Rada Rodziców

RADA RODZICÓW - ROK SZKOLNY 2020 / 2021
Sylwia Wesołowska  Przewodnicząca
Katarzyna Kocierz Zastępca Przewodniczącej
Katarzyna Urlich Skarbnik
Anna Kulczycka Sekretarz
Agata Chwiałkowska Członek Komisji Rewizyjnej
Renata Nawrocka Członek Komisji Rewizyjnej
Monika Krawczyk Członek Komisji Rewizyjnej
Oktawia Paczkowska Członek
Agnieszka Piechowiak Członek
Patrycja Kubasik Członek
Justyna Dyro Członek
Katarzyna Grzesiak Członek
Edyta Filipiak Członek
Aleksandra Kędzierska Członek
Hanna Czarny Członek

 

RADA RODZICÓW - ROK SZKOLNY 2019 / 2020
Sylwia Wesołowska Przewodnicząca
Hanna Czarny Zastępca Przewodniczącej
Katarzyna Urlich Skarbnik
Oktawia Paczkowska Sekretarz
Justyna Dyzo Członek
Daria Poniedziałek Członek
Edyta Filipiak Członek
Monika Białek Członek
Renata Nawrocka Członek
Aleksandra Kędzierska Członek
Monika Krawczyk Członek
Katarzyna Czarnecka Członek
Katarzyna Kocierz Członek
Violetta Biskupiak Członek
Agnieszka Piechowiak Członek

 

RADA RODZICÓW - ROK SZKOLNY 2018 / 2019
Sylwia Wesołowska Przewodnicząca
Edyta Filipiak Zastępca Przewodniczącej
Katarzyna Urlich Skarbnik
Angelika Mroczkowska Sekretarz
Agnieszka Piechowiak Członek
Renata Nawrocka Członek
Arleta Skonieczna Członek
Anna Walczak Członek
Monika Krawczyk Członek
Katarzyna Czarnecka Członek
Iwona Rożek Członek
Violetta Biskupiak Członek
Alicja Małek Członek
Magdalena Balcerzak Członek
Sylwia Wojtaszewska Członek
Małgorzata Szczudlik Członek