Przypomnienie!

Informuję, że 29 i 30 kwietnia 2019 roku oraz 2 maja 2019 roku są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.  W tych dniach zapewniamy dzieciom opiekę na świetlicy szkolnej przy ulicy Kosmowskiego 5.

Sławomir Kupś

dyrektor szkoły