Egzamin ósmoklasisty - matematyka

Ósmoklasiści piszą egzamin, a uczniowie klas 1- 7 mają dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Data początkowa

Data końcowa