Rekrutacja

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Trzemeszna z dnia 21 stycznia 2021 roku Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzemesznie ogłasza nabór do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Rekrutacja do przedszkola trwa od 1 marca 2021 roku do 19 marca 2021 roku i do szkoły podstawowej także od 1 marca 2021 roku do 19 marca 2021 roku.

p

Dokumenty, dotyczące naboru do przedszkola, które należy składać w sekretariacie szkoły pod adresem pl. Kosmowskiego 5:

Dokumenty, dotyczące naboru do szkoły podstawowej, które należy składać w sekretariacie szkoły pod adresem pl. Kosmowskiego 5:

Jeżeli adres zamieszkania dziecka jest inny niż adres zameldowania należy dołączyć następujący dokument:

Granice obwodu Szkoły Podstawowej nr 2 - wg Załącznika nr 1 do uchwały nr XLIV/409/2017 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 29.03.2017r. (jeśli nie jesteś pewien, czy dziecko należy do obwodu szkoły wg. adresu zamieszkania sprawdź tutaj):

Ulice, aleje i place: 1 Maja, Brzoskwiniowa, Stefana Czarnieckiego, Gen. Henryka Dąbrowskiego, Górna, św. Jana, Jaśminowa, Jana Kilińskiego, Klonowa, Marii Konopnickiej, Michała Kościeszy Kosmowskiego, Ks. Marcelego Kowalskiego, Adama Mickiewicza, Modrzewiowa, Orchowska, Osiedlowa, Parkowa, Mikołaja Reja, Władysława Reymonta, Słoneczna, Sosnowa, Sportowa, św. Ducha Tumska, Wiosny Ludów, Wiśniowa, Wodna, św. Wojciecha, Wrzosowa, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Zielona, Źródełko oraz miejscowości: Brzozówiec, Kozłowo, Kozłówko, Miaty, Rudki, Święte, Wymysłowo.