Program artystyczny z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej

zwyczajowa nazwa święta Dzień Nauczyciela

Data początkowa

Data końcowa