WYJĄTKOWE LEKCJE WOS I HISTORII

22 października klasa VIII A udała się na wycieczkę do Gniezna. W pierwszej stolicy Polski uczniowie odwiedzili Starostwo Powiatowe oraz Muzeum Początków Państwa Polskiego. W obu instytucjach uczestniczyli w zajęciach przygotowanych przez pracowników powyższych instytucji. W starostwie odbyła się lekcja wiedzy o społeczeństwie, podczas której uczniowie poznawali zagadnienia związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego, natomiast w muzeum, podczas lekcji historii, zgłębili swoją wiedzę na temat wczesnośredniowiecznego wojowania. Opiekunami podczas wyjazdu byli panowie Marcin Jakubiak i Przemysław Woźny.
Autor: Przemysław Woźny