tablicę typu „Ptasi zegar” ,
- tablicę dotyczącą dendrologii ,
- gry o charakterze edukacyjnym ,
- stolik z edukacyjnym blatem
- pojemnik do segregacji odpadów na cztery frakcje uzupełniający obecnie istniejące pojemniki na odpady zmieszane.

Była to super zabawa, jak i możliwość poszerzenia wiedzy z dziedziny dendrologii, dzięki której mogliśmy rozpoznać rosnące w parku drzewa. Na stoliku edukacyjnym omówiliśmy gatunki zwierząt występujące na naszym terenie. Przy pojemniku na segregację odpadów omówiliśmy, co wolno a czego nie wolno nam wrzucać do określonych kolorystycznie pojemników oraz określiliśmy sobie czym są odpady zmieszane.

Autor: Piotr Kubiak