Historia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzemesznie, to szkoła z wieloletnią tradycją (ok. 100 lat).Budynek przy ulicy 1 Maja 11, podobnie jak przy ulicy Dąbrowskiego wybudowano w ok. 1904 r. W roku 1939 kierownikiem szkoły był p.Kazimierz Nowaczyk.

Po wojnie, 18 lutego 1945 r., p.Maksymilian Stefański otwiera zapisy dzieci do szkoły. Jemu właśnie inspektor szkolny, p. Edward Zawadzki powierzył pełnienie obowiązków kierownika.

Dnia 14.III.1945 r. zorganizowano egzamin do poszczególnych klas. Ogólna liczba dzieci w szkole w tym czasie wynosiła 668 osób z obydwu przedwojennych rejonów szkolnych: Szkoły Podstawowe Nr 2, określanej do dzisiaj jako „czerwona szkoła” ze względu na piękną cegłę, z której jest murowana, oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 – określanej jako „biała szkoła”. Obie szkoły połączone były w jedną pod kierownictwem p.Maksymiliana Stefańskiego.

Szkoła
Budynek Szkoły Podstawowej nr 2

 

W dniu 27 października1945 roku nastąpiło uroczyste otwarcie biblioteki szkolnej.

Na przełomie roku 1945/46 Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Podstawowa Nr 1 zaczęły funkcjonować osobno. 30.08.1946 r. został odwołany ze stanowiska p.Maksymilian Stefański. Objął on stanowisko kierownika Szkoły Podstawowej Nr 1. W roku szkolnym 1946/47 po rocznym urlopie kierownikiem Szkoły Podstawowej Nr 2 zostaje ponownie p.Kazimierz Nowaczyk.

W roku 1950/51 stanowisko kierownika obejmuje p.Józef Marciniak. W roku 1958 rozpoczęto budowę pawilonu przy szkole.

W latach 1964/65 obowiązki kierownika szkoły pełniła Zenobia Woźniak. Natomiast p. Józef Marciniak został podinspektorem szkolnym.

W latach 1966/67 szkoła liczyła 11 oddziałów, po raz pierwszy rozpoczęto nauczanie w klasie specjalnej dla uczniów opóźnionych w nauce. W tym roku szkolnym rozpoczęto również naukę w klasie ósmej.

21 października 1972 r. w trakcie uroczystego apelu nastąpiło wręczenie sztandaru szkoły.

W wakacje roku 1976 został przeprowadzony generalny remont budynku szkoły przy ulicy 1 Maja.

W 1980 roku wybudowano przy boisku blaszaną wiatę.

W roku 1986, po 22 latach pełnienia funkcji kierownika szkoły p.Zenobia Woźniak przechodzi na emeryturę. Jej następczynią zostaje p.Danuta Bartz, która sprawuje tę  funkcję przez rok.

W roku 1987  funkcję dyrektora obejmuje p.Janusz Wiśniewski. W latach 1992 - 2007 funkcję tę pełnił dyrektor p. Andrzej Kańczukowski.

Następnie w  2007/2008 roku stanowisko objął p.Piotr Kubiak. W latach 2008 - 2017 dyrektorem szkoły był p. Jarosław Kaniasty. Obecnie dyrektorem szkoły jest p. Sławomir Kupś.