ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Zakończenie roku szkolnego odbędzie się zgodnie z następującym harmonogramem:

8:00 – KLASA 1A i 1B

8:30 – KLASA 2A i 2B

9:00 – KLASA 3

Uczniowie wchodzą wejściem od ulicy dąbrowskiego, dezynfekują ręce i  zajmują miejsca na przygotowanych krzesełkach (zakończenie na boisku pomiędzy pawilonem a budynkiem głównym).

Świadectwa i nagrody wręcza wychowawca (uczeń, który odebrał świadectwo opuszcza teren szkoły).

Uczniowie wychodzą furtką od ulicy 1 maja.

Rodzice nie wchodzą na teren szkoły. Czekają na dzieci przy wyjściu – ulica 1 maja.

9:30 – KLASA 4, 5A, 5B i 6A

10:30 – KLASA 6B, 7A i 7B

Uczniowie wchodzą furtką, dezynfekują ręce i zajmują przeznaczone dla nich krzesła. Każdy wychowawca ma ustawiony przed swoją klasą stół na świadectwa i nagrody, które sam osobiście wręczy. Po odebraniu świadectwa uczeń opuszcza boisko bramą od strony boiska.

11:30 – KLASA 8

Zakończenie roku szkolnego odbywa się w sali gimnastycznej ZSOiZ. Uczniowie przed zakończeniem roku spotykają się w środkowym budynku szkoły. Do sali gimnastycznej  przechodzą wraz z wychowawcą i zajmują wskazane miejsca (według alfabetu).