Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie obejmującym: imię i nazwisko oraz adres e-mail przez Szkołę Podstawową Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie z siedzibą w Trzemesznie (62-240) ul. 1 Maja 11, jako Administratora danych osobowych, zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – wraz z obowiązującymi przepisami krajowymi - w celach niezbędnych do przygotowania odpowiedzi na przesłane przeze mnie zapytanie / informację poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej http://tsp2.edu.pl/formularz-kontaktowy. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych jak i przysługujących Panu/Pani prawach znajdują się w klauzuli informacyjnej.
CAPTCHA obrazkowa
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.