OBCHODY 102 ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

ZHP2

27.12.2020r. o godzinie 12.00 zuchy i harcerze z 3 Szczepu Harcerskiego „Feniks” działającego przy naszej szkole wraz z komendą i przedstawicielami poszczególnych drużyn hufca uczcili pamięć uczestników Powstania Wielkopolskiego składając kwiaty i znicze oraz zaciągając warty na trzemeszeńskim cmentarzu w miejscach upamiętniających powstańców.

ZHP5

ZHP4

ZHP3

ZHP1