Bezpieczeństwo

t

Na tej stronie znajdują się dokumenty związane z zasadami bezpieczeństwa dotyczącymi organizacji zajęć w czasie pandemii SARS-CoV-2.

Rok szkolny 2020/2021

 

PRZEDSZKOLE

Procedura dotycząca przyprowadzania dziecka do przedszkola przedszkole_przyprowadzaniedziecka_wrzesien2020.pdf

Organizacja zajęć w przedszkolu przedszkole_organizacjazaj%C4%99c_wrzesien2020.pdf

Procedura dotycząca podejrzenia u dziecka objawów COVID przedszkole_dzieckozobjawamicovit_wrzesien2020.pdf

Procedura dotycząca podejrzenia u pracownika objawów COVID przedszkole_pracownikzobjawamicovit_wrzesien2020.pdf

Procedura dotycząca odbioru dziecka z przedszkola przedszkole_dbiordzieckazprzedszkola_wrzesien2020.pdf

 

SZKOŁA

Procedura dotycząca przebywania uczniów w szkole przebywanieuczniawszkole_wrzesien2020.pdf

Zasady pracy w szkole zasadypracy_re%C5%BCim_wrzesien2020.pdf

Procedura dotycząca podejrzenia u dziecka objawów COVID uczenzobjawamicovit_wrzesien2020.pdf

Procedura dotycząca podejrzenia u pracownika objawów COVID pracownikzobjawamicovit_wrzesien2020.pdf

Procedura dotycząca wejść do szkoły wejscieosobyzzewnatrzdoszko%C5%82y_wrzesien2020.pdf

 

Rok szkolny 2019/2020

Zalecenia na zajęcia rewalidacyjne:Rekomendacje_GIS_zaj%C4%99cia_rewalidacyjne.pdf

Zalecenia dotyczące konsultacji: Wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szk%C3%B3%C5%82_konsultacje_z_nauczycielami_w_szkole.pdf

Zalecenia dotyczące edukacji wczesnoszkolnej: Wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szk%C3%B3%C5%82_podstawowych_edukacja_wczesnoszkolna.pdf

Zasady dotyczące egzaminu: zasady%20egzamin.pdf

Zasady dotyczace korzystania z oddziałów przedszkolnych: 

Zasady%20korzystania%20z%20opieki%20w%20oddzia%C5%82ach%20przedszkolnych%20przy%20Szkole%20Podstawowej%20nr%202.pdf

Zgoda na pomiar temperatury dziecka: zgodanatemperature_%20RODZIC.pdf