OBIAD

<a href='https://pl.freepik.com/zdjecia/jedzenie'>Jedzenie zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com</a>

Od tego roku szkolnego istnieje w naszej szkole możliwość korzystania z obiadów. Posiłek jest dostarczany przez firmę zewnętrzną.  

Zasady korzystania z posiłku są następujące:

- rodzic wypełnia odpowiedni wniosek, z podaniem, w które dni tygodnia dziecko będzie korzystało z posiłku,

- nieobecność dziecka jest zgłaszana telefonicznie do godz. 9:00 dnia, w którym rozpoczyna się nieobecność,

- opłatę należy uiszczać do 10 dnia następnego miesiąca (tzn. za październik płacimy do 10 listopada), w tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka, klasę, określenie miesiąca za który dokonywana jest opłata, nr konta: PKO BP 18 1020 4115 0000 9202 0221 4260,

- w razie odliczeń spowodowanych ZGŁOSZONĄ nieobecnością dziecka, rodzic jest zobowiązany ustalić wysokość kwoty do wpłaty z wicedyrektorem szkoły, nieuzasadnione odliczenia nie będą honorowane,

-przy zaległościach dłuższych niż 2 miesiące dziecko nie będzie mogło korzystać z obiadów.