Wychowawstwa klas

KLASA WYCHOWAWCA
1a Teresa Górna
1b Anna Kulczycka
2a Anna Kowalczyk
2b Jolanta Świerkot
3a Maria Dombek
4a Anna Kaczmarek
5a Edyta Gromelska
5b Iwona Łaniecka von Gierschewski
6a Anna Wołowicz
6b Joanna Frelich
7a Natalia Czarnecka
7b Renata Gezella Figaj
8a Piotr Kubiak