ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 - JUŻ ZA NAMI

r

Drugiego września, po dwumiesięcznej przerwie wakacyjnej, odbyła się uroczystość inauguracji roku szkolnego 2019/2020.  O godzinie 9.00  uczniowie, ich rodzice i opiekunowie oraz Dyrekcja szkoły, i nauczyciele spotkali się na placu przed szkołą.
Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu głos zabrał Pan Dyrektor Sławomir Kupś, który powitał wszystkich zebranych, przedstawił nauczycieli oraz złożył zebranym, a w szczególności uczniom życzenia wielu sukcesów i wspaniałego czasu spędzanego w szkole. W swoim przemówieniu Pan Dyrektor wspomniał tych, którzy 80 lat temu nie mogli rozpocząć 1 września nauki w szkole, a minutą ciszy wszyscy uczcili pamięć tych, którzy polegli w czasie II Wojny Światowej.
Następnie uczniowie poszczególnych klas spotkali się ze swoimi wychowawcami.