ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

c

Dyrekcja szkoły informuje, że na stronie szkoły pod adresem http://tsp2.edu.pl/bezpieczenstwo znajdują się wszystkie aktualne procedury związane z bezpieczeństwem pracy.

Prosimy uczniów, rodziców i opiekunów o zapoznanie się z tymi procedurami.