Kadra pedagogiczna

DYREKCJA
Dyrektor Sławomir Kupś dyrektor@tsp2.edu.pl
Wicedyrektor Danuta Derezińska wicedyrektor@tsp2.edu.pl

 

Lp.

Nazwisko i imię

Przedmiot

1

Bartkowska Elżbieta

 rewalidacja

2

Borys Maria

doradztwo zawodowe

3

Czarnecka Natalia

matematyka, fizyka

4

Dombek Maria

nauczanie zintegrowane, rewalidacja

5

Derezińska Danuta

matematyka

6

Frelich Joanna

język angielski

7

Gezella-Figaj Renata

język polski, historia

8

Górna Teresa

nauczanie zintegrowane, rewalidacja

9

Gromelska Edyta

matematyka

10

Jakubiak Marcin

wychowanie fizyczne

11

Kaczmarek Anna

informatyka, technika

12

Kowalczyk Anna

nauczanie zintegrowane

13

Krerowicz Lidia

religia

14

Laskowski Radomir

geografia

15

Kubiak Piotr

przyroda, biologia, informatyka

16

Kulczycka Anna

nauczanie zintegrowane

17

Jankowska Dorota

chemia

18

Kupś Sławomir

wychowanie fizyczne

19

Palacz Karol

język niemiecki

20

Łaniecka von Gierschewski Iwona

język polski, 

22

Majerowicz Agnieszka

nauczanie zintegrowane

23

Marciniak Beata

świetlica, socjoterapia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

28

Schillak-Rodak Izabela

nauczanie przedszkolne

29

Skrobiszewska Hanna

plastyka, świetlica

30

Słowińska -Kaszyńska Agnieszka

pedagog

32

Stankowska Marzena

wychowanie fizyczne, 

35

Świerkot Jolanta

nauczanie zintegrowane

36

Trzcińska Aldona

biblioteka

37

Wesołowska Kamila

muzyka, świetlica

38

Wołowicz Anna

język polski, logopedia

39

Woźniak Natalia

biologia, logopedia, biblioteka

40

Woźny Przemysław

historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa

42

Kowalski Łukasz

język angielski

43 ks. Jaworski Łukasz religia
44 Trzcińska Roksana nauczanie przedszkolne