ZJAZD ZWYKŁY HUFCA TRZEMESZNO

kjkh

15 listopada 2019 roku w Auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie odbył się Zjazd Zwykły Hufca Trzemeszno. Zgromadził on kadrę instruktorską hufca, Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej dh hm. Tomasza Kujaczyńskiego, przedstawiciela Chorągwi dh Jarosłąwa Zimniaka oraz zaproszonych gości: v-ce Burmistrza Dariusza Jankowskieo, Przewodniczącego Rady Miejskiej Benedykta Nitkę, Dyrektor ZSOiZ p. Ilonę Adamską, Dyrektor SP nr 2 w Trzemesznie p. Sławomira Kupsia.

W czasie Zjazdu m.in. podsumowano ubiegłą kadencję, przeczytano sprawozdanie Komendantki i Komendy Hufca, Komisji Rewizyjnej oraz opinię Chorągwi Wielkopolskiej. Zarówno Komendantka, jak i Komenda otrzymali absolutorium.

Wybrano także nowe władze Hufca ZHP Trzemeszno, w następującym składzie:

- Komendant Hufca: dh hm. Włodzimierz Losik

- Skarbnik oraz Honorowy Komendant Hufca: dh hm. Stanisława Szymańska

- Z – ca Komendanta ds. programowych: dh pwd. Teresa Górna

- Z – ca Komendanta ds. kształcenia: dh. pwd. Beata Marciniak

- Członkowie Komendy Hufca: pwd. Jagna Jatczak, phm. Martyna Kwiatkowska, phm. Paulina Kwiatkowska, phm. Ireneusz Kasprzyk, hm. Danuta Chojecka

Ustalono również skład Komisji Rewizyjnej Hufca:

- Przewodnicząca: dh pwd. Anna Hęś

- Z – ca: dh pwd. Marzena Stojek – Kowalik

- Członkini: dh pwd. Justyna Lis

Przegłosowano pozytywnie wniosek o ustanowienie dh hm. Stanisławy Szymańskiej Honorową Komendantką Hufca ZHP Trzemeszno. Swoją funkcję druhna pełniła 28 lat! Druhna podziękowała za owocną współpracę dotychczasowej Komendzie Hufca oraz Kręgowi Seniorów Harcerskich Ziemi Trzemeszeńskiej wręczając pamiątkowe grawertony i częstując zebranych jubileuszowym tortem i grochówką przygotowaną przez restaurację Czeremcha.

Życzymy wszelkiej pomyślności, sukcesów wychowawczych i organizacyjnych nowym władzom Hufca ZHP Trzemeszno im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919.