Rada Rodziców

RADA RODZICÓW - ROK SZKOLNY 2018 / 2019
Sylwia Wesołowska Przewodnicząca
Edyta Filipiak Zastępca Przewodniczącej
Katarzyna Urlich Skarbnik
Angelika Mroczkowska Sekretarz
Agnieszka Piechowiak Członek
Renata Nawrocka Członek
Arleta Skonieczna Członek
Anna Walczak Członek
Monika Krawczyk Członek
Katarzyna Czarnecka Członek
Iwona Rożek Członek
Violetta Biskupiak Członek
Alicja Małek Członek
Magdalena Balcerzak Członek
Sylwia Wojtaszewska Członek
Małgorzata Szczudlik Członek