ZDALNE NAUCZANIE

u

Witajcie Uczniowie!  Zapraszamy na ostatni tydzień zdalnego nauczania w tym roku szkolnym.

CZWARTEK - 25.06.2020

kl.1a kl. 1b

religia_kl1a_25062020pdf.pdf

religia_kl1b_25062020pdf.pdf

 

kl.2a kl. 2b

2a_2b_jang_25062020.pdf

2a_2b_jang_25062020.pdf

 

kl.3a kl. 3b

 

 

 

kl.4a

klasa4a_przyroda_25062020.pdf

Plastyka_kl4_25062020.pdf

kl4_mat_25062020.pdf

 

kl.5a kl. 5b

historia

Muzyka_kl5a_25062020.pdf

tech_kl5_25062020.pdf

religia_kl5b_25062020pdf.pdf

klasa5b_biologia_25062020.pdf

5b_gr2_jang_25062020.pdf

 

 

kl. 6a kl. 6b

historia

religia_kl6a_25062020pdf.pdf

klasa6a_biologia_25062020.pdf

historia

klasa6b_informatyka_25062020.pdf

(grupa PK)

inf_kl6_25062020.pdf

(grupa AK)

tech_kl6_25062020.pdf

 

 

 

kl. 7a kl. 7b kl. 8a

historia

7a_7b_mat_25062020.pdf

kl7a_jezykpolski_25062020.pdf

inf_kl7_25062020.pdf

7a_7b_mat_25062020.pdf

kl7b_jezykpolski_25062020.pdf

klasa7b_informatyka_25062020.pdf

(grupa PK)

inf_kl7_25062020.pdf

(grupa AK)

Muzyka_kl7b_25062020.pdf

7b_jang_25062020.pdf

wos
edb

8_fizyka_25062020.pdf

kl8_jezykpolski_25062020.pdf

religia_kl8a_25062020pdf.pdf

8a_gr2_jang_25062020.pdf

ŚRODA - 24.06.2020

KLASA "0" : religia_kl0_24062020pdf.pdf

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE

KOMPETENCJE SPOŁECZNO-EMOCJONALNE: kl_0_1a_2a_2b_3a_4a_5a_5b_6a_6b_8a_zajecia_rozwijajace_kompetencje_spoleczno_emocjonalne_24062020_0.pdf

KANTATA: Kantata_24062020.pdf

 

kl.1a kl. 1b

 

 

 

kl.2a kl. 2b

 

religia_kl2b_24062020pdf.pdf
 

 

kl.3a kl. 3b

 

 

 

kl.4a

religia_kl4a_24062020pdf.pdf

 

kl.5a kl. 5b

klasa5a_matematyka_24062020.pdf

5a_gr2_jang_24062020.pdf

klasa5b_matematyka_24062020.pdf

Muzyka_kl5b_24062020.pdf

HISTORIA

 

 

kl. 6a kl. 6b

klasa6a_informatyka_24062020.pdf

(GRUPA PK)

inf_kl6_23062020.pdf

(GRUPA AK)

6a_mat_24062020.pdf

religia_kl6b_24062020pdf.pdf

6b_jang_24062020_0.pdf

 

kl. 7a kl. 7b kl. 8a

kl7a_jezykpolski_24062020.pdf

7a_7b_jang_24062020.pdf

kl7a_chem_%2024062020.pdf

Muzyka_kl7a_24062020pdf.pdf

7a_7b_mat_24062020.pdf

7a_7b_fizyka_24062020.pdf

religia_kl7b_24062020pdf.pdf

kl7b_jezykpolski_24062020.pdf

kl7b_zajeciaroz_24062020.pdf

7a_7b_jang_24062020.pdf

7a_7b_mat_24062020.pdf

7a_7b_fizyka_24062020.pdf

kl8_jezykpolski_24062020.pdf

klasa8_biologia_24062020.pdf

kl7b_chem_%2024062020.pdf

HISTORIA

PONIEDZIAŁEK - 21.06.2020

BIEDRONKI: Biedronki%2022062020.pdf

ŚWIETLICA: swietlica_22062020.pdf

KOŁO TEATRALNE: Ko%C5%82o_teatralne._22062020docx.pdf

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE: kl_0_zajecia_korekcyjno_kompensacyjne_01062020.pdf

kl_4a_5b_zajecia_korekcyjno_kompensacyjne_01062020.pdf

 

kl.1a kl. 1b

religia_kl1a_22062020pdf.pdf

 

 

kl.2a kl. 2b

religia_kl2a_22062020pdf.pdf

religia_kl2b_22062020pdf.pdf

2b_jang_22062020.pdf

 

kl.3a kl. 3b

 

 

 

kl.4a

religia_kl4a_22062020pdf.pdf

jezykpolski_kl4a_21062020.pdf

kl4_mat_22052020%20%281%29.pdf

inf_kl4_21062020.pdf

lwych_kl4_22062020.pdf

 

kl.5a kl. 5b

religia_kl5a_22062020pdf.pdf

klasa5a_matematyka_22062020.pdf

5a_gr2_jang_22062020.pdf

klasa5a_kolkoprzyrodnicze_22062020.pdf

Plastyka_kl5b_22062020.pdf

indywidualne5b_biologia_22062020.pdf

tech_kl5_21062020.pdf

 

 

kl. 6a kl. 6b

religia_kl6a_22062020pdf.pdf

jezykpolski_6A_21062020.pdf

6a_mat_22062020.pdf

6b_jang_22062020.pdf

6b_zajzwychow_22062020.pdf

klasa6b_matematyka_22062020.pdf

 

kl. 7a kl. 7b kl. 8a

kl7a_chem_%2022062020.pdf

religia_kl7a_22062020pdf.pdf

7a_godzwych_22062020.pdf

7a_7b_mat_22062020.pdf

kl7a_jezykpolski_22062020.pdf

7a_7b_jang_22062020.pdf

historia

kl7b_chem_%2022062020.pdf

7a_7b_mat_22062020.pdf

kl7b_jezykpolski_22062020.pdf

7a_7b_jang_22062020.pdf

klasa7b_biologia_22062020.pdf

historia

kl8a_chem_22062020.pdf

kl8_jezykpolski_22062020.pdf

klasa8_matematyka_22062020_1.pdf

wos

historia

PIĄTEK - 19.06.2020

ŚWIETLICA: swietlica_16062020.pdf

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE: kl_7a_8a_zajecia_korekcyjno_kompensacyjne_19062020.pdf

kl.1a kl. 1b

 

 

 

kl.2a kl. 2b

religia_kl2a_19062020pdf.pdf

 

 

kl.3a kl. 3b

religia_kl3a_19062020pdf.pdf

 

 

kl.4a

kl4_mat_19062020.pdf

historia

 

kl.5a kl. 5b

Plastyka_kl5a_19062020.pdf

5a_gr2_5b_gr2_jang_19062020.pdf

klasa5a_biologia_19062020.pdf

religia_kl5a_19062020pdf.pdf

klasa5b_matematyka_19062020.pdf

indywidualne5b_biologia_19062020_0.pdf

 

 

kl. 6a kl. 6b

tech_kl6_19062020.pdf

6b_jang_19062020.pdf

religia_kl6b_19062020pdf.pdf

 

kl. 7a kl. 7b kl. 8a

7a_jang_19062020.pdf

7a_7b_fizyka_19062020.pdf

kl7a_jezykpolski_19062020.pdf

klasa7a_biologia_19062020.pdf

inf_kl7_19062020.pdf

7a_7b_fizyka_19062020.pdf

kl7b_jezykpolski_19062020.pdf

klasa7b_biologia_19062020.pdf

historia

kl8_jezykpolski_19062020.pdf

klasa8_matematyka_19062020.pdf

8a_gr2_jang_19062020.pdf
 

 


PONIEDZIAŁEK - 15.06.2020

BIEDRONKI: Biedronki_15062020.pdf

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE: kl_0_zajecia_korekcyjno_kompensacyjne_15062020_0.pdf

kl_4a_5b_zajecia_korekcyjno_kompensacyjne_15062020.pdf

 

kl.1a kl. 1b

religia_kl1a_15062020pdf.pdf

 

 

kl.2a kl. 2b

religia_kl2a_15062020pdf.pdf

2b_jang_15062020.pdf

religia_kl2b_15062020pdf.pdf

 

kl.3a kl. 3b

 

 

 

kl.4a

jezykpolski_kl4a_14062020.pdf

kl4_mat_15062020.pdf

religia_4a_15062020pdf.pdf

inf_kl4_15062020.pdf

lwych_kl4_15062020.pdf

 

kl.5a kl. 5b

5a_gr2_jang_15062020.pdf

klasa5a_kolkoprzyrodnicze_15062020.pdf

klasa5a_godzwych_15062020%20%281%29.pdf

klasa5a_matematyka_15062020.pdf

religia_kl5a_15062020pdf.pdf

tech_kl5_15062020.pdf

Plastyka_kl5b_15062020.pdf

zeszyt-cwiczen-puls-zycia-klasa-5-zadania-czesc-2%20%283%29.pdf

indywidualne5b_biologia_15062020.pdf

 

 

kl. 6a kl. 6b

jezykpolski_kl6a_14062020.pdf

6a_mat_15062020.pdf

religia_kl6a_15062020pdf.pdf

6b_zajzwychow_15062020.pdf

6b_jang_15062020.pdf

klasa6b_matematyka15062020.pdf

 

kl. 7a kl. 7b kl. 8a

HISTORIA

religia_kl7a_15062020pdf.pdf

7a_7b_jang_15062020.pdf

kl7a_chem_%2015062020.pdf

7a_7b_mat_15062020.pdf

kl7a_jezykpolski_15062020.pdf

HISTORIA

7a_7b_jang_15062020.pdf

kl7b_chem_%2015062020.pdf

klasa7b_biologia_15062020.pdf

7a_7b_mat_15062020.pdf

kl7b_jezykpolski_15062020.pdf

kl8a_chem_15062020.pdf

klasa8_matematyka_15062020.pdf

kl8_jezykpolski_15062020.pdf

ŚRODA - 10.06.2020

RELIGIA - KL. 0: religia_kl0_10062020pdf.pdf

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNO-EMOCJONALNE: kl_0_1a_2a_2b_3a_4a_5a_5b_6a_6b_8a_zajecia_rozwijajace_kompetencje_spoleczno_emocjonalne_11062020.pdf

KANTATA: Kantata_10062020.pdf

kl.1a kl. 1b

 

 

 

kl.2a kl. 2b

 

religia_kl2b_10062020pdf.pdf

 

kl.3a kl. 3b

 

 

 

kl.4a

religia_kl4a_10062020pdf.pdf

 

kl.5a kl. 5b

5a_gr2_jang_10062020.pdf

klasa5a_matematyka_10062020.pdf

 

HISTORIA

klasa5b_matematyka_10062020_0.pdf
Muzyka_kl5b_10062020.pdf

 

 

kl. 6a kl. 6b

6a_mat_10062020.pdf

religia_kl6b_10062020pdf.pdf

6b_jang_10062020.pdf

klasa6b_matematyka_10062020.pdf

 

kl. 7a kl. 7b kl. 8a

kl7a_chem_%2010062020.pdf

7a_7b_fizyka_10062020.pdf

7a_7b_mat_10062020.pdf

7a_7b_jang_10062020.pdf

kl7a_jezykpolski_10062020.pdf

Muzyka_kl7a_10062020.pdf

kl7b_chem_%2010062020_0.pdf

7a_7b_jang_10062020.pdf

7a_7b_fizyka_10062020.pdf

7a_7b_mat_10062020.pdf

religia_kl7b_09062020pdf%20%281%29.pdf

kl7b_jezykpolski_10062020.pdf

kl7b_zajeciaroz_10062020.pdf

HISTORIA

kl8a_chem_10062020.pdf

kl8_jezykpolski_10062020.pdf

klasa8_matematyka_10062020.pdf

WTOREK - 09.06.2020

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE:kl_1a_1b_2a_3a_zajecia_korekcyjno_kompensacyjne_09062020.pdf,

kl_5a_6a_6b_zajecia_korekcyjno_kompensacyjne_09062020.pdf

ŚWIETLICA:%C5%9AWIETLICA_09062020.pdf

kl.1a kl. 1b

 

 

 

kl.2a kl. 2b

2a_jang_09062020.pdf

religia_kl2b_09062020pdf_0.pdf

 

kl.3a kl. 3b

religia_kl3a_09062020pdf.pdf

 

 

kl.4a

kl4_mat_09062020.pdf

Muzyka_kl4_09062020.pdf

klasa4a_przyroda_09062020.pdf

karta-pracy-do-lekcji-41-jak-uniknac-niebezpiecznych-sytuacji-w-naszym-otoczeniu.pdf

tech_kl4_09062020.pdf

 

 

kl.5a kl. 5b

HISTORIA

klasa5a_matematyka_09062020.pdf

5a-zajdydakwyrow_jang_09062020.pdf

 

HISTORIA

klasa5b_matematyka_09062020.pdf

religia_kl5b_09062020pdf.pdf

5b_gr2_jang_09062020.pdf

5b_%20indywid_jang_09062020.pdf

klasa5b_kolkoprzyrodnicze_09062020.pdf

 

kl. 6a kl. 6b

HISTORIA

PLASTYKA_KL6_09062020.pdf

6a_mat_09062020.pdf

Muzyka_kl6a_09062020.pdf

klasa6a_biologia_09062020.pdf

HISTORIA

PLASTYKA_KL6_09062020.pdf

klasa6b_matematyka_09062020.pdf

Muzyka_kl6b_09062020.pdf

6b_zajdydaktwyrow_jang_09062020.pdf

 

kl. 7a kl. 7b kl. 8a

PLASTYKA_KL7_09062020.pdf

kl7a_jezykpolski_09062020.pdf

7a_7b_mat_09062020.pdf

religia_kl7a_09062020pdf_0.pdf

klasa7a_biologia_09062020.pdf

PLASTYKA_KL7_09062020.pdf

kl7b_jezykpolski_09062020.pdf

7a_7b_mat_09062020.pdf

religia_kl7b_09062020pdf.pdf

kl8_jezykpolski_09062020.pdf

8_fizyka_09062020.pdf

religia_kl8a_09062020pdf.pdf

8a_gr2_jang_09062020.pdf

kl8_informatyka_09062020_0.pdf

(Grupa PK)

inf_kl8_09062020.pdf

(Grupa AK)

PONIEDZIAŁEK - 08.06.2020

BIEDRONKI: Biedronki_08062020.pdf

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE: kl_0_zajecia_korekcyjno_kompensacyjne_08062020.pdf

kl_4a_5b_zajecia_korekcyjno_kompensacyjne_08062020.pdf

 

kl.1a kl. 1b

religia_kl1a_08062020pdf.pdf

religia_kl1b_08062020pdf.pdf

 

kl.2a kl. 2b

religia_kl2a_08062020pdf.pdf

2b_jang_08062020.pdf

 

kl.3a kl. 3b

 

 

 

kl.4a

kl4_jezykpolski_8062020.pdf

religia_kl4a_08062020pdf.pdf

kl4_mat_08062020.pdf

 

 

kl.5a kl. 5b

klasa5a_kolkoprzyrodnicze_08062020.pdf

klasa5a_godzwych_08062020.pdf

klasa5a_matematyka_08062020.pdf

religia_kl5a_08062020pdf.pdf

5a_gr2_jang_08062020.pdf

 

indywidualne5b_biologia_08062020.pdf

Plastyka_kl5b_08062020.pdf

tech_kl5_08062020.pdf

 

kl. 6a kl. 6b

kl6A_jezykpolski_8062020.pdf

6a_mat_08062020_0.pdf

religia_kl6a_08062020pdf.pdf

Kl6a_kolkoteatralne_08062020.pdf

klasa6b_matematyka_08062020.pdf

6b_zajzwychow_08062020.pdf

6b_jang_08062020.pdf

 

kl. 7a kl. 7b kl. 8a

HISTORIA

kl7a_chem_%2008062020.pdf

7a_7b_mat_08062020.pdf

religia_kl7a_08062020pdf.pdf

7a_7b_jang_08062020.pdf

kl7a_jezykpolski_08062020.pdf

kl7a_kolkoteatralne_08062020.pdf

HISTORIA

kl7b_chem_%2008062020.pdf

7a_7b_mat_08062020.pdf

klasa7b_biologia_08062020.pdf

7a_7b_jang_08062020.pdf

kl7b_jezykpolski_08062020.pdf

kl7b_kolkoteatralne_08062020.pdf

HISTORIA

kl8a_chem_08062020.pdf

klasa8_matematyka_08062020.pdf

kl8_jezykpolski_08062020.pdf

 

PIĄTEK - 05.06.2020

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE: kl_7a_8a_zajecia_korekcyjno_kompensacyjne_05062020.pdf

kl.1a kl. 1b

 

 

 

kl.2a kl. 2b

religia_kl2a_05062020pdf.pdf

 

 

kl.3a kl. 3b

religia_kl3a_05062020pdf.pdf

 

 

kl.4a

kl4_mat_05062020.pdf

HISTORIA

inf_kl4_08062020.pdf

 

 

kl.5a kl. 5b

5a_wdz_5czerwca.pdf

religia_kl5a_05062020pdf.pdf

klasa5a_biologia_05062020.pdf

5a_gr2_jang_05062020.pdf

Plastyka_kl5a_05062020.pdf

indywidualne5b_biologia_05062020.pdf

klasa5b_matematyka_05062020.pdf

5b_gr2_jang_05062020.pdf

 

 

 

kl. 6a kl. 6b

6a_mat_05062020.pdf

 

religia_kl6b_05062020pdf.pdf

6b_jang_05062020.pdf

 

kl. 7a kl. 7b kl. 8a

7a_7b_fizyka_05062020.pdf

kl7a_jezykpolski_05062020.pdf

klasa7a_biologia_05062020.pdf

7a_jang_05062020.pdf

7a_7b_fizyka_05062020.pdf

kl7b_jezykpolski_05062020.pdf

kl7b_zajzwychowawc%C4%85_05062020.pdf

klasa7b_biologia_05062020.pdf

HISTORIA

kl8_jezykpolski_05062020.pdf

klasa8_matematyka_05062020.pdf

8a_gr2_jang_05062020.pdf

CZWARTEK - 04.06.2020

BIBLIOTEKA: ROCZNICE%20%20LITERACKIE%20%20I%20INNE%20%281%29.pdf

kl.1a kl. 1b

religia_kl1a04062020.pdf

religia_kl1b_04062020pdf.pdf

 

kl.2a kl. 2b

2a_2b_jang_04062020.pdf

2a_2b_jang_04062020.pdf

 

kl.3a kl. 3b

 

 

 

kl.4a

kl4_mat_04062020.pdf

Plastyka_kl4_04062020.pdf

4_wdz_4czerwca.pdf

 

 

kl.5a kl. 5b

HISTORIA

Muzyka_kl5a_04062020.pdf

klasa5a_matematyka_04062020.pdf

religia_kl5b_04062020pdf.pdf

klasa5b_biologia_04062020.pdf

zeszyt-cwiczen-puls-zycia-klasa-5-zadania-czesc-2%20%282%29_0.pdf

klasa5b_matematyka_04062020.pdf

5b_gr2_jang_04062020.pdf

 

kl. 6a kl. 6b

religia_kl6a_04062020pdf.pdf

HISTORIA

6a_wdz_4czerwca.pdf

klasa6a_biologia_04062020.pdf

HISTORIA

inf_kl6_04062020.pdf

(grupa AK)

kl6b_inf_04062020.pdf

(grupa PK)

klasa6b_matematyka_04062020.pdf

 

kl. 7a kl. 7b kl. 8a

HISTORIA

7a_7b_mat_04062020.pdf

kl7a_jezykpolski_04062020.pdf

Muzyka_kl7b_%2004062020.pdf

7a_7b_mat_04062020.pdf

7b_jang_04062020.pdf

kl7b_jezykpolski_04062020.pdf

WOS

EDB

religia_kl8a_04062020pdf.pdf

klasa8_matematyka_04062020.pdf

8_fizyka_04062020.pdf

8a_gr2_jang_zestaw4_04062020.pdf

kl8_jezykpolski_04062020.pdf

ŚRODA - 03.06.2020

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE EMOCJONALNO-SPOŁECZNE: kl_0_1a_2a_2b_3a_4a_5a_5b_6a_6b_8a_zajecia_rozwijajace_kompetencje_spoleczno_emocjonalne_03062020.pdf

KANTATA: Kantata_03062020.pdf

RELIGIA: religia_kl0_03062020pdf.pdf

kl.1a kl. 1b

 

 

 

kl.2a kl. 2b

 

religia_kl2b_03062020pdf.pdf

 

kl.3a kl. 3b

 

 

 

kl.4a

religia_kl-4a_03062020pdf.pdf

 

 

kl.5a kl. 5b

klasa5a_matematyka_03062020.pdf

5a_gr2_jang_03062020.pdf

klasa5b_matematyka_03062020.pdf

Muzyka_kl5b_03062020.pdf

historia

 

kl. 6a kl. 6b

kl6a_inf_03062020.pdf

(grupa PK)

inf_kl6_03062020.pdf

(grupa AK)

6a_mat_03062020.pdf

PLA_kl6_03062020.pdf

 

 

klasa6b_matematyka_03062020.pdf

6b_jang_03062020.pdf

PLA_kl6_03062020.pdf

religia_kl6b_03062020pdf.pdf

 

kl. 7a kl. 7b kl. 8a

Muzyka_kl7a_%2003062020.pdf

7a_7b_jang_03062020.pdf

7a_7b_mat_03062020.pdf

kl7a_jezykpolski_03062020.pdf

kl7_03062020.pdf

kl7a_chem_%2003062020.pdf

7a_7b_mat_03062020.pdf

7a_7b_jang_03062020.pdf

kl7b_jezykpolski_03062020.pdf

kl7b_zajeciaroz_03062020.pdf

kl7_03062020.pdf

kl7b_chem_%2003062020.pdf

religia_kl7b_03062020pdf.pdf

historia

kl8_jezykpolski_03062020.pdf

klasa8_biologia_03062020.pdf

kl8_mat_03062020.pdf

kl8a_chem_03062020.pdf

WTOREK - 02.06.2020

BIEDRONKI: Biedronki01062020.pdf

ŚWIETLICA: swietlica_01062020.pdf

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE: kl_5a_6a_6b_zajecia_korekcyjno_kompensacyjne_02062020.pdf

kl_1a_1b_2a_3a_zajecia_korekcyjno_kompensacyjne_02062020.pdf

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE:klasa8rewalidacja2062020.pdf

kl.1a kl. 1b

 

religia_kl1b_02062020pdf.pdf

 

kl.2a kl. 2b

2a_jang_02062020.pdf

 

 

kl.3a kl. 3b

religia_kl3a_02062020pdf.pdf

 

 

kl.4a

jezyk%20polski_4a_2062020.pdf

Muzyka_kl4_02062020.pdf

kl4_mat_02062020.pdf

klasa4a_przyroda_02062020.pdf

karta-pracy-do-lekcji-51-obszary-i-obiekty-chronione.pdf

tech_kl4_02062020.pdf

 

 

kl.5a kl. 5b

klasa5a_matematyka_02062020.pdf

5a-zajdydakwyrow_jang_02062020.pdf

inf_kl5_02062020.pdf

(grupa AK)

kl5a_inf_02062020.pdf

(grupa PK)

historia

klasa5b_matematyka_02062020.pdf

5b_gr2_jang_02062020.pdf

5b_%20indywid_jang_02062020.pdf

klasa5b_kolkoprzyrodnicze_02062020.pdf

religia_kl5b_02062020pdf.pdf

inf_kl5_02062020.pdf

(grupa AK)

kl5b_inf_02062020.pdf

(grupa PK)

historia

 

kl. 6a kl. 6b

6a_mat_02062020.pdf

jezykpolski_kl6a_2062020.pdf

Muzyka_kl6a_02062020.pdf

historia

Muzyka_kl6b_02062020.pdf

klasa6b_matematyka_02062020.pdf

6b_zajdydaktwyrow_jang_02062020.pdf

klasa6b_biologia_02062020.pdf

historia

 

kl. 7a kl. 7b kl. 8a

kl7a_jezykpolski_02062020.pdf

7a_7b_mat_02062020.pdf

klasa7a_biologia_02062020.pdf

religia_kl7a_02062020pdf.pdf

kl7b_jezykpolski_02062020.pdf

7a_7b_mat_02062020.pdf

religia_kl7b_02062020pdf.pdf

kl8_jezykpolski_02062020.pdf

8_fizyka_02062020.pdf

8a_gr2_jang_zestaw3_02062020.pdf

kl8_informatyka_02062020.pdf

(Grupa PK)

inf_kl8_02062020.pdf

(Grupa AK)

religia_kl8a_02062020pdf.pdf

 

 

PONIEDZIAŁEK - 01.06.2020

Dzień Dziecka - dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

Miłego świętowania :)

DD

 


Minęła już Wielkanoc i przerwa od zajęć edukacyjnych. Nadal pracujemy zdalnie :).

Miłej pracy:

 

PIĄTEK - 29.05.2020

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE: kl_7a_8a_zajecia_korekcyjno_kompensacyjne_29052020.pdf

kl.1a kl. 1b

 

 

 

kl.2a kl. 2b

religia_kl2a_29052020pdf.pdf

 

 

kl.3a kl. 3b

religia_kl3a_29052020pdf.pdf

 

 

kl.4a

kl4_mat_29052020.pdf

historia

 

 

kl.5a kl. 5b

religia_kl5a_29052020pdf.pdf

5a_wdz_29maja.pdf

5a_5b_gr2_jang_29052020.pdf

Plastyka_kl5a_29052020.pdf

klasa5a_biologia_29052020.pdf

5a_5b_gr2_jang_29052020.pdf

klasa5b_matematyka_29052020.pdf

indywidualne5b_biologia_29052020.pdf

 

kl. 6a kl. 6b

6a_mat_29052020.pdf

tech_kl6a_29052020.pdf

religia_kl6b_29052020pdf.pdf

6b_jang_29052020.pdf

 

kl. 7a kl. 7b kl. 8a

7a_7b_fizyka_29052020.pdf

inf_kl7_28052020.pdf

7a_jang_29052020.pdf

kl7a_jezykpolski_29052020.pdf

klasa7a_biologia_29052020.pdf

7a_7b_fizyka_29052020.pdf

historia

kl7b_jezykpolski_29052020.pdf

kl7b_jezykpolski_29052020_0.pdf

klasa7b_biologia_29052020.pdf

8a_gr2_jang_29052020.pdf

kl8_jezykpolski_29052020.pdf

klasa8_matematyka_29052020.pdf

CZWARTEK - 28.052020

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE: klasa8rewalidacja28052020.pdf

ŚWIETLICA: %C5%9Awietlica_28052020.pdf

BIBLIOTEKA: biblioteka_28%20maja.pdf

kl.1a kl. 1b

religia_kl1a_28052020pdf.pdf

religia_kl1b_28052020pdf.pdf

 

kl.2a kl. 2b

2a_2b_jang_28052020.pdf

2a_2b_jang_28052020.pdf

 

kl.3a kl. 3b

 

 

 

kl.4a

Plastyka_kl4_28052020.pdf

kl.4_mat_28052020.pdf

4a_wdz_28maja_0.pdf

 

 

 

kl.5a kl. 5b

HISTORIA

Muzyka_kl5a_28052020.pdf

klasa5a_matematyka_28052020.pdf

tech_kl5a_28052020.pdf

5b_gr2_jang_28052020_0.pdf

klasa5b_biologia_28052020.pdf

klasa5b_matematyka_28052020.pdf

religia_kl5b_28052020pdf.pdf

 

kl. 6a kl. 6b

HISTORIA

klasa6a_biologia_28052020.pdf

6a_wdz_28maja.pdf

religia_kl6a_28052020pdf.pdf

HISTORIA

kl6b_inf_28052020.pdf

(GRUPA PK)

inf_kl6_28052020.pdf

(GRUPA AK)

tech_kl6_28052020.pdf

klasa6b_matematyka_28052020.pdf

 

 

kl. 7a kl. 7b kl. 8a

7a_7b_mat_28052020.pdf

kl7a_jezykpolski_28052020.pdf

inf_kl7_28052020.pdf

HISTORIA

7b_informatyka_28052020.pdf

(grupa PK)

inf_kl7_28052020.pdf

(grupa AK)

Muzyka_kl7b_28052020.pdf

kl7_puzzle-rytmiczne%20%281%29.pdf

7b_jang_28052020.pdf

7a_7b_mat_28052020.pdf

kl7b_jezykpolski_28052020.pdf

WOS

EDB

8a_gr2_j.ang_zestaw2_28052020.pdf

klasa8_matematyka_28052020.pdf

8_fizyka_28052020.pdf

religia_kl8a_28052020pdf.pdf

kl8_jezykpolski_28052020.pdf

ŚRODA - 27.05.2020

RELIGIA: religia_kl0_27052020pdf.pdf

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNO-EMOCJONALNE: 

kl_0_1a_2a_2b_3a_4a_5a_5b_6a_6b_8a_zajecia_rozwijajace_kompetencje_spo%C5%82eczno_emocjonalne_27052020.pdf

KANTATA: Kantata_27052020.pdf

kl.1a kl. 1b

 

 

 

kl.2a kl. 2b

 

religia_kl-2b_27052020pdf.pdf
 

 

kl.3a kl. 3b

 

 

 

kl.4a

religia_kl4a_27052020pdf.pdf

 

 

 

kl.5a kl. 5b

5a_gr2_jang_27maja2020.pdf

klasa5a_matematyka_27052020.pdf

 

historia

Muzyka_kl5b_27052020.pdf

klasa5b_matematyka_27052020.pdf

 

kl. 6a kl. 6b

kl6a_inf_27052020.pdf

(GRUPA PK)

inf_kl6_27052020.pdf

(GRUPA AK)

6a_mat_27052020.pdf

6b_jang_27maja2020.pdf

religia_kl1b_26052020pdf_0.pdf

klasa6b_matematyka_27052020.pdf

religia_kl6b_27052020pdf.pdf

 

kl. 7a kl. 7b kl. 8a

Muzyka_kl7a_27052020.pdf

kl7_puzzle-rytmiczne.pdf

7a_7b_jang_27maja2020.pdf

7a_7b_fizyka_27052020_0.pdf

7a_7b_mat_27052020.pdf

kl7a_chem_%2027052020.pdf

7a_7b_jang_27maja2020.pdf

7a_7b_fizyka_27052020_0.pdf

7a_7b_mat_27052020.pdf

kl7b_chem_%2027052020.pdf

religia_kl6b_27052020pdf_0.pdf

historia

klasa8_biologia_27052020.pdf

zeszyt-cwiczen-puls-zycia-klasa-8-zadania-czesc-2_0.pdf

km_kl8_27052020.pdf

klasa8_matematyka_27052020.pdf

kl8a_chem_27052020.pdf

WTOREK - 26.05.2020

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE: kl_1a_1b_2a_3a_zajecia_korekcyjno_kompensacyjne_26052020.pdf

kl_5a_6a_6b_zajecia_korekcyjno_kompensacyjne_26052020.pdf

kl.1a kl. 1b

 

religia_kl1b_26052020pdf.pdf

 

kl.2a kl. 2b

2a_jang_26maja2020.pdf


 

 

kl.3a kl. 3b

religia_kl3a_26052020pdf.pdf

 

 

kl.4a

klasa4a_przyroda_26052020.pdf

karta-pracy-do-lekcji-60-poznajemy-rozne-drzewa.pdf

tech_kl4_26052020.pdf

kl4_Muzyka_26052020.pdf

 

 

 

kl.5a kl. 5b

HISTORIA

inf_kl5_26052020.pdf

(GRUPA AK)

kl5a_inf_26052020_0.pdf

(GRUPA PK)

5a-zajdydakwyrow_jang26maja2020.pdf

klasa5a_matematyka_26052020.pdf

inf_kl5_26052020.pdf

(GRUPA AK)

kl5b_inf_26052020.pdf

(GRUPA PK)

HISTORIA

klasa5b_kolkoprzyrodnicze_26052020.pdf

5b_%20indywid_jang_26maja2020.pdf

5b_gr2_jang_26maja2020.pdf

klasa5b_matematyka_26052020.pdf

religia_kl5b_26052020pdf.pdf

 

kl. 6a kl. 6b

HISTORIA

zeszyt-cwiczen-puls-zycia-klasa-6-zadania-czesc-2_%281%29.pdf

Muzyka_kl6a_%2026052020.pdf

6a_mat_26052020.pdf

HISTORIA

klasa6b_biologia_26052020.pdf

Muzyka_kl6b_%2026052020.pdf

6b_zajdydaktwyrow_jang_26maja2020.pdf

klasa6b_matematyka_26052020.pdf

 

kl. 7a kl. 7b kl. 8a

klasa7a_biologia_26052020.pdf

kl7a_jezykpolski_26052020.pdf

7a_7b_mat_26052020_0.pdf

religia_kl7a_26052020pdf.pdf

kl7b_jezykpolski_26052020.pdf

7a_7b_mat_26052020_0.pdf

religia_kl7b_26052020pdf.pdf

kl8_informatyka_26052020.pdf

(GRUPA PK)

inf_kl8_26052020.pdf

(GRUPA AK)

teraz-egzamin-osmoklasisty-na-ostatniej-prostej-zestaw-1.pdf

kl8_jezykpolski_26052020.pdf

8_fizyka_26052020_1.pdf

religia_kl8a_26052020pdf.pdf

 

PONIEDZIAŁEK - 25.05.2020

BIEDRONKI: Biedronki25052020.pdf

ŚWIETLICA: %C5%9Awietlica_25052020.pdf

KOŁO TEATRALNE: ko%C5%82o_teatralne_25052020.pdf

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE:

kl_0_zajecia_korekcyjno_kompensacyjne_25052020.pdf

kl_4a_5b_zajecia_korekcyjno_kompensacyjne_25052020.pdf

kl.1a kl. 1b

religia_kl1a_25052020pdf.pdf

 

 

kl.2a kl. 2b

religia_kl2a_25052020pdf.pdf

religia_kl2b_25052020pdf.pdf

2b_jang_25maja2020.pdf

 

kl.3a kl. 3b

 

 

 

kl.4a

kl.4_mat_25052020.pdf

religia_kl4a_25052020pdf.pdf

jezyk_polski_kl4a_24052020.pdf

kl4_lwych_25052020.pdf

inf_kl4_25052020.pdf

 

 

kl.5a kl. 5b

klasa5a_kolkoprzyrodnicze_25052020.pdf

klasa5a_matematyka_25052020.pdf

klasa5a_godzwych_25052020.pdf

religia_kl5a_25052020pdf.pdf

5a_gr2_jang_25maja2020.pdf

indywidualne5b_biologia_25052020.pdf

Plastyka_kl5b_25052020.pdf

tech_kl5_25052020.pdf

 

 

kl. 6a kl. 6b

religia_kl6a_25052020pdf.pdf

jezyk_polski_6A_24052020.pdf

6a_mat_25052020.pdf

plastyka_kl6_25052020.pdf

klasa6b_matematyka_25052020.pdf

6b_jang_25maja2020.pdf

6b_zajzwychow_25maja2020.pdf

plastyka_kl6_25052020.pdf

 

kl. 7a kl. 7b kl. 8a

kl7a_jezykpolski_25052020.pdf

religia_kl7a_25052020pdf.pdf

historia

7a_7b_jang_25maja2020.pdf

7a_7b_mat_25052020.pdf

7a_zajwych_25052020.pdf

kl7a_chem_%2025052020%20%281%29.pdf

plastyka_kl7_25052020.pdf

klasa7b_biologia_25052020.pdf

zeszyt-cwiczen-puls-zycia-klasa-7-zadania-czesc-2_%281%29.pdf

kl7b_jezykpolski_25052020.pdf

historia

7a_7b_jang_25maja2020.pdf

7a_7b_mat_25052020.pdf

kl7b_chem_%2025052020.pdf

plastyka_kl7_25052020.pdf

klasa8_matematyka_25052020.pdf

kl8_jezykpolski_25052020.pdf

historia

wos

kl8a_chem_25052020.pdf

PIĄTEK - 22.05.2020

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE: kl_7a_8a_zajecia_korekcyjno_kompensacyjne_22052020.pdf

kl.1a kl. 1b

 

 

 

kl.2a kl. 2b

religia_kl2a_22052020pdf.pdf

 

 

kl.3a kl. 3b

religia_kl3a_22052020pdf.pdf

 

 

kl.4a

historia

kl4_mat_22052020.pdf

informatyka4.pdf

 

 

kl.5a kl. 5b

klasa5a_biologia_22052020.pdf

5a_wdz_21maja.pdf

5a_gr2_5b_gr2_jang_22maja2020.pdf

religia_kl5a_22052020pdf.pdf

Plastyka_klasa5a_22052020.pdf

informatyka5.pdf

5a_gr2_5b_gr2_jang_22maja2020.pdf

indywidualne5b_biologia_22052020.pdf

klasa5b_matematyka_22052020.pdf

informatyka5.pdf

 

kl. 6a kl. 6b

zajecia_z_wych6a_22052020_0.pdf

6a_mat_22052020.pdf

tech_kl6a_23052020.pdf

6b_jang_22maja2020.pdf

religia_kl6b_22052020pdf_0.pdf

 

kl. 7a kl. 7b kl. 8a

klasa7a_biologia_22052020.pdf

7a_jang_22maja2020.pdf

kl7a_jezykpolski_22052020.pdf

7a_7b_fizyka_22052020.pdf

klasa7b_biologia_22052020.pdf

historia

kl7b_zajzwychowawc%C4%85_22052020.pdf

kl7b_jezykpolski_22052020.pdf

7a_7b_fizyka_22052020.pdf

8a_gr2_jang_22maja2020.pdf

klasa8_matematyka_22052020.pdf

kl8_jezykpolski_22052020.pdf

CZWARTEK - 21.05.2020

REWALIDACJA KL. 8: klasa8rewalidacja%2021052020.pdf

kl.1a kl. 1b

religia_kl1a_21052020pdf.pdf

religia_kl1b_21052020pdf.pdf

 

kl.2a kl. 2b

2a_2b_jang_21maja2020.pdf

2a_2b_jang_21maja2020.pdf

 

kl.3a kl. 3b

 

 

 

kl.4a

wdz_4a_21maja.pdf

klasa4a_przyroda_21052020.pdf

kl4_mat_21052020.pdf

Plastyka_kl4_21052020.pdf

 

 

kl.5a kl. 5b

historia

klasa5a_matematyka_21052020.pdf

Muzyka_kl5a_21052020.pdf

5a_karta_pracy_metrum_21052020.pdf

5b_gr2_jang_21maja2020.pdf

kl5a_tech_21052020.pdf

klasa5b_biologia_21052020.pdf

klasa5b_matematyka_21052020.pdf

5b_karta_pracy_metrum_21052020.pdf

religia_kl5b_21052020pdf.pdf

 

 

kl. 6a kl. 6b

historia

wdz_6a_21maja_1.pdf

klasa6a_biologia_21052020.pdf

zeszyt-cwiczen-puls-zycia-klasa-6-zadania-czesc-2%20%281%29.pdf

religia_kl6a_21052020pdf.pdf

informatyka.pdf

historia

klasa6b_matematyka_21052020.pdf

technika_kl6_21052020.pdf

informatyka.pdf

 

kl. 7a kl. 7b kl. 8a

historia

7a_7b_mat_21052020.pdf

kl7a_jezykpolski_21052020.pdf

informatyka.pdf

7b_jang_21maja2020.pdf

Muzyka_kl7b_21052020.pdf

7a_7b_mat_21052020.pdf

kl7b_jezykpolski_21052020.pdf

informatyka.pdf

wos

edb

8a_gr2_jang_21maja2020.pdf

klasa8_matematyka_21052020.pdf

religia_kl8a_21052020pdf.pdf

8_fizyka_21052020.pdf

kl8_jezykpolski_21052020.pdf

informatyka.pdf

ŚRODA - 20.05.2020

KANTATA: Kantata_20052020.pdf

RELIGIA: religia_kl0_20052020pdf.pdf

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNO-EMOCJONALNE : kl_0_1a_2a_2b_3a_4a_5a_5b_6a_6b_8a_zajecia_rozwijajace_kompetencje_spoleczno_emocjonalne_20052020.pdf

 

kl.1a kl. 1b

 

 

 

kl.2a kl. 2b

 

religia_kl2b_20052020pdf.pdf

 

kl.3a kl. 3b

 

 

 

kl.4a

religia_kl4a_20052020pdf.pdf

 

 

kl.5a kl. 5b

5a_gr2_jang_20maja2020.pdf

klasa5a_matematyka_20052020.pdf

historia

Muzyka_kl5b_20052020.pdf

klasa5b_matematyka_20052020.pdf

 

 

kl. 6a kl. 6b

6a_mat_20052020_1.pdf

6b_jang_20maja2020_1.pdf

klasa6b_matematyka_20052020.pdf

religia_kl6b_20052020pdf.pdf

 

kl. 7a kl. 7b kl. 8a

Muzyka_kl7a_20052020.pdf

7a_7b_jang_20maja2020.pdf

kl7a_chem_%2020052020.pdf

kl7a_jezykpolski_20052020.pdf

7a_7b_mat_20052020.pdf

7a_7b_fizyka_20052020.pdf

7a_7b_jang_20maja2020.pdf

kl7b_chem_%2020052020.pdf

kl7b_jezykpolski_20052020_0.pdf

kl7b_zajeciaroz_20052020.pdf

religia_kl7b_20052020pdf.pdf

7a_7b_mat_20052020.pdf

7a_7b_fizyka_20052020.pdf

historia

klasa8_biologia_20052020.pdf

zeszyt-cwiczen-puls-zycia-klasa-8-zadania-czesc-2.pdf

klasa8_matematyka_20052020_1.pdf

kl8a_chem_20052020%20%281%29.pdf

Zeszyt%20%C4%87wicze%C5%84%20kl%208%20cz%C4%99%C5%9B%C4%87%202%20%281%29.pdf

kl8_jezykpolski_20052020.pdf

kl8_km_20052020.pdf

WTOREK - 19.05.2020

BIBLIOTEKA: Jan%20Pawe%C5%82%20II.pdf

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE: kl_1a_1b_2a_3a_zajecia_korekcyjno_kompensacyjne_19052020.pdfkl_5a_6a_6b_zajecia_korekcyjno_kompensacyjne_19052020.pdf

ZAJĘCIA rEWALIDACYJNE KL.8: klasa8rewalidacja19052020.pdf

kl.1a kl. 1b

 

religia_kl1b_19052020pdf.pdf

 

kl.2a kl. 2b

2a_jang_19maja2020.pdf

 

 

kl.3a kl. 3b

religia_kl3a_19052020pdf.pdf

 

 

kl.4a

klasa4a_przyroda_19052020.pdf

Muzyka_kl4_19052020.pdf

kl4_KARTA_PRACY_muzyczne%20litery19052020.pdf

 

 

kl.5a kl. 5b

HISTORIA

5a_zajdydaktwyrow_jang_19maja2020.pdf

klasa5a_matematyka_19052020.pdf

HISTORIA

religia_kl5b_19052020pdf.pdf

klasa5b_kolkoprzyrodnicze_19052020.pdf

5b_%20indywid_jang_19maja2020.pdf

5b_gr2_jang_19maja2020.pdf

klasa5b_matematyka_19052020.pdf

 

kl. 6a kl. 6b

HISTORIA

Muzyka_kl6a_19052020.pdf

6a_mat_19052020.pdf

HISTORIA

klasa6b_biologia_19052020.pdf

6b_zajdydaktwyrow_jang_19maja2020.pdf

Muzyka_kl6b_19052020%20%E2%80%94%20kopia.pdf

klasa6b_matematyka_19052020.pdf

 

kl. 7a kl. 7b kl. 8a

religia_kl7a_19052020pdf.pdf

klasa7a_biologia_19052020.pdf

kl7a_jezykpolski_19052020.pdf

7a_7b_mat_19052020.pdf

religia_kl7b_19052020pdf.pdf

kl7b_jezykpolski_19052020.pdf

7a_7b_mat_19052020.pdf

religia_kl8a_19052020pdf.pdf

8a_gr2_jang_19maja2020_0.pdf

kl8_jezykpolski_19052020.pdf

8_fizyka_19052020_0.pdf

PONIEDZIAŁEK - 18.05.2020

ŚWIELICA: swietlica_18052020_22052020.pdf

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE: kl_0_zajecia_korekcyjno_kompensacyjne_18052020.pdf

kl_4a_5b_zajecia_korekcyjno_kompensacyjne_18052020.pdf

BIEDRONKI: Biedronki%20180520.pdf Biedronki%20180520%20karty%20pracy%20%201.pdf Biedronki%20180520%20karty%20pracy%202.pdf

kl.1a kl. 1b

religia_-kl1a_18052020pdf.pdf

 

 

kl.2a kl. 2b

religia_kl2a_18052020pdf.pdf

religia_kl2b_18052020pdf.pdf

2b_jang_18maja2020.pdf

 

kl.3a kl. 3b

 

 

 

kl.4a

religia_kl4a_18052020pdf.pdf

kl4_jezykpolski_%2018052020%20r.pdf

t_lw_kl4_18052020.pdf

 

 

kl.5a kl. 5b

religia_kl5a_18052020pdf.pdf

klasa5a_kolkoprzyrodnicze_18052020.pdf

5a_gr2_jang_18maja2020.pdf

klasa5a_godzwych_18052020.pdf

klasa5a_matematyka_18052020.pdf

Plastyka_klasa5b_18052020.pdf

indywidualne5b_biologia_18052020.pdf

tech_kl5_18052020.pdf

 

 

kl. 6a kl. 6b

6a_mat_18052020_cz%C4%99%C5%9B%C4%871.pdf

6a_mat_18052020_cz%C4%99%C5%9B%C4%872.pdf

religia_kl6a_18052020pdf.pdf

kl6a_jezykpolski_18052020%20r.pdf

Plastyka_KL6_18052020.pdf

Kl6a_kolkoteatralne_18052020.pdf

Plastyka_KL6_18052020.pdf

6b_jang_18maja2020.pdf

6b_zajzwychow_18maja2020.pdf

klasa6b_matematyka_18052020.pdf

 

kl. 7a kl. 7b kl. 8a

kl7a_chem_%2018052020.pdf

7a_7b_mat_18052020.pdf

7a_godzwych_18052020.pdf

religia_kl7a_18052020pdf.pdf

historia

Plastyka_KL7_18052020.pdf

kl7a_jezykpolski_18052020.pdf

kl7a_kolkoteatralne_18052020.pdf

7a_7b_jang_18maja2020.pdf

kl7b_chem_%2018052020.pdf

7a_7b_mat_18052020.pdf

historia

Plastyka_KL7_18052020.pdf

kl7b_kolkoteatralne_18052020.pdf

kl7b_jezykpolski_18052020.pdf

klasa7b_biologia_18052020.pdf

7a_7b_jang_18maja2020.pdf

kl8a_chem_18052020_0.pdf

wos

historia

kl8_jezykpolski_18052020.pdf

klasa8_matematyka_18052020.pdf

PIĄTEK - 15.05.2020

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE: kl_7a_8a_zajecia_korekcyjno_kompensacyjne_15052020.pdf

kl.1a kl. 1b

 

 

 

kl.2a kl. 2b

religia_kl2a_15052020pdf.pdf

 

 

kl.3a kl. 3b

religia_kl3a_15052020pdf.pdf

 

 

kl.4a

HISTORIA

kl4_mat_1518052020.pdf

 

 

kl.5a kl. 5b

5a_5b_gr2_jang_15052020.pdf

Plastyka_kl5a_15052020.pdf

klasa5a_biologia_15052020.pdf

religia_kl5a_15052020pdf.pdf

5a_wdz_15maja.pdf

5a_5b_gr2_jang_15052020.pdf

klasa5b_matematyka15052020.pdf

indywidualne5b_biologia_15052020.pdf

 

kl. 6a kl. 6b

6a_mat_15052020.pdf

tech_kl6a_15052020.pdf

6b_jang_15042020%20%281%29.pdf

religia_kl6b_15052020pdf.pdf

 

kl. 7a kl. 7b kl. 8a

7a_jang_15052020.pdf

7a_7b_fizyka_15052020.pdf

klasa7a_biologia_15052020.pdf

kl7a_jezykpolski_15052020.pdf

inf_kl7_15052020.pdf

ki_dz_kl7_15052020.pdf

 

HISTORIA

7a_7b_fizyka_15052020_0.pdf

klasa7b_biologia_15052020.pdf

kl7b_zajzwychowawc%C4%85_15052020.pdf

kl7b_jezykpolski_15052020.pdf

8a_gr2_jang_15052020.pdf

klasa8_matematyka_15052020_0.pdf

kl8_jezykpolski_15052020.pdf

CZWARTEK - 14.05.2020

BIBLIOTEKA: biblioteka_14maja.pdf

kl.1a kl. 1b

RELIGIA_KL1A_14052020PDF.pdf

religia_kl1b_14052020pdf.pdf

 

kl.2a kl. 2b

2a_2b_jang_14.05.2020.pdf

2a_2b_jang_14.05.2020.pdf

 

kl.3a kl. 3b

 

 

 

kl.4a

wdz_4a_14maja.pdf

klasa4a_przyroda_14052020.pdf

kl4_mat_14052020.pdf

Plastyka_kl4_14052020.pdf

 

 

kl.5a kl. 5b

klasa5a_matematyka_14052020.pdf

Muzyka_kl5a_14052020.pdf

HISTORIA

technika_kl5_14052020.pdf

5b_gr2_jang_14052020.pdf

klasa5b_biologia_14052020.pdf

klasa5b_matematyka_14052020.pdf

religia_kl5b_14052020pdf.pdf

 

kl. 6a kl. 6b

wdz_6a_14maja.pdf

klasa6a_biologia_14052020.pdf

zajeciaz%20wych_6a.pdf

6a_mat_14052020.pdf

religia_kl6a_14052020pdf.pdf

HISTORIA

zdw_kl6_14052020.pdf

klasa6b_matematyka_14052020.pdf

kl6b_inf_14052020.pdf

(GRUPA PK)

inf_kl6_14052020.pdf

(GRUPA AK)

tech_kl6_14052020.pdf

HISTORIA

zdw_kl6_14052020.pdf

 

kl. 7a kl. 7b kl. 8a

kl7a_jezykpolski_14052020.pdf

7a_7b_mat_14052020.pdf

HISTORIA

inf_kl7_14052020.pdf

7b_jang_14052020.pdf

7b_informatyka_14052020.pdf

(GRUPA PK)

Muzyka_kl7b_14052020.pdf

kl7b_jezykpolski_14052020.pdf

7a_7b_mat_14052020.pdf

inf_kl7_14052020.pdf

(GRUPA PK)

EDB

WOS

8a_gr2_jang_14052020.pdf

klasa8_matematyka_14052020.pdf

kl8_jezykpolski_14052020.pdf

8_fizyka_14052020.pdf

religia_kl8_14052020pdf.pdf

ŚRODA - 13.03.2020

kl_0_1a_2a_2b_3a_4a_5a_5b_6a_6b_8a_zajecia_rozwijajace_kompetencje_spoleczno_emocjonalne_13052020.pdf

KANTATA: KANTATA%20_13052020..pdf

RELIGIA: religia_kl0_13052020pdf.pdf

kl.1a kl. 1b

 

 

 

kl.2a kl. 2b

 

religia_kl2b_13052020pdf.pdf

 

kl.3a kl. 3b

 

 

 

kl.4a

religia_kl4a_13052020pdf.pdf

 

 

kl.5a kl. 5b

klasa5a_matematyka_13052020.pdf

5a_gr2_jang_13052020.pdf

Muzyka_kl5b_13052020.pdf

klasa5b_matematyka_13052020.pdf

HISTORIA

 

kl. 6a kl. 6b

6a_mat_13052020.pdf

kl6a_inf_13052020.pdf

(GRUPA PK)

inf_kl6a_13052020.pdf

(GRUPA AK)

6b_jang_13052020.pdf

religia_kl6b_13052020pdf.pdf

klasa6b_matematyka_13052020.pdf

 

kl. 7a kl. 7b kl. 8a

7a_7b_mat_13052020.pdf

7a_7b_fizyka_13052020.pdf

Muzyka_kl7a_13052020.pdf

kl7a_jezykpolski_13052020.pdf

kl7a_chem_13052020.pdf

7a_jang_13052020.pdf

7a_7b_mat_13052020.pdf

7a_7b_fizyka_13052020.pdf

religia_kl7b_13052020pdf.pdf

7b_jang_13052020.pdf

kl7b_chem_13052020.pdf

kl7b_jezykpolski_13052020.pdf

kl7b_zajeciaroz_13052020.pdf

kl8_km_13052020.pdf

kl8a_chem_13052020.pdf

klasa8_biologia_13052020.pdf

klasa8_matematyka_13052020.pdf

kl8_jezykpolski_13052020.pdf

HISTORIA

WTOREK - 12.05.2020

ŚWIETLICA: swietlica_11052020.pdf

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE:

kl_0_zajecia_korekcyjno_kompensacyjne_11052020.pdf

kl_1a_1b_2a_3a_zajecia_korekcyjno_kompensacyjne_12052020.pdf

kl_4a_5b_zajecia_korekcyjno_kompensacyjne_11052020.pdf

kl_5a_6a_6b_zajecia_korekcyjno_kompensacyjne_12052020.pdf

kl.1a kl. 1b

 

religia_kl1b_12052020pdf.pdf

 

kl.2a kl. 2b

2a_jang_12052020.pdf

 

 

kl.3a kl. 3b

religia_kl3a_12052020pdf.pdf

 

 

kl.4a

tech_kl4_12052020.pdf

Muzyka_kl4_12052020.pdf

kl4_KARTA_PRACY_RYTM_12052020.pdf

klasa4a_przyroda_12052020.pdf

kl4_mat_12052020.pdf

 

 

 

kl.5a kl. 5b

5a_zajdydwyrow_12052020.pdf

informatyka_kl5_12052020.pdf

(GRUPA AK)

kl5a_inf_12052020_1.pdf

(GRUPA PK)

HISTORIA

klasa5a_matematyka_12052020.pdf

5b_zajindywidualne_jang_12052020.pdf

5b_gr2_jang_12052020.pdf

informatyka_kl5_12052020.pdf

(GRUPA AK)

kl5b_inf_12052020.pdf

(GRUPA PK)

klasa5b_kolkoprzyrodnicze_12052020.pdf

HISTORIA

klasa5b_matematyka_12052020.pdf

religia_kl5b_12052020pdf.pdf

 

kl. 6a kl. 6b

Muzyka_kl6a_12052020.pdf

HISTORIA

6a_mat_12052020.pdf

6b_zajdydwyrow_12052020_1.pdf

Muzyka_kl6b_12052020.pdf

HISTORIA

klasa6b_biologia_12052020.pdf

klasa6b_matematyka_12052020.pdf

 

kl. 7a kl. 7b kl. 8a

klasa7a_biologia_12052020.pdf

7a_7b_mat_12052020.pdf

religia_kl7a_12052020pdf.pdf

kl7a_jezykpolski_12052020.pdf

klasa7b_biologia_11052020.pdf

7a_7b_mat_12052020.pdf

religia_kl7b_12052020pdf.pdf

kl7b_jezykpolski_12052020.pdf

8a_gr2_jang_12052020.pdf

informatyka_kl8_12052020.pdf

(GRUPA AK)

kl8_informatyka_12052020.pdf

(GRUPA PK)

8_fizyka_12052020.pdf

religia_kl8a_12052020pdf.pdf

kl8_jezykpolski_12052020.pdf

REWALIDACJA: 

klasa8rewalidacja12052020.pdf

 

PONIEDZIAŁEK - 11.05.2020

BIEDRONKI: Biedronki11052020.pdf

KOŁO TEATRALNE: Ko%C5%82o_teatralne_11052020.pdf

 

kl.1a kl. 1b

religia_kl1a_11052020pdf.pdf

 

 

kl.2a kl. 2b

religia_kl2a_11052020pdf.pdf

2b_jang_11052020.pdf

religia_kl2b_11052020pdf_0.pdf

 

kl.3a kl. 3b

 

 

 

kl.4a

kl4_mat_11052020.pdf

klasa4_jezykpolski__11052020.pdf

religia_kl4a_11052020pdf.pdf

lw_kl4_11052020.pdf

inf_kl4_11052020.pdf

 

 

kl.5a kl. 5b

klasa5a_kolkoprzyrodnicze_11052020.pdf

klasa5a_godzwych_11052020.pdf

klasa5a_matematyka_11052020.pdf

5a_gr2_jang_11052020.pdf

religia_kl5a_11052020pdf.pdf

 

klasa5b_indywidualne_11052020.pdf

Plastyka_kl5b_11052020.pdf

technika_kl5_11052020.pdf

 

kl. 6a kl. 6b

plastyka_6_11052020.pdf

klasa6a_jezykpolski_11052020.pdf

6a_mat_11052020.pdf

religia_kl6a_11052020pdf.pdf

plastyka_6_11052020.pdf

klasa6b_matematyka_11052020.pdf

6b_zajzwychow_11052020.pdf

6b_jang_11052020.pdf

 

kl. 7a kl. 7b kl. 8a

plastyka7_11052020.pdf

HISTORIA

kl7a_jezykpolski_11052020.pdf

7a_jang_11052020.pdf

7a_7b_mat_11052020.pdf

7a_godz_11052020.pdf

religia_kl7a_11052020pdf.pdf

kl7a_chem_11052020.pdf

plastyka7_11052020.pdf

HISTORIA

kl7b_jezykpolski_11052020.pdf

7b_jang_11052020.pdf

7a_7b_mat_11052020_0.pdf

kl7b_chem_11052020.pdf

HISTORIA

WOS

klasa8_matematyka_11052020.pdf

kl8_jezykpolski_11052020.pdf

kl8a_chem_11052020.pdf

PIĄTEK - 08.05.2020

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE: kl_7a_8a_zajecia_korekcyjno_kompensacyjne_08052020.pdf

kl.1a kl. 1b

 

 

 

kl.2a kl. 2b

religia_kl2a_08052020pdf.pdf

 

 

kl.3a kl. 3b

religia_kl3a_08052020pdf.pdf

 

 

kl.4a

HISTORIA

 

kl.5a kl. 5b

Plastyka_klasa5a_%2008052020.pdf

5a_5b%20_gr2_jang_08052020.pdf

klasa5a_biologia_08052020.pdf

zeszyt-cwiczen-puls-zycia-klasa-5-zadania-czesc-2%20%282%29.pdf

religia_kl5a_08052020pdf.pdf

wdz_5a_8maja.pdf

5a_5b%20_gr2_jang_08052020_0.pdf

indywidualne5b_biologia_08052020.pdf

klasa5b_matematyka_08052020.pdf

 

kl. 6a kl. 6b

technika_kl6a_08052020.pdf

6a_mat_08052020.pdf

6b_jangielski_08052020.pdf

religia_kl6b_08052020pdf.pdf

 

 

kl. 7a kl. 7b kl. 8a

7a_jang_08052020_1.pdf

informatyka_kl7a_08052020.pdf

klasa7a_biologia_08052020.pdf

zeszyt-cwiczen-puls-zycia-klasa-7-zadania-czesc-2.pdf

kl7a_jezykpolski_08052020.pdf

7a_7b_fizyka_08052020.pdf

HISTORIA

klasa7b_biologia_08052020.pdf

zeszyt-cwiczen-puls-zycia-klasa-7-zadania-czesc-2.pdf

kl7b_jezykpolski_08052020.pdf

kl7b_zajzwychowawc%C4%85_08052020.pdf

7a_7b_fizyka_08052020_0.pdf

8a_gr2_jang_08052020.pdf

klasa8_matematyka_08052020.pdf

kl8_jezykpolski_08052020.pdf

 

 

CZWARTEK - 07.05.2020

 

kl.1a kl. 1b

religia_kl1a_07052020pdf.pdf

religia_kl1b_07052020pdf.pdf

 

kl.2a kl. 2b

ZDYDWYR_KL2.pdf

2a_2b_jang_07052020.pdf

ZDYDWYR_KL2.pdf

2a_2b_jang_07052020_0.pdf

 

kl.3a kl. 3b

 

 

 

kl.4a

kl4_mat_0708052020.pdf

klasa4a_przyroda_07052020.pdf

Plastyka_kl4_07052020.pdf

wdz_4kl_7_maja.pdf

 

kl.5a kl. 5b

technika_kl5a_07052020.pdf

klsa5a_matematyka_07052020.pdf

Muzyka_klasa5a_07052020.pdf

HISTORIA

 

religia_kl5b_07052020pdf.pdf

klasa5b_matematyka_07052020.pdf

klasa5b_biologia_07052020.pdf

5b_gr2_jang_07052020.pdf

 

kl. 6a kl. 6b

religia_kl6a_07052020pdf.pdf

klasa6a_biologia_07052020.pdf

zajeciazwych_6a_7052020.pdf

wdz_6kl_07_maja.pdf

HISTORIA

inf_kl6_07052020.pdf

(GRUPA AK)

kl6b_inf_07052020.pdf

(GRUPA PK)

tech_kl6b_07052020.pdf

klasa6b_matematyka_07052020.pdf

HISTORIA

 

kl. 7a kl. 7b kl. 8a

inf_kl7a_07052020.pdf

ki_chlopcy_kl7_07052020.pdf

7a_7b_mat_07052020.pdf

kl7a_jezykpolski_07052020.pdf

HISTORIA

inf_kl7b_07052020.pdf

(GRUPA AK)

7b_informatyka_07052020.pdf

(GRUPA PK)

7a_7b_mat_07052020.pdf

kl7b_jezykpolski_07052020.pdf

Muzyka_klasa7b_07052020.pdf

7b_jang_07052020.pdf

8_fizyka_07052020.pdf

religia_kl8a_07052020pdf.pdf

klasa8_matematyka_07052020.pdf

kl8_jezykpolski_07052020.pdf

8a_gr2_jang_07052020.pdf

EDB

WOS

REWALIDACJA KLASA 8:klasa8rewalidacja7052020.pdf

ŚRODA - 06.05.2020

KLASA "0": religia_kl0_06052020pdf.pdf

KANTATA: Kantata_06052020.pdf

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNO-EMOCJONALNE: 

kl_0_1a_2a_2b_3a_zajecia_rozwijajace_kompetencje_spoleczno_emocjonalne_06052020.pdf

kl_4a_5a_5b_6a_6b_8a_zajecia_rozwijajace_kompetencje_spoleczno_emocjonalne_06052020.pdf

 

kl.1a kl. 1b

 

 

 

kl.2a kl. 2b

 

religia_kl2b_06052020pdf.pdf

 

kl.3a kl. 3b

 

 

 

kl.4a

religia_-kl4a_06052020pdf.pdf

 

kl.5a kl. 5b

 

5a_gr2_jang_06042020%20%281%29_0.pdf

klasa5a_matematyka_06052020.pdf

HISTORIA

Muzyka_klasa5b_06052020.pdf

klasa5b_matematyka_06052020.pdf

 

kl. 6a kl. 6b

kl6a_inf_06052020.pdf

(GRUPA PK)

informatyka_kl6_06052020.pdf

(GRUPA AK)

6a_mat_06052020.pdf

6b_jang_06052020.pdf

klasa6b_matematyka_06052020.pdf

religia_kl6b_06052020pdf.pdf

 

kl. 7a kl. 7b kl. 8a

7a_jang_06052020.pdf

kl7a_chem_06052020.pdf

Muzyka_klasa7a_06052020.pdf

kl7a_jezykpolski_06052020.pdf

7a_7b_mat_06052020.pdf

7a_7b_fizyka_06052020.pdf

7b_jang_06052020.pdf

kl7b_chem_06052020.pdf

religia_kl7b_06052020pdf.pdf

kl7b_jezykpolski_06052020.pdf

kl7b_zajeciaroz_06052020.pdf

7a_7b_mat_06052020.pdf

7a_7b_fizyka_06052020.pdf

HISTORIA

klasa8_matematyka_06052020.pdf

klasa8_biologia_06052020.pdf

kl8a_chem_06052020.pdf

kl8_jezykpolski_06052020.pdf

kl8_km_06052020.pdf

 

WTOREK - 05.05.2020

ŚWIETLICA: swietlica_05052020.pdf

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE:

kl_5a_6a_6b_zajecia_korekcyjno_kompensacyjne_05052020.pdf

kl_1a_1b_2a_3a_zajecia_korekcyjno_kompensacyjne_05052020.pdf

kl.1a kl. 1b

 

religia_kl1b_05052020pdf.pdf

 

kl.2a kl. 2b

2a_jang_05052020.pdf

 

 

kl.3a kl. 3b

religia_kl3a_05052020pdf.pdf

 

 

kl.4a

klasa4a_przyroda_05052020.pdf

kl4_mat_05052020.pdf

Muzyka_klasaIV_.05052020.pdf

tech_kl4_05052020.pdf

 

kl.5a kl. 5b

kl5a_inf_05052020.pdf

(grupa PK)

kl5a_zajdydwyrow_jangielski_05052020.pdf

HISTORIA

klasa5a_matematyka_05052020.pdf

inf_kl5a_05052020.pdf

(grupa AK)

 

klasa5b_kolkoprzyrodnicze_05052020.pdf

kl5b_inf_05052020.pdf

(grupa PK)

5b_gr2_jang_05052020.pdf

5b_jang_indywid_05052020.pdf

HISTORIA

religia_kl5b_05052020pdf.pdf

klasa5b_matematyka_05052020.pdf

inf_kl5b_05052020.pdf

(grupa AK)

 

kl. 6a kl. 6b

HISTORIA

6a_mat_05052020.pdf

Muz_klasa6a_KARTA_PRACY_05052020.pdf

Muzyka_klasa6a_05052020.pdf

klasa6b_biologia_05052020.pdf

kl6b_zajdydwyrow_jangielski_05052020.pdf

HISTORIA

klasa6b_matematyka_05052020.pdf

Muz_klasa6b_KARTA_PRACY_05052020%20%E2%80%94%20kopia.pdf

Muzyka_klasa6b_05052020%20%E2%80%94%20kopia.pdf

 

kl. 7a kl. 7b kl. 8a

 

klasa7a_biologia_05052020.pdf

kl7a_jezykpolski_05052020.pdf

religia_kl7a_05052020pdf.pdf

7a_7b_mat_05052020.pdf

 

kl7b_jezykpolski_05052020.pdf

religia_kl7b_05052020pdf.pdf

7a_7b_mat_05052020_0.pdf

 

kl8_informatyka_05052020.pdf

(grupa PK)

inf_kl8_05052020.pdf

(grupa AK)

8a_gr2_jang_05052020.pdf

kl8_jezykpolski_05052020.pdf

religia_kl8a_05052020pdf.pdf

8_fizyka_05052020.pdf

REWALIDACJA klasa 8: klasa8rewalidacja4052020.pdf

PONIEDZIAŁEK - 04.05.2020

JĘZYK ANGIELSKI - GRUPY PANA ŁUKASZA KOWALSKIEGO:

Klasa 1A/1B:https://drive.google.com/drive/folders/1mAXhbHjIYY_caF304rcicJ-qv3yiyqkQ

Klasa 3A: https://drive.google.com/drive/folders/1GLJ6PSQubt77vmj3HZaotvlSOhmHUZqF

Klasa 4A:https://drive.google.com/open?id=14o1qY_3vV0g7gXxm89DO4228nApQetzf

Klasa 5A/5B:https://drive.google.com/drive/folders/1jKJWfbGjfiIgPJgnUIH0V7Kw1OF5u3zn

Klasa 6A:https://drive.google.com/drive/folders/1d5__7zeRZje6fKWuJjqPF6RbiFsLnEfl

Klasa 8A:https://drive.google.com/drive/folders/1Y-a-dc-A5IDiRdMEeuTvuFuclMdSUA-1

BIBLIOTEKA: ROCZNICE%20%20LITERACKIE%20%20I%20%20INNE.pdf

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE:

KLASA "0" kl_00_zajecia_korekcyjno_kompensacyjne_04052020.pdf

KLASA 4,5: kl_4a_5b_zajecia_korekcyjno_kompensacyjne_04052020.pdf

BIEDRONKI: Biedronki04052020.pdfKARTYPRACYBiedronki04052020.pdf

 

kl.1a kl. 1b

religia_kl1a_04052020pdf.pdf

 

 

kl.2a kl. 2b

religia_kl2a_04052020pdf.pdf

religia_kl2b_04052020pdf.pdf

2b_jang_04052020.pdf

 

kl.3a kl. 3b

 

 

 

kl.4a

klasa4_jezykpolski__4052020.pdf

religia_kl4a_04052020pdf.pdf

kl4_mat_04052020.pdf

lwych_kl4_04052020.pdf

inf_kl4_04052020.pdf

 

kl.5a kl. 5b

klasa5a_kolkoprzyrodnicze_04052020.pdf

klasa5a_matematyka_04052020.pdf

klasa5a_godzwych_04052020.pdf

religia_kl5a_04052020pdf.pdf

5a_gr2_jang_04052020.pdf

 

indywidualne5b_biologia_04052020.pdf

zeszyt-cwiczen-puls-zycia-klasa-5-zadania-czesc-2%20%281%29.pdf

Plastyka_klasa5b_%2004052020.pdf

technika_kl5b_04052020.pdf

 

kl. 6a kl. 6b

Kl6a_kolkoteatralne_04052020.pdf

klasa6a_jezykpolski_4052020.pdf

6a_mat_04052020.pdf

PlastykadlaklasVI.pdf

klasa6b_matematyka_04052020.pdf

6b_zajzwychow_04052020.pdf

6b_jangielski_04052020.pdf

PlastykadlaklasVI_0.pdf

 

kl. 7a kl. 7b kl. 8a

 

HISTORIA

kl7a_kolkoteatralne_04052020.pdf

kl7a_jezykpolski_04052020.pdf

7a_7b_mat_04052020.pdf

7a_wychowawcza04052020.pdf

religia_kl7a_04052020pdf.pdf

7a_jang_04052020.pdf

PlastykadlaklasVII.pdf

kl7a_chem_04052020.pdf

 

HISTORIA

klasa7b_biologia_04052020.pdf

kl7b_kolkoteatralne_04052020.pdf

kl7a_jezykpolski_04052020_0.pdf

7a_7b_mat_04052020_0.pdf

7b_jang_04052020.pdf

PlastykadlaklasVII_0.pdf

kl7b_chem_04052020.pdf

HISTORIA

WOS

kl8_jezykpolski_04052020.pdf

klasa8_matematyka_04052020.pdf

kl8a_chem_040452020.pdf

zdw_kl8_04052020.pdf

CZWARTEK - 30.04.2020

REWALIDACJA KL.8: klasa8rewalidacja30042020.pdf

KANTATA: Kantata_30042020.pdf

 

kl.1a kl. 1b

religia_kl1a_30042020pdf.pdf

reigia_kl1b_30042020pdf.pdf

 

kl.2a kl. 2b

2a_2b_jang_30042020%20%281%29.pdf

2a_2b_jang_30042020.pdf

 

kl.3a kl. 3b

 

 

 

kl.4a

Plastyka_klasaIV_30042020.pdf

kl4_mat_30042020.pdf

WDZ_DZIEWCZYNY_4kl_30_04.pdf

klasa4a_przyroda_30042020.pdf

 

kl.5a kl. 5b

HISTORIA

Muzyka_klasaVa_30042020.pdf

klasa5a_matematyka_30042020.pdf

tech_kl5a_30042020.pdf

5b_gr2_jang_30042020.pdf

klasa5b_matematyka_30042020.pdf

religia_kl5b_30042020pdf.pdf

klasa5b_biologia_30042020.pdf

zeszyt-cwiczen-puls-zycia-klasa-5-zadania-czesc-2.pdf

 

kl. 6a kl. 6b

HISTORIA

WDZ_kl6a_30_04.pdf

religia_kl6a_30042020pdf.pdf

klasa6a_biologia_30042020.pdf

zeszyt-cwiczen-puls-zycia-klasa-6-zadania-czesc-2.pdf

HISTORIA

klasa6b_matematyka_30042020.pdf

kl6b_inf_30042020.pdf

(grupa PK)

inf_kl6b_30042020.pdf

(grupa AK)

technika_kl6b_30042020.pdf

 

kl. 7a kl. 7b kl. 8a

 

HISTORIA

kl7a_jezykpolski_30042020.pdf

7a_7b_mat_30042020.pdf

informatyka_kl7a_30042020.pdf

 

7b_jang_30042020%20%281%29.pdf

Muzyka_klasaVIIb_30042020docx.pdf

kl7b_jezykpolski_30042020.pdf

7a_7b_mat_30042020_0.pdf

7b_informatyka_30042020.pdf

(grupa PK)

informatyka_kl7b_30042020.pdf

(grupa AK)

EDB

8a_gr2_jang_30042020.pdf

kl8_jezykpolski_30042020.pdf

klasa8_matematyka_30042020.pdf

8_fizyka_30042020.pdf

religia_kl8a_30042020pdf.pdf

ŚRODA -29.04.2020

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNO-EMOCJONALNE: kl_0_1a_2a_2b_3a_4a_5a_5b_6a_6b_8a_zajecia_rozwijajace_kompetencje_spoleczno_emocjonalne_29042020.pdf

RELIGIA - KL.0: religia_kl0_29042020pdf.pdf

KANTATA:Kantata_29042020.pdf

ŚWIETLICA: Swietlica_27042020.pdf

kl.1a kl. 1b

 

 

 

kl.2a kl. 2b

ZAJ. DYD. WYR.

Tekst%20do%20cichego%20czytania.pdf

religia_2b_29042020pdf.pdf

ZAJ. DYD. WYR.

Tekst%20do%20cichego%20czytania.pdf

 

kl.3a kl. 3b

 

 

 

kl.4a

religia_kl4a_29042020pdf.pdf

 

kl.5a kl. 5b

5a_gr2_jang_29042020.pdf

klasa5a_matematyka_29042020.pdf

Muzyka_klasaV_29042020.pdf

HISTORIA

klasa5b_matematyka_29042020.pdf

Muzyka_klasaV_29042020_0.pdf

 

kl. 6a kl. 6b

6a_mate_29042020.pdf

inf_kl6_29042020.pdf

(GRUPA AK)

kl6a_inf_29042020.pdf

(GRUPA PK)

 

6b_jang_29042020.pdf

religia_kl6b_29042020pdf.pdf

klasa6b_matematyka_29042020.pdf

 

kl. 7a kl. 7b kl. 8a

 

7a_7b_jang_29042020.pdf

kl7a_chem_29042020.pdf

Muzyka_klasaVIIa_29042020docx.pdf

kl7a_jezykpolski_29042020.pdf

7a_7b_mat_29042020.pdf

7a_7b_fizyka_29042020.pdf

 

7a_7b_jang_29042020_0.pdf

religia_kl7b_29042020pdf_1.pdf

kl7b_chem_29042020.pdf

kl7b_jezykpolski_29042020.pdf

kl7b_zajeciaroz_29042020.pdf

7a_7b_mat_29042020.pdf

7a_7b_fizyka_29042020.pdf

klasa8_biologia_29042020.pdf

HISTORIA

kl8a_chem_29042020.pdf

km_kl8_29042020.pdf

klasa8_matematyka_29042020_0.pdf

kl8_jezykpolski_29042020.pdf

WTOREK - 28.04.2020 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE: kl_1a_1b_2a_3a_zajecia_korekcyjno_kompensacyjne_28042020.pdf

kl_5a_6a_6b_zajecia_korekcyno_kompensacyjne_28042020.pdf

 

 

kl.1a kl. 1b

 

religia_kl1b_28042020pdf.pdf

 

kl.2a kl. 2b

2a_jang_28042020.pdf

 

 

kl.3a kl. 3b

religia_kl3a_28042020pdf.pdf

 

 

kl.4a

klasa4a_przyroda_28042020.pdf

Muzyka_kl.4_28042020docx.pdf

kl4_mat_28042020.pdf

tech_kl4_28042020.pdf

 

kl.5a kl. 5b

kl5a_inf_28042020.pdf

(GRUPA PK)

5a%20_jang%20_zajdydwyrownawcze_28042020.pdf

HISTORIA

klasa5a_matematyka_28042020.pdf

inf_kl5a_28042020.pdf

(GRUPA AK)

klasa5b_kolkoprzyrodnicze_28042020.pdf

kl5b_inf_28042020.pdf

(GRUPA PK)

5b_jang_indywid_28042020.pdf

5b_gr2_jang_28042020.pdf

HISTORIA

klasa5b_matematyka_28042020.pdf

religia_kl5b_28042020pdf.pdf

inf_kl5b_28042020.pdf

(GRUPA AK)

 

kl. 6a kl. 6b

Muzyka_kl6a_28042020.pdf

HISTORIA

plastykaVI27042020.pdf

6a_mate_28042020.pdf

klasa6b_biologia_28042020.pdf

Muzyka_kl6b_28042020%20%E2%80%94%20kopia.pdf

6b_jang_zajdydwyrownawcze_28042020.pdf

HISTORIA

klasa6b_matematyka_28042020.pdf

plastykaVI27042020_0.pdf

 

kl. 7a kl. 7b kl. 8a

 

klasa7a_biologia_28042020.pdf

kl7a_jezykpolski_28042020.pdf

religia_kl7a_28042020pdf.pdf

plastyka_7_27042020.pdf

7a_7b_mat_28042020.pdf

kl7b_jezykpolski_28042020.pdf

religia_kl7b_28042020pdf.pdf

plastyka_7_27042020_0.pdf

7a_7b_mat_28042020_0.pdf

kl8_informatyka_28042020.pdf

(GRUPA PK)

inf_kl8_28042020.pdf

(GRUPA AK)

8a_gr2_jang_28042020.pdf

kl8_jezykpolski_28042020.pdf

religia_kl8a_28042020pdf.pdf

REWALIDACJA: klasa8rewalidacj28042020.pdf

PONIEDZIAŁEK - 27.04.2020

JĘZYK ANGIELSKI - GRUPY PANA ŁUKASZA KOWALSKIEGO:

Klasa 1A/1B:https://drive.google.com/drive/folders/1mAXhbHjIYY_caF304rcicJ-qv3yiyqkQ

Klasa 3A: https://drive.google.com/drive/folders/1GLJ6PSQubt77vmj3HZaotvlSOhmHUZqF

Klasa 4A:https://drive.google.com/open?id=14o1qY_3vV0g7gXxm89DO4228nApQetzf

Klasa 5A/5B:https://drive.google.com/drive/folders/1jKJWfbGjfiIgPJgnUIH0V7Kw1OF5u3zn

Klasa 6A:https://drive.google.com/drive/folders/1d5__7zeRZje6fKWuJjqPF6RbiFsLnEfl

Klasa 8A:https://drive.google.com/drive/folders/1Y-a-dc-A5IDiRdMEeuTvuFuclMdSUA-1

 

KOŁO TEATRALNE: Ko%C5%82o_teatralne_27042020.pdf

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE: kl_00_zajecia_korekcyjno_kompensacyjne_27042020.pdf

kl_4a_5b_zajecia_korekcyjno_kompensacyjne_27042020.pdf

BIEDRONKI: Biedronki27042020.pdf

kl.1a kl. 1b

religia_kl1a_27042020pdf.pdf

 

 

kl.2a kl. 2b

religia_kl2a_27042020pdf.pdf

2b_jang_27042020.pdf

religia_kl2b_27042020pdf.pdf

 

kl.3a kl. 3b

 

 

 

kl.4a

kl4_mat_27042020.pdf

religia_kl4a_27042020pdf.pdf

klasa4_jezykpolski_27042020.pdf

inf_kl4_27042020.pdf

lw_kl4_26042020.pdf

 

kl.5a kl. 5b

5a_gr2_jang_27042020.pdf

religia_kl5a_27042020pdf.pdf

klasa5a_kolkoprzyrodnicze_27042020.pdf

klasa5a_matematyka_27042020.pdf

 

indywidualne5b_biologia_27042020.pdf

Plastyka_kl.5b_27042020docx.pdf

tech_kl5_27042020.pdf

 

kl. 6a kl. 6b

religia_kl6a_27042020pdf.pdf

6a_mate_27042020.pdf

klasa6a_jezykpolski_27042020.pdf

6b_jang_27042020.pdf

6b_zajzwychow_27042020.pdf

klasa6b_matematyka_27042020.pdf

 

kl. 7a kl. 7b kl. 8a

HISTORIA

7a_7b_jang_27042020.pdf

kl7a_jezykpolski_27042020.pdf

religia_kl7a_27042020pdf.pdf

7a_7b_mat_27042020.pdf

7a_zajwych_2704.pdf

kl7a_chem_27042020.pdf

 

HISTORIA

7a_7b_jang_27042020_0.pdf

kl7b_jezykpolski_27042020.pdf

klasa7b_biologia_27042020.pdf

7a_7b_mat_27042020_0.pdf

kl7b_chem_27042020.pdf

WOS

HISTORIA

kl8_jezykpolski_27042020.pdf

klasa8_matematyka_27042020.pdf

kl8a_chem_27042020.pdf

PIĄTEK - 24.03.2020

ZAJECIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE: kl_7a_8a_zajecia_korekcyjno_kompensacyjne_24042020.pdf

kl.1a kl. 1b

 

 

 

kl.2a kl. 2b

religia_kl2a_24042020pdf.pdf

zaj.dyd.wyr.

Czytanie%20ze%20zrozumieniem%20%281%29.pdf

zaj. dyd. wyr.

Czytanie%20ze%20zrozumieniem%20%282%29.pdf

 

kl.3a kl. 3b

religia_kl3a_24042020pdf.pdf

 

 

kl.4a

HISTORIA

kl4_mat_24042020.pdf

 

kl.5a kl. 5b

5a_5b_jang_24042020.pdf

Plastyka_kl5a_24042020.pdf

klasa5a_biologia_24042020.pdf

WDZ_5A_24_04.pdf

religia_5a_24042020pdf.pdf

klasa5b_matematyka_24042020.pdf

5a_5b_jang_24042020_0.pdf

indywidualne5b_biologia_24042020.pdf

 

kl. 6a kl. 6b

6a_mat_24042020.pdf

technika_kl6_24042020.pdf

6b_jang_24042020.pdf

religia_kl6b_24042020pdf.pdf

 

kl. 7a kl. 7b kl. 8a

7a_jang_24042020.pdf

kl7a_jezykpolski_24042020.pdf

klasa7a_biologia_24042020.pdf

7a_7b_fizyka_24042020.pdf

inf_kl7_24042020.pdf

ki_kl7_dziewczyny_23042020.pdf

HISTORIA

kl7b_jezykpolski_24042020.pdf

kl7b_zajzwychowawc%C4%85_24042020.pdf

klasa7b_biologia_24042020.pdf

7a_7b_fizyka_24042020_0.pdf

8a_gr2_jang_24042020.pdf

kl8_jezykpolski_24042020.pdf

klasa8_matematyka_24042020.pdf

CZWARTEK - 23.04.2020

BIBILOTEKA: BIBLIOTEKA_23_04.pdf

kl.1a kl. 1b

religia_kl1a_23042020pdf.pdf

religia_kl1b_23042020pdf.pdf

 

kl.2a kl. 2b

zajęcia dyd. wyr.

Czytanie%20ze%20zrozumieniem.pdf

zajęcia dyd. wyr.

Czytanie%20ze%20zrozumieniem_0.pdf

 

kl.3a kl. 3b

 

 

 

kl.4a

klasa4a_przyroda_23042020.pdf

Plastyka_kl4_23042020docx..pdf

kl.4_mat_23042020.pdf

WDZ_CHLOPCY_kl4_23_04.pdf

 

kl.5a kl. 5b

HISTORIA

Muzyka_kl5a_23042020.pdf

Muzyka%20kl.5a_23042020KARTA%20PRACY%20KL.V%20%E2%80%94%20kopia.pdf

klasa5a_matematyka_23042020.pdf

technika_kl5_23042020.pdf

 

klasa5b_biologia_23042020.pdf

Muzyka%20kl.5b_22042020KARTA%20PRACY%20KL.V%20%E2%80%94%20kopia.pdf

klasa5b_matematyka_23042020.pdf

religia_kl5b_23042020pdf.pdf

 

kl. 6a kl. 6b

HISTORIA

zajecia_z_wychowaca_6a_23042020.pdf

klasa6a_biologia_23042020.pdf

WDZ_6A_23_04.pdf

religia_kl6a_23042020pdf.pdf

zdw_kl6_23042020.pdf

 

HISTORIA

klasa6b_informatyka_23042020%20%281%29.pdf

(GRUPA PK)

informatyka_kl6_23042020.pdf

(GRUPA AK)

klasa6b_matematyka_23042020.pdf

technika_kl6_23042020.pdf

zdw_kl6_23042020_0.pdf

 

kl. 7a kl. 7b kl. 8a

HISTORIA

kl7a_jezykpolski_23042020.pdf

7a_7b_mat_23042020.pdf

inf_kl7a_23042020_0.pdf

 

7b_informatyka_23042020%20%281%29.pdf

(GRUPA PK)

inf_kl7b_23042020.pdf

(GRUPA AK)

Muzyka_kl7b_23042020.pdf

kl7b_jezykpolski_23042020.pdf

7a_7b_mat_23042020_0.pdf

EDB

kl8_jezykpolski_23042020.pdf

klasa8_matematyka_23042020.pdf

religia_kl8a_23042020pdf.pdf

8_fizyka_23042020.pdf

 

REWALIDACJA KL. 8 :klasa8rewalidacja23042020.pdf

ŚRODA - 22.04.2020

RELIGIA: religia_kl0_22042020pdf.pdf

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNO-EMOCJONALNE:

klasa_4a_5a_5b_6a_6b_8a_zajecia_rozwijajace_kompetencje_spoleczno_emocjonalne_22042020.pdf

klasa_0_1a_2a_2b_3a_zajecia_rozwijajace_kompetencje_spoleczno_emocjonalne_22042020.pdf

 

kl.1a kl. 1b

 

 

 

kl.2a kl. 2b

 

religia_kl2b_22042020pdf.pdf

 

kl.3a kl. 3b

 

 

 

kl.4a

religia_kl4_22042020pdf.pdf

 

kl.5a kl. 5b

5a_gr2_jang_22042020.pdf

klasa5a_matematyka_22042020.pdf

HISTORIA

Muzyka_kl5b_22042020.pdf

klasa5b_matematyka_22042020.pdf

 

 

kl. 6a kl. 6b

klasa6a_informatyka_22042020.pdf

(GRUPA PK)

informatyka_kl6_22042020.pdf

(GRUPA AK)

6a_mate_22042020.pdf

 

6b_jang_22042020.pdf

klasa6b_matematyka_22042020.pdf

religia_-kl-6b_22042020pdf.pdf

 

kl. 7a kl. 7b kl. 8a

7a_7b_jang_22042020.pdf

kl7a_chem_22042020.pdf

kl7a_chemia_0.pdf

kl7a_jezykpolski_22042020.pdf

Muzyka_kl7a_22042020.pdf

7a_7b_fizyka_22042020.pdf

7a_7b_mat_22042020.pdf

 

7a_7b_jang_22042020_0.pdf

kl7b_chem_22042020.pdf

klasa_7b_chemia.pdf

kl7b_jezykpolski_22042020.pdf

kl7b_zajeciaroz_22042020.pdf

7a_7b_fizyka_22042020_0.pdf

7a_7b_mat_22042020_0.pdf

religia_kl7b_22042020pdf.pdf

HISTORIA

klasa8_biologia_22042020.pdf

zeszyt-cwiczen-puls-zycia-klasa-8-zadania-na-marzec-kwiecien%20%281%29.pdf

kl_8a_22042020.pdf

kl8a_chem_22042020.pdf

kl8_jezykpolski_22042020.pdf

klasa8_matematyka_22042020.pdf

klasa8_km_22042020.pdf

KANTATA: Kantata_%2022042020.pdf

WTOREK - 21.04.2020

ŚWIETLICA: swietlica_20042020.pdf

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE:

kl_00_zajecia_korekcyjno_kompensacyjne_20042020.pdf

kl_1a_1b_2a_3a_zajecia_korekcyjno_kompensacyjne_21042020.pdf

kl_4a_5b_zajecia_korekcyjno_kompensacyjne_20042020.pdf

kl_5a_6a_6b_zajecia_korekcyjno_kompensacyjne_21042020.pdf

 

kl.1a kl. 1b

 

religia_kl1b_21042020pdf.pdf

 

kl.2a kl. 2b

2a_jang_21042020.pdf

 

 

kl.3a kl. 3b

religia_kl3a_21042020pdf.pdf

 

 

kl.4a

kl.4_mat_21042020.pdf

klasa4a_przyroda_21042020.pdf

technika_kl4_21042020.pdf

Klasa4_muzyka_21042020.pdf

 

kl.5a kl. 5b

5a_zajdydaktyczno-wyrownawcze_jang_21042020.pdf

klasa5a_matematyka_21042020.pdf

klasa5a_informatyka_21042020.pdf

(grupa PK)

informatyka_kl5a_21042020.pdf

(grupa AK)

HISTORIA

5b_indywid_jang_21042020.pdf

5b_gr2_jang_21042020.pdf

klasa5b_matematyka_21042020.pdf

klasa5b_kolkoprzyrodnicze_21042020.pdf

klasa5b_informatyka_21042020%20%281%29.pdf

(grupa PK)

informatyka_kl5b_21042020.pdf

(grupa AK)

religia_kl5b_21042020pdf.pdf

HISTORIA

 

 

kl. 6a kl. 6b

6a_mate_21042020.pdf

Muzyka_kl.6a_21042020.pdf

Plastyka_6_21042020.pdf

HISTORIA

6b_zajdydaktyczno-wyrownawcze_jang21042020.pdf

klasa6b_matematyka_21042020.pdf

klasa6b_biologia_21042020.pdf

Muzyka_kl.6b_21042020%20%E2%80%94%20kopia.pdf

Plastyka_6_21042020_0.pdf

HISTORIA

 

kl. 7a kl. 7b kl. 8a

7a_7b_mat_21042020.pdf

kl7a_jezykpolski_21042020.pdf

klasa7a_biologia_21042020.pdf

religia_kl7a_21042020pdf.pdf

7a_7b_mat_21042020.pdf

kl7b_jezykpolski_21042020.pdf

religia_kl7b_21042020pdf.pdf

8_fizyka_21042020.pdf

8a_gr2_jang_21042020.pdf

kl8_jezykpolski_21042020.pdf

inf_kl8_21042020.pdf

(grupa AK)

informatyka_kl8_21042020_0.pdf

(grupa PK)

religia_kl8_21042020pdf.pdf

 

PONIEDZIAŁEK - 20.04.2020

BIEDRONKI : Biedronki20042020.pdf

 

kl.1a kl. 1b

religia_kl1a_20042020pdf.pdf

 

 

kl.2a kl. 2b

religia_kl2a_20042020pdf.pdf

2b_jang_20042020.pdf

religia_kl2b_20042020pdf.pdf

 

kl.3a kl. 3b

 

 

 

kl.4a

klasa4_jezykpolski_20242020.pdf

kl4_mat_20042020.pdf

religia_kl4_20042020pdf.pdf

informatyka_kl4_20042020.pdf

lekwych_kl4_19042020.pdf

 

kl.5a kl. 5b

klasa5a_matematyka_20042020.pdf

klasa5a_godzwych_20042020.pdf

5a_gr2_jang_20042020.pdf

religia_kl5a_20042020pdf.pdf

klasa5a_kolkoprzyrodnicze_20042020.pdf

Plastyka_kl.5b_20042020docx.pdf

indywidualne5b_biologia_20042020.pdf

technika_kl5_20042020.pdf

 

kl. 6a kl. 6b

klasa6a_jezykpolski_20042020.pdf

Kl6a_kolkoteatralne_20042020.pdf

religia_kl6a_20042020pdf.pdf

klasa6b_matematyka_20042020.pdf

6b_jang_20042020.pdf

6b_zajzwychow_20042020.pdf

 

kl. 7a kl. 7b kl. 8a

kl7a_chem_20042020.pdf

7a_7b_mat_20042020.pdf

7a_godzinazwych.pdf

kl7a_kolkoteatralne_20042020.pdf

kl7a_jezykpolski_20042020.pdf

7a_7b_jang_20042020.pdf

religia_kl7a_20042020pdf.pdf

HISTORIA

kl7b_chem_20042020.pdf

7a_7b_mat_20042020_0.pdf

kl7b_kolkoteatralne_20042020.pdf

kl7b_jezykpolski_20042020.pdf

7a_7b_jang_20042020_0.pdf

HISTORIA

klasa7b_biologia_20042020.pdf

kl8a_chem_20042020.pdf

klasa8_matematyka_20042020.pdf

kl8_jezykpolski_20042020.pdf

HISTORIA

WOS

 

REWALIDACJA KL. 8: klasa8rewalidacja21042020.pdf 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI KL. 8: zdywy_kl8_20042020.pdf

PIĄTEK - 17.04.2020

 

kl.1a kl. 1b

 

 

 

kl.2a kl. 2b

religia_kl2a_17042020pdf.pdf

 

 

kl.3a kl. 3b

religia_-kl-3a_17042020pdf.pdf

 

 

kl.4a

kl4_mat_17042020.pdf

HISTORIA

 

 

kl.5a kl. 5b

religia_kl5a_17042020pdf.pdf

WDZ_5a_17_04.pdf

zeszyt-cwiczen-puls-zycia-klasa-5-zadania-czesc-1%20%281%29.pdf

klasa5a_biologia_17042020.pdf

Plastyka_kl.5a_17042020docx.pdf

5a_gr2_5b_gr2_jang_17042020.pdf

 

indywidualne5b_biologia_17042020.pdf

zeszyt-cwiczen-puls-zycia-klasa-5-zadania-czesc-1%20%281%29_0.pdf

klasa5b_matematyka_17042020.pdf

5a_gr2_5b_gr2_jang_17042020_0.pdf

 

kl. 6a kl. 6b

6a_mat_17042020.pdf

tech_kl6_17042020.pdf

religia_kl6b_17042020pdf.pdf

6b_jang_17042020.pdf

 

 

kl. 7a kl. 7b kl. 8a

7a_7b_fizyka_17042020.pdf

kl7a_jezykpolski_17042020.pdf

klasa7a_biologia_17042020.pdf

7a_jang_17042020.pdf

inf_kl7_17042020.pdf

plastyka_kl7.pdf

klasa7b_biologia_17042020.pdf

7a_7b_fizyka_17042020_0.pdf

kl7b_jezykpolski_17042020.pdf

kl7b_zajzwychowawc%C4%85_17042020.pdf

HISTORIA

plastyka_kl7_0.pdf

kl8_jezykpolski_17042020.pdf

klasa8_matematyka_17042020.pdf

8a_gr2_jang_17042020.pdf

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE: kl_7a_8a_zajecia_korekcyjno_kompensacyjne_17042020.pdf

CZWARTEK - 16.04.2020

BIBLIOTEKA: biblioteka_16_04.pdf

kl.1a kl. 1b

religia_kl1a_16042020pdf.pdf

religia_kl1b_16042020pdf.pdf

 

kl.2a kl. 2b

2a_2b_jang_16042020.pdf

2a_2b_jang_16042020_0.pdf

 

kl.3a kl. 3b

 

 

 

kl.4a

kl4_mat_16042020.pdf

Klasa4_plastyka_16042020.pdf

klasa4a_przyroda_16042020.pdf

WDZ_kl4_16_04.pdf

 

kl.5a kl. 5b

HISTORIA

Muzyka_kl.5a_16042020.pdf

klasa5a_matematyka_16042020.pdf

technika_kl5a_16042020.pdf

 

5b_gr2_jang_16042020.pdf

klasa5b_biologia_16042020%20%281%29.pdf

zeszyt-cwiczen-puls-zycia-klasa-5-zadania-czesc-1.pdf

klasa5b_matematyka_16042020.pdf

religia_kl5b_16042020pdf.pdf

 

kl. 6a kl. 6b

HISTORIA

klasa6a_biologia_16042020.pdf

religia_kl6a_16042020pdf.pdf

WDZ_kl6A_16_04.pdf

HISTORIA

klasa6b_matematyka_16042020.pdf

tech_kl6_16042020.pdf

informatyka_kl6b_16042020.pdf

(GRUPA AK)

klasa6b_informatyka_16042020.pdf

(GRUPA PK)

 

 

kl. 7a kl. 7b kl. 8a

HISTORIA

kl7a_jezykpolski_16042020.pdf

7a_7b_mat_16042020.pdf

inf_kl7_16042020.pdf

ki_kl7_chlopcy_16042020.pdf

7b_jang_16042020.pdf

Muzyka_kl.7b_16042020.pdf

7b_informatyka_16042020.pdf

(GRUPA PK)

kl7b_jezykpolski_16042020.pdf

7a_7b_mat_16042020_0.pdf

inf_kl7b_16042020.pdf

(GRUPA AK)

 

 

EDB

8a_gr2_jang_16042020.pdf

klasa8_matematyka_16042020.pdf

kl8_jezykpolski_16042020.pdf

religia_kl8_16042020pdf.pdf

8_fizyka_16042020.pdf

REWALIDACJA: klasa8rewalidacja16042020.pdf

ŚRODA - 15.04.2020

JĘZYK ANGIELSKI - GRUPY PANA ŁUKASZA KOWALSKIEGO:

Klasa 1A/1B:https://drive.google.com/drive/folders/1mAXhbHjIYY_caF304rcicJ-qv3yiyqkQ

Klasa 3A: https://drive.google.com/drive/folders/1GLJ6PSQubt77vmj3HZaotvlSOhmHUZqF

Klasa 4A:https://drive.google.com/open?id=14o1qY_3vV0g7gXxm89DO4228nApQetzf

Klasa 5A/5B:https://drive.google.com/drive/folders/1jKJWfbGjfiIgPJgnUIH0V7Kw1OF5u3zn

Klasa 6A:https://drive.google.com/drive/folders/1d5__7zeRZje6fKWuJjqPF6RbiFsLnEfl

Klasa 8A:https://drive.google.com/drive/folders/1Y-a-dc-A5IDiRdMEeuTvuFuclMdSUA-1

 

RELIGIA - KLASA "0": religia_kl0_15042020pdf.pdf

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE EMOCJONALNO-SPOŁECZNE:

KL. 0, 1, 2 ,3: kl_0_1a_2a_2b_3a_zajecia_rozwijajace_kompetemcje_spoleczno_emocjonalne_14042020.pdf

KL. 4, 5, 6, 8: kl_4a_5a_5b_6a_6b_8a_zajecia_rozwijajace_kompetencje_spoleczno_emocjonalne_14042020.pdf

KANTATA: Kantata_15042020.pdf

ŚWIETLICA: Swietlica_15042020.pdf

 

kl.1a kl. 1b

 

 

 

kl.2a kl. 2b

Zesp%C3%B3%C5%82%20dydaktyczno-wyr%C3%B3wnawczy.pdf

religia_kl2b_15042020pdf.pdf

Zesp%C3%B3%C5%82%20dydaktyczno-wyr%C3%B3wnawczy_0.pdf

 

kl.3a kl. 3b

 

 

 

kl.4a

religia_kl4_15042020pdf.pdf

klasa%204%20jpolski15042020.pdf

 

kl.5a kl. 5b

klasa5a_matematyka_15042020.pdf

5a_gr2_jang_15042020.pdf

klasa5b_matematyka_15042020.pdf

HISTORIA

Muzyka_kl.5b_15042020.pdf

 

kl. 6a kl. 6b

klasa6a_informatyka_15042020%20%281%29.pdf

(grupa PK)

informatyka_kl6_15042020.pdf

(grupa AK)

klasa%206a%20jpolski15042020.pdf

6a_mat_15042020.pdf

klasa6b_matematyka_15042020.pdf

6b_jang_15042020.pdf

religia_kl6b_15042020pdf.pdf

 

kl. 7a kl. 7b kl. 8a

kl7a_jezykpolski_15042020.pdf

7a_7b_jang_15042020_0.pdf

kl7a_chem_15042020.pdf

Muzyka_kl.7a_15042020.pdf

7a_7b_fizyka_15042020.pdf

7a_7b_mat_15042020.pdf

kl7b_jezykpolski_15042020.pdf

kl7b_zajeciaroz_15042020.pdf

7a_7b_jang_15042020.pdf

religia_kl7b_15042020pdf.pdf

kl7b_chem_15042020.pdf

7a_7b_mat_15042020_0.pdf

7a_7b_fizyka_15042020_0.pdf

klasa8_matematyka_15042020.pdf

kl8_jezykpolski_15042020.pdf

klasa8_biologia_15042020.pdf

HISTORIA

kl8a_chem_15042020.pdf

kl8_km_15042020.pdf

 

 

 

 

 

Witajcie Uczniowie! 

Dwa tygodnie minęły, a my zmieniamy charakter uczenia się w domu. Od dziś zadania na tej stronie są dla Was obowiązkowe. Znajdziecie tu materiały, o których piszą nauczyciele w dzienniku.

Miłej pracy:)

ŚRODA - 08.04.2020

BIBLIOTEKA: Bibliografia.pdfROCZNICE%20%20LITERACKIE%20%20I%20INNE.pdfbiblioteka_08_04.pdf

RELIGIA KL."0" :religia_kl0_08042020pdf.pdf

KANTATA: Kantata_08042020.pdf

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNO-EMOCJONALNE: kl_00_1a_2a_2b_3a_zajecia_rozwijajace_kompetencje_spoleczno_emocjonalne_08042020.pdfkl_4a_5a_5b_6a_6b_8a_zajecia_rozwijajace_kompetencje_spoleczno_emocjonalne_08042020.pdf

kl.1a kl. 1b

 

 

 

kl.2a kl. 2b

 

religia_kl2b_08042020pdf.pdf

 

kl.3a kl. 3b

 

 

 

kl.4a

religia_4a_08042020pdf.pdf

 

kl.5a kl. 5b

klasa5a_matematyka_08042020.pdf

5a_gr2_jang_08042020.pdf

HISTORIA

klasa5b_matematyka_08042020.pdf

klasa5b_muzyka_08042020.pdf

 

kl. 6a kl. 6b

klasa6a_informatyka_08042020.pdf (grupa PK)

informatyka_kl6a_08042020.pdf (grupa AK)

religia_6b_08042020pdf.pdf

klasa6b_matematyka_08042020.pdf

6b_jang_08042020.pdf

 

 

kl. 7a kl. 7b kl. 8a

7A_7B_JANG_08042020.pdf

klasa7a_MUZYKA_08042020.pdf

kl7a_jezykpolski_08042020.pdf

kl7a_chem_08042020.pdf

7a_7b_fizyka_08042020.pdf

7a_7b_mat_08042020.pdf

 

religia_7b_08042020pdf.pdf

7A_7B_JANG_08042020_0.pdf

kl7b_jezykpolski_08042020.pdf

kl7b_chem_08042020.pdf

kl7b_zajeciaroz_08042020.pdf

7a_7b_fizyka_08042020_0.pdf

7a_7b_mat_08042020_0.pdf

 

HISTORIA

klasa8_biologia_08042020.pdf

zeszyt-cwiczen-puls-zycia-klasa-8-zadania-na-marzec-kwiecien.pdf

klasa8_matematyka_08042020.pdf

kl8a_chem_08042020.pdf

kl8_jezykpolski_08042020.pdf

kl8_km_08042020.pdf

 

07.04.2020 - WTOREK

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE: kl_1a_1b_2a_3a_zajecia_korekcyjno_kompensacyjne_07042020.pdfkl_5a_6a_6b_zajecia_korekcyjno_kompensacyjne_07042020.pdf

 

kl.1a kl. 1b

 

 

 

kl.2a kl. 2b

2a_jang_07042020.pdf

 

 

 

kl.3a kl. 3b

 

 

 

kl.4a

klasa4a_przyroda_07042020.pdf

kl4_mat_07042020.pdf

KlasaIV_MUZYKA_07042020.pdf

technika_kl4a_07042020.pdf

 

kl.5a kl. 5b

HISTORIA

klasa5a_informatyka_07042020.pdf

(grupa PK)

5a_zaj%C4%99ciadydaktyczno-wyr%C3%B3wnawcze_jang_07042020.pdf

klasa5a_matematyka_07042020.pdf

klasa5a_inf_07042020.pdf (grupa AK)

HISTORIA

klasa5b_informatyka_07042020.pdf

(grupa PK)

klasa5b_kolkoprzyrodnicze_07042020.pdf

5b_%20gr2_jang_07042020.pdf

5b_indyw_jang_07042020.pdf

klasa5b_matematyka_07042020.pdf

klasa5b_inf_07042020.pdf

(grupa AK)

 

kl. 6a kl. 6b

HISTORIA

Klasa6a_MUZYKA_07042020.pdf

6a_mat_07042020.pdf

zeszyt-cwiczen-puls-zycia-klasa-6-zadania-na-marzec-kwiecien%20%282%29.pdf

klasa6b_biologia_07042020.pdf

6b_zaj%C4%99ciadydaktyczno-wyr%C3%B3wnawcze_jang_07042020.pdf

klasa6b_matematyka_07042020.pdf

HISTORIA

Klasa6b_MUZYKA_07042020%20%E2%80%94%20kopia.pdf

 

kl. 7a kl. 7b kl. 8a

klasa7a_biologia_07042020.pdf

kl7a_jezykpolski_07042020.pdf

7_mat_07042020_0.pdf

kl7b_jezykpolski_07042020.pdf

7_mat_07042020.pdf

8a_gr2_jang_07042020.pdf

kl8_j%C4%99zykpolski_07042020.pdf

8_fizyka_07042020.pdf

informatyka_kl8_07042020.pdf 

(grupa AK)

informatyka_kl8_07042020%20%281%29.pdf

(grupa PK)

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE: klasa8rewalidacja7042020.pdf

ŚWIETLICA: swietlica_07042020.pdf%C5%9Awietlica_07042020.pdf

06.04.2020 R. - PONIEDZIAŁEK

BIEDRONKI: Biedronki%2006042020.pdf

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE: kl_00_zajecia_korekcyjno_kompensacyjne_06042020.pdfkl_4a_5b_zajecia_korekcyjno_kompensacyjne_06042020.pdf

KOŁO TEATRALNE: Ko%C5%82o%20teatralne_6042020.pdf

kl.1a kl. 1b

religia_kl1a_06042020pdf.pdf

 

 

kl.2a kl. 2b

religia_kl2a_06042020pdf.pdf

2b_jang_06042020.pdf

religia_kl2b_06042020pdf.pdf

 

 

kl.3a kl. 3b

 

 

 

kl.4a

kl4_mat_6042020.pdf

religia_kl4_06042020pdf.pdf

lekwych_kl4_05042020.pdf

informatyka_kl4_06042020.pdf

 

kl.5a kl. 5b

klasa5a_kolkoprzyrodnicze_06042020.pdf

klasa5a_matematyka_06042020.pdf

klasa5a_godzwych_06042020.pdf

5a_gr2_jang_06042020.pdf

religia_kl5a_06042020pdf.pdf

Klasa5b_Plastyka_06042020.pdf

ind%205b_biologia_06042020.pdf

technika_kl5b_06042020.pdf

 

kl. 6a kl. 6b

6a_mat_06042020.pdf

religia_kl6a_06042020pdf.pdf

 

klasa6b_matematyka_06042020.pdf

6B_ZAJZ%20WYCHOW_06042020.pdf

6b_jang_06042020.pdf

 

kl. 7a kl. 7b kl. 8a

HISTORIA

kl7a_jezykpolski_06042020%20%281%29.pdf

kl7a_chem_06042020.pdf

7a_7b_jang_06042020.pdf

religia_kl7a_06042020pdf.pdf

7_mat_6042020_0.pdf

HISTORIA

klasa7b_biologia_06042020.pdf

kl7b_jezykpolski_06042020%20%281%29.pdf

kl7b_chem_06042020.pdf

7a_7b_jang_06042020_0.pdf

7_mat_6042020.pdf

HISTORIA

klasa8_matematyka_06042020.pdf

kl8_jezykpolski_06042020.pdf

kl8a_chem_06042020.pdf

WOS

 

03.04.2020 R. - PIĄTEK

kl.2a kl. 2b

religia_2a_03042020pdf.pdf

 

 

kl.3a kl. 2b

religia_3a_03042020.pdf

 

 

kl.4a

HISTORIA

kl4_mat_03042020.pdf

klasa4polski3042020.pdf

 

kl.5a kl. 5b

5a_gr2_jang_03042020.pdf

religia_5a_03042020pdf.pdf

klasa5a_biologia_03042020.pdf

WD%C5%BB_5kl._03.04.pdf

Klasa5a_Plastyka_03042020.pdf

5b_gr2_jang_03042020.pdf

ind5b_biologia_03042020.pdf

WD%C5%BB_5kl._03.04_0.pdf

 

kl. 6a kl. 6b

 

klasa6apolski3042020.pdf

kl6a_wf_chlopcy_03042020.pdf

6amat03042020.pdf

kl6a_technika_03042020.pdf

6b_jang_03042020.pdf

religia_6b_03042929pdf.pdf

kl6b_wf_chlopcy_03042020.pdf

 

kl. 7a kl. 7b kl. 8a

7a_j%C4%99zykpolski_02042020.pdf

7a_jang_03042020.pdf

klasa7a_biologia_03042020.pdf

7_fizyka03042020.pdf

informatyka_kl7a_03042020.pdf

7b_j%C4%99zykpolski_02042020.pdf

HISTORIA

klasa7b_biologia_03042020.pdf

7_fizyka03042020_0.pdf

 

8a_gr2_jang_03042020.pdf

 

LOGOPEDIA: logopedia_03.04.pdf

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE: kl_7a_8a_zaj%C4%99cia%20korekcyjno_kompensacyjne_03032020.pdf

PRZYPOMNIENIE: 

JĘZYK ANGIELSKI - GRUPY PANA ŁUKASZA KOWALSKIEGO:

Klasa 1A/1B:https://drive.google.com/drive/folders/1mAXhbHjIYY_caF304rcicJ-qv3yiyqkQ

Klasa 3A: https://drive.google.com/drive/folders/1GLJ6PSQubt77vmj3HZaotvlSOhmHUZqF

Klasa 4A:https://drive.google.com/open?id=14o1qY_3vV0g7gXxm89DO4228nApQetzf

Klasa 5A/5B:https://drive.google.com/drive/folders/1jKJWfbGjfiIgPJgnUIH0V7Kw1OF5u3zn

Klasa 6A:https://drive.google.com/drive/folders/1d5__7zeRZje6fKWuJjqPF6RbiFsLnEfl

Klasa 8A:https://drive.google.com/drive/folders/1Y-a-dc-A5IDiRdMEeuTvuFuclMdSUA-1

 

02.04.2020 R. - CZWARTEK

kl.1a kl. 1b

religia_kl1a_02042020pdf.pdf

religia_1b_02042020pdf_0.pdf

 

kl.2a kl. 2b

2a_2b_jang_02042020.pdf

2a_2b_jang_02042020_0.pdf

 

kl.4a

klasa4a_przyroda_02042020.pdf

KLasa4_PLASTYKA_02042020.pdf

kl.4_mat_02042020.pdf

4%20kl_WD%C5%BB_02.04.pdf

 

kl.5a kl. 5b

 

Klasa5a_MUZYKA_02042020.pdf

HISTORIA

kl5a_wf_chlopcy_03042020.pdf

technika_kl5a_02042020.pdf

klasa5b_biologia_02042020.pdf

5b_gr2_jang_02042020.pdf

kl5b_wf_chlopcy_03042020.pdf

religia_5b_02042020pdf.pdf

 

kl. 6a kl. 6b

klasa6a_biologia_02042020.pdf

zeszyt-cwiczen-puls-zycia-klasa-6-zadania-na-marzec-kwiecien_0.pdf

HISTORIA

kl6_WD%C5%BB_02.04.pdf

religia_kl6a_02042020pdf.pdf

kl6_plastyka_02042020.pdf

 

klasa%206b_informatyka_02042020.pdf (Piotr Kubiak)

HISTORIA

kl6_WD%C5%BB_02.04_0.pdf

kl6b_wf_dziewczeta_03042020.pdf

kl6_plastyka_02042020_0.pdf

kl6b_informatyka_02042020.pdf (Anna Kaczmarek)

kl6b_technika_02042020.pdf

 

kl. 7a kl. 7b kl. 8a

HISTORIA

7mat02042020_0.pdf

kl7_plastyka_02042020.pdf

informatyka_kl7a_02042020.pdf

kl7a_chlopcy_zri_02042020.pdf

7b_informatyka_02042020%20%281%29.pdf

(Piotr Kubiak)

7b_jang_02042020.pdf

klasa7b_MUZYKA_02042020.pdf

kl7b_wf_chlopcy_03042020.pdf

7mat02042020.pdf

kl7_plastyka_02042020_0.pdf

informatyka_kl7b_02042020.pdf(Anna Kaczmarek)

EDB

8a_gr2_jang_02042020.pdf

WOS

kl8_wf_chlopcy_03042020%20%281%29.pdf

religia_kl8_02042020pdf.pdf

VIII_fizyk_02042020.pdf

 

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE, KL. 8: klasa8rewalidacja2042020.pdf

01.04.2020 R. - ŚRODA

RELIGIA KL. "0"0.pdf

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNO-EMOCJONALNE:

 kl_0_1a_2a_3a_4a_5a_5b_6a_6b_8a_zajecia_rozwijajace_kompetencje_spo%C5%82eczno_emocjonalne_01042020.pdf

kl.2a kl. 2b

 

2-b.pdf

 

kl.4a

4.pdf

 

kl.5a kl. 5b

5a_gr2_jang_01042020.pdf

 

HISTORIA

Klasa5B_Muzyka_01042020.pdf

 

kl. 6a kl. 6b

klasa6a_informatyka_01042020%20%281%29.pdf

kl6agodzzwych1042020.pdf

6a_mat01042020.pdf

informatyka_kl6a_04012020.pdf

6b_jang_01042020.pdf

6-b.pdf

 

kl. 7a kl. 7b kl. 8a

kl7a_chem_01042020_0.pdf

7a_j%C4%99zykpolski_01042020_0.pdf

7a_7b_jang_01042020.pdf

Klasa7A_Muzyka_01042020.pdf

7_mat_01042020.pdf

7_fizyka_01042020.pdf

kl7b_chem_01042020_0.pdf

7b_j%C4%99zykpolski_01042020_0.pdf

7a_7b_jang_01042020_0.pdf

7_mat_01042020_0.pdf

7_fizyka_01042020_0.pdf

7-b.pdf

próbny egzamin ósmoklasisty

31.03.2020 r. - WTOREK

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

kl. 2a,1b,2a,3a: klIaIbIIaIIIa_zaj%C4%99cia%20korekcyjnokompensacyjne_31032020.pdf

kl. 5a,6a,6b:klVaVIaVIb_zajeiakorekcyjno_kompensacyjne_31032020.pdf

 

kl.2a kl. 2b

2a_jang_31032020.pdf

 

 

kl.4a

klasa4a_przyroda_31032020.pdf

kl4_mat_31032020.pdf

technika_kl4_31032020.pdf

klasaIV_muzyka_31032020.pdf

klasa%20IV.pdf

 

kl.5a kl. 5b

informatyka_kl5_31032020.pdf (Piotr Kubiak)

informatyka_kl5a_31032020.pdf(Anna Kaczmarek)

HISTORIA

kl5a_zajdydwyr_jang_31032020.pdf

 

informatyka_kl5b_31032020.pdf(Piotr Kubiak)

informatyka_kl5b_31032020_0.pdf(Anna Kaczmarek)

klasa5b_kolkoprzyrodnicze_31032020.pdf

HISTORIA

5b_gr2_jang_31032020.pdf

5b_indyw_jang_31032020.pdf

 

kl. 6a kl. 6b

HISTORIA

KlasaVIa_muzyka_31032020.pdf

klasa%20VI_1.pdf

6a_mat_31032020_0.pdf

HISTORIA

kl6b_zajdydwyr__jang_31032020.pdf

KlasaVIb_muzyka_31032020%20%E2%80%94%20kopia.pdf

klasa%20VI_2.pdf

klasa6b_biologia_31032020.pdf

 

kl. 7a kl. 7b kl. 8a

klasa7a_biologia_31032020_0.pdf

kl7a_j%C4%99zykpolski_31032020.pdf

7a_7b_mat31032020.pdf

Kl7b_j%C4%99zykpolski_31032020.pdf

7a_7b_mat31032020_0.pdf

próbny egzamin ósmoklasisty

ŚWIETLICA: %C5%9Awietlica_30032020.pdfswietlica_31032020.pdfswietlica.pdf

KANTATA:KANTATA_31.03.2020.pdf

 

30.03.2020 r. - PONIEDZIAŁEK

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE - KLASA "0":kl00_zajeciakorekcyjnokompensacyjne_30032020.pdf

BIEDRONKI

Biedronki_3003_08042020.pdf

karty%20pracy%201%20Biedronki.pdf

karty%20pracy%202%20Biedronki.pdf

 

kl.2a kl. 2b

IIA_IIB_j.ang_30032020.pdf

IIA_IIB_j.ang_30032020_0.pdf

 

kl.4a

kl4_mat_30032020.pdf

kl4a_5b_zajeciakoerkcyjnokompensacyjne_30032020.pdf

informatyka_kl4_30032020.pdf

lwych_kl4_30032020.pdf

 

kl.5a kl. 5b

VA_GRII_JANG_30032020.pdf

klasa5a_kolkoprzyrodnicze_30032020.pdf

kl4a_5b_zajeciakoerkcyjnokompensacyjne_30032020_0.pdf

indywidualne5b_biologia_30032020.pdf

Klasa5b_Plastyka_30032020.pdf

technika_kl5b_30032020.pdf

 

kl. 6a kl. 6b

VIa_matematyka30032020-skonwertowany.pdf

 

VIB_J.ANG_30032020.pdf

VIB_ZAJ.ZWYCH_._30032020.pdf

 

 

kl. 7a kl. 7b kl. 8a

Kl7a_j%C4%99zykpolski_30032020.pdf

VIIa_VIIbmatematyka30032020-skonwertowany.pdf

VII%20A%20_VIIB_J.ANG_3003200.pdf

kl7a_chem_30032020.pdf

historia

Kl7b_j%C4%99zykpolski_30032020.pdf

VIIa_VIIbmatematyka30032020-skonwertowany_0.pdf

VII%20A%20_VIIB_J.ANG_3003200_0.pdf

kl7b_chem_30032020.pdf

historia

klasa7b_biologia_30032020.pdf

próbny egzamin ósmoklasisty

JĘZYK ANGIELSKI - GRUPY PANA ŁUKASZA KOWALSKIEGO:

Klasa 1A/1B:https://drive.google.com/drive/folders/1mAXhbHjIYY_caF304rcicJ-qv3yiyqkQ

Klasa 3A: https://drive.google.com/drive/folders/1GLJ6PSQubt77vmj3HZaotvlSOhmHUZqF

Klasa 4A:https://drive.google.com/open?id=14o1qY_3vV0g7gXxm89DO4228nApQetzf

Klasa 5A/5B:https://drive.google.com/drive/folders/1jKJWfbGjfiIgPJgnUIH0V7Kw1OF5u3zn

Klasa 6A:https://drive.google.com/drive/folders/1d5__7zeRZje6fKWuJjqPF6RbiFsLnEfl

Klasa 8A:https://drive.google.com/drive/folders/1Y-a-dc-A5IDiRdMEeuTvuFuclMdSUA-1

 

ŚWIETLICA-SWIETLICA_30032020.pdf

BIBLIOTEKA-BIBLIOTEKA%20%20SZKOLNA%20%20Andresen.pdf

 

27.03.2020 r. - PIĄTEK

 

kl.4a

matematyka_4a_27_03_2020.pdf

klasa4_plastyka_26032020.pdf

4,5,6_Wdż_26.03.pdf

historia

 

kl.5a kl. 5b

klasa5a_biologia_27.03.2020.pdf

Muzyka - V - 26 marca 2020.pdf

Klasa5_plastyka_27032020.pdf

4,5,6_Wdż_26.03.pdf

VA GRII 27.03.2020.pdf

ind_5b_biologia_26_03_2020.pdf

4,5,6_Wdż_26.03.pdf

vb 27.03.2020.pdf

 

kl. 6a kl. 6b

kl VIa matematyka 27032020-skonwertowany (1).pdf

kl6a_27_03_2020.pdf

4,5,6_Wdż_26.03.pdf

4,5,6_Wdż_26.03.pdf

VI B 27.03.2020.pdf

 

kl. 7a kl. 7b kl. 8a

klasa7a_biologia_27.03.2020.pdf

VIIa VIIb fizyka 27032020-skonwertowany (2).pdf

kl7a_27_03_2020.pdf

VII A 27.03.2020.pdf

klasa7b_biologia_27.03.2020.pdf

Muzyka VII 26 marca 2020 (1).pdf

historia

VIII A II 27.03.2020.pdf

 

 

logopedia: logopedia_26.03..pdf

 

 

 

26.03.2020 r

BIEDRONKI

plik.pdf

kl. 4a

MATEMATYKA plik.pdf

PRZYRODA plik.pdf

kl. 5a

TECHNIKA plik.pdf

kl. 5b

BIOLOGIA plik.pdf

kl. 6a

BIOLOGIA plik.pdf

kl. 6b 

INFORMATYKA plik.pdf (grupa PK) plik.pdf(grupa AK)

TECHNIKA plik.pdf

kl. 7a

GODZINA DYREKTORSKA - INFORMATYKA plik.pdf

INFORMATYKA plik.pdf

MATEMATYKA plik.pdf

kl. 7b

INFORMATYKA plik.pdf (grupa PK) plik.pdf (grupa AK)

MATEMATYKA plik.pdf

kl. 8a

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE plik.pdf

FIZYKA plik.pdf

 

 

Drodzy uczniowie, na tej stronie, znajdziecie materiały od Waszych nauczycieli, dotyczące uczenia się z poszczególnych przedmiotów przez najbliższe dwa tygodnie.

Zadania przesłane dla uczniów 25.03.2020

PLASTYKA

kl. 6

Drodzy Uczniowie!
Waszym kolejnym zadaniem jest wykonanie dowolnej dekoracji świątecznej (wielkanocnej). Z dostępnych w domu materiałów wykonajcie stroik, pisankę, kraszankę lub inną dekorację związaną ze Świętami Wielkiej Nocy. Zaplanujcie etapy pracy, zbierzcie dostępne materiały i wykonajcie własne dzieło. Następnie wykonajcie zdjęcie i prześlijcie na mojego messengera lub pocztę haniulka64@wp.pl . Na wykonanie pracy macie czas do następnej środy.
Życzę pomysłowości i miłego spędzenia czasu.

kl. 7

Witam serdecznie wszystkich!
W tym tygodniu mam dla Was ciekawą pracę, gdzie będziecie mogli wyrazić swoją pomysłowość. Tematem jej, jest wykonanie na kartce A 4 złożonej na pół projektu opakowania do jogurtu owocowego. Bardzo proszę, abyście nie wzorowali się na opakowaniach, które znacie ze sklepowych półek. Projekt wykonajcie pisakami, flamastrami, używając również pisaków fluorescencyjnych, czyli typowych zakreślaczy. Macie na to tydzień czasu, więc myślę, że uda wam się stworzyć wspaniałe projekty. Życzę miłej pracy i czekam na Wasze prace do środy następnego tygodnia.
 


Pozdrawiam
Hanna Skrobiszewska

MATEMATYKA - ZAJĘCIA DODATKOWE

kl. 8

Przypominam Wam, że nadal trwa przygotowanie do egzaminu po klasie ósmej. Mam nadzieję, że wzięliście sobie pod rozwagę Wasze umiejętności i możliwość sumiennej pracy nad uczeniem się do egzaminu.

Po raz kolejny informuję, że najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie ze strony: https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/ gdzie codziennie umieszczane są zadania i rozwiązania do nich. 

Pozdrawiam

Anna Kaczmarek

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

Proszę o wykonanie zadań i przesłanie ich na moją pocztę elektroniczną:

wersja.pdf

Elżbieta Bartkowska 

Zadania przesłane dla uczniów 24.03.2020

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE Z INFORMATYKI - GRUPA CHŁOPCÓW

Dzień dobry!

Proponuję Wam zająć się tematem przedstawionym w pliku poniżej. Jest to część wprowadzająca do zajęć, ale bez niej, zadania które wyślę w czwartek są niemożliwe do zrealizowania. Zatem serdecznie Was proszę o zaznajomienie się z tym materiałem (hasło do pliku w wiadomości na dzienniku):

wersja.pdf

 

Anna Kaczmarek

FIZYKA 

kl. 7a, 7b, 8

W ramach powtórzenia bardzo proszę wykonać fizycznego lapbooka.
Lapbook jest to kartka (A4 lub A3lub nawet brystol) na której znajdują się najważniejsze rzeczy związane tematycznie. Was proszę o przygotowanie takiej kartki na temat wszystkich wzorów, które poznaliście do tej pory wraz z opisem liter i jednostką w której dana wielkość występuje. Wasze lapbooki mogą być kolorowe, mogą zawierać rysunki obrazujące dany wzór. Liczę na Waszą pomysłowość!!!


MATEMATYKA

kl. 6a, 7a, 7b

Tym razem proszę o zrobienie lapbooka na temat brył- przypomnijcie co to sześcian, prostopadłościan- jak się liczy pole powierzchni całkowitej, objętość.
Podajcie przykłady granistosłupów, ostrosłupów. Może coś na temat jednostek? Liczę na ciekawe pomysły :)

 

Natalia Czarnecka

Zadania przesłane dla uczniów 23.03.2020

MATEMATYKA

kl.4

Proszę przepisać do zeszytu i wyliczyć następujące zadania - odejmowanie sposobem pisemnym:

wersja.pdf

Danuta Derezińska

ZAJĘCIA ROZWIJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNO-EMOCJONALNE

Szanowni Państwo!

W ramach zajęć rozwijających kompetencje społeczno – emocjonalne proponuję moim uczniom założyć kalendarz emocji, w którym samodzielnie lub z pomocą rodziców mogą każdego dnia zapisywać lub malować swoje uczucia, które im towarzyszyły danego dnia. Kalendarzem może być zwykły zeszyt, pomoże on dzieciom odreagować napięcia towarzyszące trudnej sytuacji w jakiej się znaleźliśmy, może też być też doskonałą okazją aby porozmawiać z rodzicami o swoich odczuciach, lękach, smutkach czy radościach. Proszę aby te kalendarze zachować i przynieść na zajęcia po ich wznowieniu.

Przesyłam również linki do treningu uważności i nauki radzenia sobie z emocjami.

Dla klas V – VIII: https://www.youtube.com/watch?v=hB54eD0T2gY

Dla klas 0 = IV: https://www.youtube.com/watch?v=QdNWszYUpwE

Pozdrawiam Beata Marciniak

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

Plik z propozycjami z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych: plik.pdf

Beata Marciniak

ŚWIETLICA

Plik z propozycjami świetlicy: wersja.pdf

Beata Marciniak

HISTORIA

Klasa 8 A

Przesyłam link do prezentacji dotyczącej przerobionego już zagadnienia "Świat po II wojnie światowej".

https://www.minstructor.pl/public/view/5488476895051776

Prezentacja ma formę quizu, więc potraktujmy ją, jako zabawę z historią.

Klasy 7A i 7B

Przesyłam link do prezentacji dotyczącej przerobionego już zagadnienia "Upadek Rzeczypospolitej" (co prawda, jest to tematyka z początku roku szkolnego, ale dla każdego Polaka (nie tylko siódmoklasisty), powinna dość ważna i warta utrwalenia.

https://www.minstructor.pl/public/view/6517740037734400

Prezentacja ma formę quizu, więc potraktujmy ją, jako zabawę z historią. Pierwsze 4 slajdy, to informacje powtórkowe, a pozostałe 4 slajdy, to interaktywne zadania quizowe. Życzę udanej zabawy.

W przypadku trudności z rozwiązaniem zadań, odsyłam do naszego podręcznika od historii, na strony 8 - 10.

Klasy 6A i 6B

Przesyłam link do prezentacji dotyczącej przerobionego już zagadnienia "Oświecenie w Europie".

https://www.minstructor.pl/public/view/6364097212841984

Prezentacja ma formę quizu, więc potraktujmy ją, jako zabawę z historią. Pierwsze 7 slajdów, to informacje powtórkowe, a pozostałe 5 slajdów, to interaktywne zadania quizowe. Życzę udanej zabawy.

W przypadku trudności z rozwiązaniem zadań, odsyłam do naszego podręcznika do historii, na strony 132 - 137.

Klasy 5A i 5B

Przesyłam link do prezentacji dotyczącej przerobionych w pierwszym semestrze zagadnień, a mianowicie starożytnej Grecji.

https://www.minstructor.pl/public/view/5629857098629120

Prezentacja ma formę quizu, więc potraktujmy ją, jako zabawę z historią. Pierwsze 5 slajdów, to informacje powtórkowe, a pozostałe 5 slajdów, to interaktywne zadania quizowe. Życzę udanej zabawy.

W przypadku trudności z rozwiązaniem zadań, odsyłam do naszego podręcznika do historii, na strony 55 – 65.

Najprawdopodobniej, nowe tematy (już nie powtórkowe), również dla klasy 4A, będę mógł przesłać w czwartek.

Pozdrawiam.

Przemysław Woźny.

CHEMIA

Drodzy ucznowie!
Proszę o zajrzenie na strony internetowe, których adresy zamieszczam i zapoznanie się z w ramach powtórki z materiałami tam przedstawionymi.
 
kl. 7a i 7b:

https://chemiadlaopornych.pl/szkola-podstawowa/protony-neutrony-elektrony-nukleony-ogarnijmy-ten-chaos/#more-340

https://chemiadlaopornych.pl/szkola-podstawowa/zwiazek-chemiczny-mieszanina/#more-111

https://chemiadlaopornych.pl/szkola-podstawowa/wiazania-chemiczne/rodzaje-wiazan-chemicznych/

kl. 8

https://chemiadlaopornych.pl/szkola-podstawowa/weglowodory/alkany-alkeny-alkiny-jednym-slowem-weglowodory/

Życzę efektywnego spędzenia czasu przy tym zajęciu.
 
Pozdrawiam,
Dorota Jankowska 

TECHNIKA 

kl. 5b

Zadania na dzisiejszą lekcję. Plik do pobrania poniżej, hasło w wiadomości w dzienniku.

wersja.pdf

Anna Kaczmarek

Zadania przesłane dla uczniów 20.03.2020

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Szanowni Rodzice,

Drodzy Uczniowie uczęszczający na logopedię,

Proszę o utrwalanie wymowy w oparciu o materiały wklejone do zeszytów od logopedii. Zachęcam także do korzystania z materiałów zamieszczonych na poniższych stronach internetowych. Mam nadzieję, że znajdziecie coś fajnego dla siebie. Jeżeli jednak nie będziecie pewni czy wymawiacie prawidłowo, wróćcie do materiałów z zeszytu.

http://www.yummy.pl/ - gry i zabawy językowe wspierające terapię logopedyczną.

https://domologo.pl/category/logopedia/ - ćwiczenia rozwijające wymowę, słuchowe, oddechowe, artykulacyjne.

Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne przy wymowie głosek:

R: http://blog.mimowa.pl/index.php/wady-wymowy-harmonogram-cwiczen/gloska-r/

sz, rz/ż, cz, dż: http://blog.mimowa.pl/index.php/wady-wymowy-harmonogram cwiczen/seplenienie-szereg-szumiacy/

s, z, c, dz: http://blog.mimowa.pl/index.php/wady-wymowy-harmonogram cwiczen/seplenienie-szereg-syczacy/

ś, ź, ć, dź: http://blog.mimowa.pl/index.php/wady-wymowy-harmonogram-cwiczen/seplenienie-szereg-ciszacy/

k,g: http://blog.mimowa.pl/index.php/wady-wymowy-harmonogram-cwiczen/kappacyzm_gammacyzm/

Wysyłam również 2 proste materiały do ćwiczeń z instrukcjami do ich samodzielnego przygotowania. Będą pomocne przy treningu narządów artykulacyjnych i oddechowym. Zachęcam do ich wykonania, jednak nie jest to obowiązkowe:

 1. Słodka gimnastyka buzi i języka - można wydrukować, pokolorować i grać z rodziną. Można też bawić się, korzystając z karty na ekranie monitora - przećwiczyć po kolei zadania z obrazka. gimnastyka_buzi.pdf

 2. Możecie przygotować węża: z papieru, kleju Magic, słomki do napojów. Obrazek można przerysować lub wydrukować, pokolorować i wyciąć. Język nakleić na koniec słomki i w takiej formie przykleić do spodniej strony głowy węża. Pod wpływem powietrza z rurki, będzie się poruszał. Pamiętajcie, że dmuchając w słomkę, musicie trzymać ją na środku ust, zęby nie biorą w tym udziału. Nabieramy powietrze nosem. Można też po wycięciu węża zawiesić go na sznurku i ćwiczyć wydmuchiwanie powietrza w niego (wdech nosem, wydech ustami). Powodzenia, dobrej zabawy. waz .pdf

Jeżeli mają Państwo pytania, proszę o kontakt przez dziennik elektroniczny.

Życzę zdrówka, pozdrawiam serdecznie. Zostańcie w domu:-)

Natalia Woźniak

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

Proszę o wykonanie poniższych zadań i odesłanie do poniedziałku (23.03.2020) - szczegóły w wiadomości na dzienniku.

Zadania wersja.pdf

Elżbieta Bartkowska

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY - BIEDRONKI

Kochane Biedroneczki, Drodzy Rodzice!

W związku z zaistniałą sytuacją wydawnictwo WSiP przygotowało szereg ciekawych rozwiązań

Zapraszam do skorzystania ze strony https://www.wsip.pl/pomagamy-w-nauce-z-domu/ , na której znajdują się m.in. podpowiedzi dla rodziców co mogą robić z dziećmi w domu. Znajdziecie tam cykl filmików z doświadczeniami, z pracami plastycznymi oraz zestawy zabaw do pobrania.

Polecam również strony eduzabawy.com czy mojedziecikreatywnie.pl

Pozdrawiam serdecznie

Agnieszka Majerowicz

BIBLIOTEKA

Drodzy Uczniowie,

Biblioteka szkolna zachęca do korzystania z wymienionych stron internetowych, na których znajdziecie darmowe książki. Poniżej prezentujemy wybór bibliotek cyfrowych i innych źródeł darmowych ebooków i audiobooków.

Darmowa biblioteka cyfrowa zawierająca ponad 5500 tytułów, w tym wiele szkolnych lektur. Ebooki są dostępne w wielu formatach, w tym na czytniki. Serwis zawiera także audiobooki. Wszystko dostępne jest za pomocą darmowej aplikacji (smartfony Android i iPhone).

Serwis zawiera wiele szkolnych lektur wraz z ich wykazem oraz opisami. Książki są dostępne online oraz do pobrania w wielu formatach, także na czytniki.

Największa w Polsce biblioteka cyfrowa. Większość z udostępnionych książek jest w niej darmowa.

To usługa oferująca dostęp do tysięcy ebooków w ramach abonamentu, zarówno na smartfonach, jak i czytnikach. Z uwagi na zamknięcie szkół serwis przygotował 20 tytułów dedykowanych uczniom w różnym wieku. Każdy może wybrać jedną darmową książkę. Wystarczy wpisać na stronie Legimi kod czytamy, a następnie zarejestrować się w serwisie Legimi i pobrać aplikację. Po zalogowaniu w niej lektura znajdować się będzie na wirtualnej półce. Kod wykorzystać można do 31 marca, ale książka będzie przypisana do konta bez ograniczeń czasowych.

 • Empik Premium - bezpłatnie na 60 dni

Empik przygotował promocyjny dostęp do bazy 11 tysięcy e-booków i audiobooków dostępnych w ramach aplikacji Empik Go dostępnej na Androida i iPhone’a.

Jak skorzystać z promocji?

Na stronie https://www.empik.com/czas-w-domu podaj adres e-mail, na który zostanie przesłany kod.

Otrzymany kod wprowadź na stronie: https://www.empik.com/premium/kupon

Zarejestruj się lub zaloguj (jeżeli masz już tam konto) na empik.com.

Aktywuj usługę Empik Premium. Pobierz aplikację Empik Go na smartfona i zaloguj się.

 • Publio - darmowe ebooki

Publio to księgarnia internetowa. Oferuje ponad 100 ebooków za darmo. Są to głównie lektury należące do domeny publicznej i poradniki.

 

Życzymy zdrówka, dbajcie o siebie i swoich bliskich. Zostańcie w domu:-)

Natalia Woźniak

 

MATEMATYKA

kl. 6a,  7a, 7b

W ramach powtórzenia bardzo proszę wykonać matematycznego lapbooka. 

Lapbook jest to kartka (A4 lub A3 lub nawet brystol) na której znajdują się najważniejsze rzeczy związane tematycznie. Was proszę o przygotowanie takiej kartki na temat pól figur płaskich tj. trójkąt, kwadrat, prostokąt, równoległobok, romb i trapez. Narusyjcie każdą z figur, opiszcie długości boków czy wysokości, które są niezbędne do obliczenia pola oraz zapiszcie wzór na pole każdej z nich. Wasze lapbooki mogą być bardziej lub mniej rozbudowane. Możecie przedstawić w nim również podział trójkątów, narysować 3 rodzaje trapezów itp. Liczę na Waszą kreatywność i staranność.

Natalia Czarnecka

RELIGIA

Drodzy rodzice i uczniowie

Zadania na dzień dzisiejszy coś dla refleksji

kl. 1-3

https://view.genial.ly/5e723b4f356b231c75c2f84f/interactive-image-droga-krzyzowa-pana-jezusa


https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=37dbaaa4b03b

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=25600b2d43b3

kl. 4-6

https://view.genial.ly/5e70c17ae574870f4845e7f7/interactive-image-droga-krzyzowa?fbclid=IwAR0yXzE8RaBLhtrSP59qT2mammtP7vaQfPeJHVQo_e2iKASO1OJvB0qfbTA

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=37dbaaa4b03b

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=25600b2d43b3

kl. 7-8

Droga krzyżowa bez ostatniego zadania

https://view.genial.ly/5e70e1558e0ae70f45115f13/interactive-image-droga-krzyzowa?fbclid=IwAR3uHfgQGZ8Fxb1MXnjk0R_vWddMMCFi4bUcmuPFHl6SrFbDmU6hv-SsqVc

która to stacja drogi krzyżowej

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=09717bddb6b8&fbclid=IwAR0nDZVzocQa_KsnYleJKdocYqxKGS7SOLA_cO77BrEkhiNA6wx6W0_v96k


Pozdrawiam serdecznie

Lidia Krerowicz

 

Zadania przesłane dla uczniów 19.03.2020

TECHNIKA

kl.. 6

Drodzy uczniowie!

W obecnej sytuacji myślenie o tym, co daje nam obecnie technika, jest oczywiste. Chciałabym Was zachęcić do zrealizowania tego tematu. W Waszym podręczniku na str. 60 znajduje się temat "Nowoczesny świat techniki". Przeczytajcie go proszę uważnie, pomyślcie o tym, co wykorzystywane jest teraz do badań, co nam pomaga w życiu w tzw. kwarantannie z technicznego punktu widzenia. Następnie pobierzcie kartę pracy (poniżej) - hasło do pliku znajduje się w wiadomości na dzienniku - pobierzcie ją, podpiszcie ją, uzupełnijcie ją i odeślijcie pocztą internetową do mnie (adres także w wiadomości na dzienniku).

PS. Możesz ją wydrukować jako plik pdf - jak masz możliwość, wypisać ręcznie, ale czytelnie, zrobić zdjęcie i odesłać. Możesz też otworzyć wersję .doc i napisać komputerowo - wysłać plik.

KARTA PRACY wersja.doc wersja.pdf 

 Kreatywnej pracy

Anna Kaczmarek

ZAJĘCIA DODATKOWE - INFORMATYKA

kl. 7 - grupa dziewcząt

Drogie dziewczyny!

Na ostatnich zajęciach pokazałam Wam prezentację w PREZI. Mam nadzieję, że pamiętacie, co zrobiłyśmy - założyliśmy konto na portalu, stąd macie login i hasło. 

Zatem, w chwili wolnego czasu, stwórzcie prezentację w PREZI - "Polskie zwyczaje wielkanocne". Czas wykonania do 3 kwietnia 2020 roku. Pamiętajcie udostępnić mi ją.

W razie kłopotów piszcie na dzienniku.

Pozdrawiam

Anna Kaczmarek

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI

kl. 6 i 8

Drodzy uczniowie!

Mam nadzieję, że wśród wielu zadań i spraw, które macie nie zapominacie o matematyce. Ćwiczcie wytrwale, rozwiązując zadania przesyłane przez Waszych nauczycieli, a w czasie wolnym :) zajrzycie na stronę matzoo.pl i poćwiczcie tabliczkę mnożenia, ułamki i to z czym macie kłopoty. Ananasy czekają do zdobycia. Oczywiście możecie się pochwalić zdjęciem jak dobrze Wam idzie. Kontakt w wiadomości na dzienniku.

Pozdrawiam

Anna Kaczmarek

 

JĘZYK POLSKI

kl. 4 

Drodzy Uczniowie!

Proszę o przeczytanie str. 229- 230 (z podręcznika) i wiadomości ze strony https://polszczyzna.pl/jak-napisac-opowiadanie/. Następnie spróbujcie napisać opowiadanie o ciekawej przygodzie, która Wam się przytrafiła. Praca powinna zawierać odpowiedzi na pytania:

Kiedy i gdzie rozegrały się wydarzenia? Kto brał w nich udział? Od czego wszystko się zaczęło? Co się działo? Jak zakończyła się historia? Dlaczego pamiętasz właśnie tę przygodę?

Pamiętajcie o trzech akapitach (wstępie, rozwinięciu i zakończeniu). Napiszcie opowiadanie na ok. jedną stronę i wyślijcie mi na adres: polonistkaukw@wp.pl lub na Facebooka do 24.03.2020r.

Proszę o wykonanie dwóch dowolnych ćwiczeń grafomotorycznych usprawniających ładne pisanie dostępnych na stronie: (nie musicie mi tych prac odsyłać, sprawdzę je, gdy się spotkamy)

https://www.kredkauczy.pl/cwiczenia-dla-dzieci

 

kl. 6

Drodzy Uczniowie!

Proszę o przeczytanie stron 232-233 ( z podręcznika) oraz obejrzenie filmu na stronie https://www.youtube.com/watch?v=5vqBLYrByQA i wykonanie ćw. 2 i 4/ 233 (podręcznik). Można je wysłać drogą mailową: polonistkaukw@wp.pl lub poprzez Facebooka do 23 marca 2020r.

Zachęcam do powtórzenia cech opowiadania twórczego ( str. 216-217- podręcznik). Następnie obejrzyjcie bajkę : https://www.youtube.com/watch?v=F9OqXCsEjVI. Napiszcie opowiadanie ( co najmniej 1,5 strony), w którym odpowiecie na pytanie: „ O co mógłby poprosić złotą rybkę rybak, gdyby nie posłuchał żony” Podajcie trzy propozycje. Na opowiadania czekam do końca przyszłego tygodnia (27 marca 2020r.)

 

Pozdrawiam serdecznie,

Anna Wołowicz

PROGRAM TRZYMAJ FORMĘ

Witam serdecznie uczniów, rodziców i opiekunów
w szkole rozpoczęliśmy działania w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktycznego Trzymaj Formę, dlatego postanowiłam przesłać Wam drodzy uczniowie filmiki edukacyjne i ciekawe artykuły o zdrowym odżywianiu i aktywności fizycznej, z którymi możecie zaznajomić się w wolnym czasie.

ZAŁĄCZNIK wersja.pdfPozdrawiam i życzę dużo zdrowia

Agnieszka Słowińska Kaszyńska

 

PEDAGOG SZKOLNY

Drodzy Uczniowie i Rodzice!
Jeśli potrzebujecie rozmowy, porady lub informacji, to jestem dostępna dla uczniów i rodziców zdalnie przez dziennik elektroniczny. Możecie się ze mną skontaktować, jeśli macie problem i trzeba go „przegadać”.


Pozdrawiam

Agnieszka Słowińska Kaszyńska

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNO-EMOCJONALNE

Szanowni Państwo!

Przesyłam „mini organizer” zaczerpnięty ze strony Therapy Thols, który pozwoli uczniom z zajęć rozwijających kompetencje społeczno – emocjonalne i wszystkim chętnym na nowo zorganizować sobie otaczającą rzeczywistość. Zachęcam rodziców, aby przeanalizowali tę planszę wspólnie z dziećmi i pomogli im odnaleźć się w zaistniałej sytuacji.

KARTA: wersja.pdf

Pozdrawiam! Beata Marciniak

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

Szanowni Państwo!

Oto kilka zadań dla uczniów uczęszczających na zajęcia korekcyjno – kompensacyjne. Rozwijają one koncentrację uwagi, percepcję wzrokową, słuchową, doskonalą znajomość zasad pisowni języka polskiego, logiczne myślenie oraz orientację w przestrzeni i koordynację wzrokowo – ruchową.

ZADANIA: wersja.pdf

Pozdrawiam! Beata Marciniak

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

Szanowni Państwo!

Jako wychowawca w świetlicy szkolnej przesyłam dla Waszych pociech link do platformy, gdzie znajdziecie wiele propozycji na spędzanie czasu wolnego: gry i zabawy w domu, kolorowanki, bajki do czytania i do oglądania, karty pracy.

https://view.genial.ly/5e6d20fce6130a0fcf91465d/presentation-swietlica?fbclid=IwAR0rOwzKkKgW1yonW3Vni8N0-jbHtrsSPRlhQWKsWBA6_ifr71XSRaoPsVY

Załączam również kilka przepisów na - tak lubiane przez dzieci w świetlicy - masy plastyczne.

Masy są okazją do doskonałej zabawy, rozwijania wyobraźni i kreatywności oraz doskonalenia motoryki małej rąk, potrzebnej np. podczas pisania. Nie należy ich spożywać!

 • MASA SOLNA

Składniki: mąka; sól; woda w ilości: 2:2:1, czyli tyle samo mąki co soli i połowę mniej wody

Przygotowanie:

Mąkę mieszamy z solą drobnoziarnistą. Następnie dodajemy ostrożnie wodę, nie całą na raz. Ciasto powinno mieć konsystencję zbliżoną do ciasta na pizzę.

Wykorzystanie:

 • można dodać do niej barwniki i olejki zapachowe;
 • można z niej lepić trwałe dekoracje, świeczniki, przestrzenne figurki i płaskie dekoracje;
 • zastyga od kilku godzin do kilku dni – w zależności od grubości;

 • ZIMNA PORCELANA:

Składniki: 250 g skrobi ziemniaczanej, 250 g kleju do drewna, 2 łyżki oliwki, 2 łyżki octu, ew. barwnik spożywczy.

Przygotowanie: łączymy składniki razem i wygniatamy do uzyskania gładkiej konsystencji.

Wykorzystanie: takie samo jak masy solnej, jednak możliwość uzyskiwania drobniejszych i bardziej precyzyjnych elementów.

 • SZTUCZNY ŚNIEG:

Składniki: 1 pianka do golenia, 8 paczek sody, 2 łyżki skrobi

Przygotowanie: połączyć składniki razem, najlepiej w dużej misce, żeby dzieci od razu miały gotowe miejsce do zabawy

 • DOMOWA CIASTOLINA:

Składniki: pół opakowania olejku do kąpieli Tutti – Frutti, pół kg mąki ziemniaczanej

Wykonanie: składniki połączyć i wygnieść do uzyskania gładkiej konsystencji.

Masa zachowuje swoją świeżość jeżeli jest przechowywana w szczelnym opakowaniu.

 • SLIME:

Składniki: klej w płynie firmy Astra, trochę pianki do golenia i mała ilość Perwollu do prania oraz kremu do rąk, ew. barwnik

Wykonanie: zmieszać składniki do uzyskania ciągnącego się slime, jeśli się rwie dodać troszkę więcej płynu do prania

Pozdrawiam serdecznie! Beata Marciniak

Zadania przesłane dla uczniów 18.03.2020

FIZYKA

KL.7: wersja.doc wersja.pdf

kl. 8: wersja.doc wersja.pdf

EDB

Proszę przeczytać w podręczniku treść ostatniego przerobionego przez nas tematu ("Podstawowe wiadomości z zakresu pierwszej pomocy", strony 66 - 69), a następnie w zeszycie przedmiotowym z EDB, wykonać następujące ćwiczenia:

Ćwiczenie 1 ze strony 69.
Zadanie "Sprawdź czy potrafisz" 1 oraz 3 ze strony 69.Pozdrawiam, życzę dużo zdrowia i pozytywnego nastawienia.
Przemysław Woźny.

WOS

Proszę przeczytać w podręczniku treść ostatniego przerobionego przez nas tematu ("Sejm i Senat", strony 134 - 137), a następnie w zeszycie przedmiotowym z WOS-u, wykonać następujące ćwiczenia:

Ćwiczenie 2 i 4 ze strony 138
Ćwiczenie 7 ze strony 139.

Pozdrawiam, życzę dużo zdrowia i pozytywnego nastawienia.

Przemysław Woźny

HISTORIA

Drodzy Uczniowie!
Ten tydzień (do piątku 20 marca) traktujemy powtórkowo - utrwalająco. Wobec powyższego proponuję Wam, aby zmierzyć się z poniższymi zadaniami.

Wszystkie zadane prace, zostaną sprawdzone po naszym powrocie do zajęć w murach szkolnych. Od przyszłego tygodnia, to jest od poniedziałku 23 marca, rozpoczniemy realizację kolejnych, nowych tematów. Nowe zadania pojawią się już w poniedziałek w Waszej poczcie w e-dzienniku, a także na stronie internetowej szkoły, w zakładce "ZDALNE NAUCZANIE".

KL. 6
Proszę przeczytać w podręczniku treść ostatniego przerobionego przez nas tematu ("Mikołaj Kopernik - wielki astronom"; strony 71 - 73), a następnie w zeszycie przedmiotowym z historii, odpowiedzieć pisemnie na następujące zagadnienia:

1. Wymień nazwy co najmniej czterech dziedzin nauki, którymi zajmował się Mikołaj Kopernik.
2. Podaj nazwy trzech miast, w których studiował Mikołaj Kopernik.
3. Wyjaśnij, na czym polegało największe odkrycie Mikołaja Kopernika w dziedzinie astronomii.

Zadanie dodatkowe dla zainteresowanych uczniów:
1. Wyjaśnij, dlaczego głoszenie teorii Kopernika o układzie słonecznym, było zakazane przez Kościół.

KL. 5
Proszę przeczytać w podręczniku treść ostatniego przerobionego przez nas tematu ("Średniowieczne miasto i wieś"; strony 142 - 147), a następnie w zeszycie przedmiotowym z historii, odpowiedzieć pisemnie na następujące zagadnienia:

1. Wyjaśnij, co to była lokacja oraz napisz, jakie informacje zawierał dokument lokacyjny.
2. Wyjaśnij, kto zostawał wójtem lub sołtysem oraz jakie zadania wykonywał wójt w mieście, a jakie wykonywał sołtys we wsi.
3. Wymień główne zajęcia poszczególnych grup społecznych żyjących w mieście:
a) patrycjuszy;
b) pospólstwa;
c) plebsu.

Zadanie dodatkowe dla zainteresowanych uczniów:
1. Opisz pełnymi zdaniami życie w średniowiecznym mieście, opisując jego:
a) dobre strony;
b) złe strony.

KL. 6

Proszę przeczytać w podręczniku treść ostatniego przerobionego przez nas tematu ("Oświecenie w Europie", strony 132 - 137), a następnie w zeszycie przedmiotowym z historii, odpowiedzieć pisemnie na następujące zagadnienia:

1. Przedstaw dwa argumenty, dlaczego wiek osiemnasty jest nazywany epoką oświecenia.
2. Napisz, kto był twórcą umowy społecznej oraz wyjaśnij, na czym miała ona polegać.
3. Wymień jaką tematykę przedstawiali w swoich dziełach twórcy sztuki klasycystycznej. Podaj tez przykłady dwóch dzieł (tytuł i autor).
4. Wymień pięć wynalazków lub odkryć z różnych dziedzin nauki, dokonanych w epoce oświecenia.

Zadanie dodatkowe dla zainteresowanych uczniów:
1. Przeczytaj tekst źródłowy ze strony 133 w podręczniku, a następnie odpowiedz w zeszycie na oba pytania, podane pod tym tekstem.

KL. 7

W ramach przygotowania się do sprawdzianu z działu "Ziemie polskie po Wiośnie Ludów" (strony 111 - 153 w podręczniku), proszę opracować w zeszytach do historii następujące zagadnienia (jest to jednocześnie część gotowych zagadnień na sprawdzian, podanych do zeszytów na lekcji powtórzeniowej):

1. Proszę rozpisać w zeszycie następujące pojęcia: modernizacja, praca organiczna, branka, rusyfikacja, kibitka, trójlojalizm, germanizacja, uwłaszczenie, ziemiaństwo.
2. Gospodarka w poszczególnych trzech zaborach - przedstaw różnice w przemyśle, między zaborem pruskim, a zaborem rosyjskim oraz różnice w rolnictwie między zaborem austriackim, a zaborem pruskim.
3. Opisz pełnymi zdaniami dwie postawy Polaków wobec germanizacji w zaborze pruskim oraz dwie postawy Polaków wobec rusyfikacji w zaborze rosyjskim.

Aby opracować powyższe zagadnienia wystarczy skorzystać z podręcznika i odnaleźć właściwe treści na stronach 111 - 153.

Oczywiście termin sprawdzianu z całą pewnością ulegnie zmianie na późniejszy.

KL. 8

Proszę przeczytać w podręczniku treść ostatniego przerobionego przez nas tematu ("Powojenna odbudowa, strona 172 - 175), a następnie w zeszycie przedmiotowym z historii, odpowiedzieć pisemnie na następujące zagadnienia:

1. Podaj cztery przykłady zniszczeń i strat wojennych na terytorium Polski w wyniku II wojny światowej.
2. Wyjaśnij następujące pojęcia: szabrownictwo, nacjonalizacja, bitwa o handel.
3. Wymień dwa założenia i dwa efekty planu trzyletniego. Napisz też, w jakich latach był on realizowany.

Zadanie dodatkowe dla zainteresowanych uczniów:
1. Reforma rolna:
a) opisz pełnymi zdaniami, dlaczego ją przeprowadzono;
b) co w jej wyniku zostało zrealizowane;
c) wyjaśnij i uzasadnij, czy reforma rolna rozwiązała problemy ludności wiejskiej w powojennej Polsce.

Pozdrawiam, życzę dużo zdrowia i pozytywnego nastawienia.

Przemysław Woźny

RELIGIA

Drodzy rodzice i uczniowieJ

Kl  1-3

Zachęcam was do zapoznania się z materiałami dotyczącymi życia Jana Pawła II (obejrzyjcie bajkę „Jan Paweł II Historia Papieża”, ” Święty Jan Paweł II, życie Świętego Papieża” a także z innych źródeł ogólnodostępnych) i wykonania pracy plastycznej na temat pasji Jana Pawła II. Prace należy opisać: Nazwisko i imię ucznia, wiek i klasa

 Prace proszę przynieść do szkoły jak tylko będziemy mogli się spotkać. 

Kl  4-5

Zachęcam was do zapoznania się z materiałami dotyczącymi życia Jana Pawła II (obejrzyjcie bajkę „Jan Paweł II Historia Papieża”,” Święty Jan Paweł II, życie Świętego Papieża”, a także z innych źródeł ogólnodostępnych) i wykonania albumu „ Pamiętamy o Tobie – 100 rocznica urodzin Jana Pawła II”,

Album – uczniowie wykonują album: A-4, nie więcej niż 10 stron, czcionka12, Times New Roman, jednostronnie, mile widziane zdjęcia, rysunki, ilustracje, praca musi być wykonana samodzielnie i indywidualnie przez dziecko podając źródła wykorzystane w pracy. Prace należy opisać: Nazwisko i imię ucznia, wiek i klasa

 Prace proszę przynieść do szkoły jak tylko będziemy mogli się spotkać. 

 

Kl  6-8

Zachęcam was do zapoznania się z materiałami dotyczącymi życia Jana Pawła II (obejrzyjcie film „Karol - Człowiek, który został Papieżem” a także z innych źródeł ogólnodostępnych lub sugerowanych) i wykonania notatki o życiu, twórczości , pasjach Jana Pawła II.  Prace proszę przynieść do szkoły jak tylko będziemy mogli się spotkać. 

Linki:

https://dzieje.pl/aktualnosci/pontyfikat-jana-pawla-ii-w-liczbach

https://www.radiomaryja.pl/kosciol/swiety-jan-pawel-ii-zyciorys/

 http://www.sekretariatfatimski.pl/6-jan-pawe-ii-i-fatima/547-biografia-karol-wojtya-jan-pawe-ii

 https://domjp2.pl/jan-pawel-ii/kalendarium-jana-pawla-ii/

 

Życzę kreatywnego spędzania czasu

Lidia Krerowicz

MATEMATYKA

kl. 4

Moi kochani uczniowie!

W ramach powtórzenia przesyłam Wam karty pracy - jeśli możecie to wydrukujcie, uzupełnijcie i wklejcie do zeszytu, jeśli nie przepiszcie i przerysujcie zdania do zeszytu:

-karta nr 1

-karta nr 2

-karta nr 3

Miłej pracy :)

Danuta Derezińska

kl. 5

Drodzy uczniowie!

Jesteśmy w dziale UŁAMKI DZIESIĘTNE,  zatem

* dodajemy, odejmujemy ułamki dziesiętne,
* mnożymy, dzielimy ułamki dziesiętne przez 10, 100, 1000, ...

Polecam stronę 
www.matzoo.pl

Następnie przechodzimy do MNOŻENIA UŁAMKÓW PRZEZ LICZBY

PROSZĘ przypomnieć sobie tabliczkę mnożenia,
* temat - podręcznik strona 159-163
* temat - ćwiczenia strona 80-81

Do ćwiczeń i przypomnienia polecam strony:

www.pistacja.tv
www.matzoo.pl

W razie trudności kontaktujemy się za pomocą dziennika.

Miłej pracy!

Edyta Gromelska 


 

kl. 6b

Drodzy uczniowie!

Jesteśmy w dziale WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE I RÓWNANIA, zatem

* obliczamy wartości wyrażeń algebraicznych

Polecam stronę 
www.matzoo.pl

Następnie przechodzimy do REDUKCJI WYRAZÓW PODOBNYCH

* temat - podręcznik strona 188-190
* temat - ćwiczenia strona 93-95

Do ćwiczeń i przypomnienia polecam strony:

www.pistacja.tv
www.matzoo.pl

W razie trudności kontaktujemy się za pomocą dziennika.

Miłej pracy!

Edyta Gromelska 

kl. 6a

W ramach przećwiczenia ostatniego tematu - ostrosłupy proszę zrobić ćw. str. 110 i 111.

kl. 7

W ramach przećwiczenia zróbcie zadania w  zeszycie ćwiczeń str. 63, 64.

 

Natalia Czarnecka

kl. 8

Uczniowie!

Jesteśmy przed egzaminem ósmoklasisty,  zatem polecam stronę www.matzoo.pl

* egzamin 8 - klasisty
* liczby i działania


PROSZĘ O PRZEKAZANIE INFORMACJI KOLEŻANKOM I KOLEGOM. W RAZIE POTRZEBY KONTAKTUJEMY SIĘ PRZEZ DZIENNIK.POZDRAWIAM
Edyta Gromelska :)

PLASTYKA

kl. 6

Drodzy Uczniowie i Rodzice :)
W związku z zaistniałą sytuacją, proszę o wykonanie pracy plastycznej, która wstępnie omawiana była na ostatniej wspólnej lekcji. Zadaniem uczniów jest wykonanie matrycy do powielania liter. Zadanie polega na wycięciu liter (swoich inicjałów) z grubego materiału, bądź z grubej firany. Następnie proszę je nakleić na sztywną kartkę. Litery naklejamy odwrócone,np. B będzie miało brzuszki w lewą stronę, a nie w prawą. Po wyschnięciu kleju, proszę pomalować tę kartkę z literami tuszem, przyłożyć kolejną kartkę i odbić to, co zostało pomalowane. Jeśli ktoś nie zdążył zakupić tuszu, może pomalować farbami. Po zakończeniu, obie prace proszę wysłać na mojego Messengera w wiadomości prywatnej. Mam nadzieję, że wykonanie pracy sprawi Wam dużo radości. Życzę Wszystkim dużo zdrowia

kl. 7

Drodzy Uczniowie i Rodzice :)
W związku z zaistniałą sytuacją przesyłam zadanie plastyczne do wykonania w tym tygodniu.
Proszę o wykonanie pracy pt. "Projekt lotniska lub stacji kosmicznej" w formie kolażu, tzn. wycinamy gotowe elementy ze starych gazet, książek, katalogów i naklejamy na kartkę w postaci wymyślonej przez siebie kompozycji. Można domalować farbami lub dokleić elementy z kolorowego papieru lub krepy. Gotową pracę przesyłacie na mojego Messengera w wiadomości prywatnej, na Fb lub mojego e - maila (kontakt w wiadomości na dzienniku).
Mam nadzieję, że wykonanie pracy sprawi Wam dużo radości.
Życzę dużo zdrowia.


Pozdrawiam
Hanna Skrobiszewska

JĘZYK ANGIELSKI

kl.8

Kochani uczniowie / Drodzy Rodzice,

Zachęcamy naszych ósmoklasistów do skorzystania z poniższych linków w celu przetrenowania materiału do Egzaminu Ósmoklasisty.

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/2019-2

 

kl. 4-8

Pragniemy przypomnieć, iż aktywność ucznia w aplikacji Quizlet jest widoczna dla nauczycieli, dlatego prosimy o przyłączanie się do poszczególnych klas.

 

kl. 1-3

Uczniowie klas I-III proszeni są o zapoznanie się z zadaniami z kart pracy "Zapamiętaj i powtórz".

kl. 2 - karta .pdf

kl. 3 - karta.pdf

Pozdrawiamy Was serdecznie,

Nauczyciele języka angielskiego.

Zadania przesłane dla uczniów 16-17.03.2020

JĘZYK ANGIELSKI

Drodzy Uczniowie,  

W związku z akcją "Nauka zdalna" pragniemy Was poinformować, iż nasza szkoła udostępnia Wam materiały do nauki słownictwa z języka angielskiego na platformie QUIZLET (dostępnej za pośrednictwem strony internetowej www.quizlet.com/pl, a także aplikacji mobilnej Quzilet).

Po utworzeniu darmowego konta, prosimy wybrać odpowiedni adres  w celu przyłączenia się do swojej klasy.

Klasa 4: https://quizlet.com/join/qZTv2kWYK

Klasa 5: https://quizlet.com/join/QnpNjDWfv

Klasa 5 (grupa rozszerzona): https://quizlet.com/join/qaSSwmZe6

Klasa 6: https://quizlet.com/join/mZrpRK4q4

Klasa 7: https://quizlet.com/join/RGvZnXkm5

Klasa 8: https://quizlet.com/join/A92NZuRYV

 

Uczniowie klas I-III proszeni są o realizowanie zadań dostępnych na kartach pracy "Zapamiętaj i powtórz" załączonych do podręczników English Adventure, a także o powtarzanie słownictwa przy pomocy rodziców, bądź starszego rodzeństwa.

Owocnej nauki!

Nauczyciele języka angielskiego

 

MATEMATYKA

kl. 8

Drodzy uczniowie klasy ósmej!

W najbliższym czasie nie odbywają się zajęcia mające na celu przygotować Was do egzaminu po klasie ósmej. Wobec tego dla tych, którzy chcą, i dla tych którzy powinni się uczyć umieszczam materiały z zadaniami – pochodzą one ze strony Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu. Pierwszy z nich to plik z zadaniami, drugi plik to odpowiedzi i sposób oceniania.

ZADANIA

ODPOWIEDZI

                Spróbujcie sami rozwiązać zadania, a następnie sami możecie się sprawdzić. Oczywiście możecie też konsultować się ze mną za pomocą dziennika.

Informuję, że na stronie CKE pod adresem  https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/ znajdują się powtórki do egzaminu ósmoklasisty - MIŁEJ PRACY :).

Anna Kaczmarek

 

kl. 7

Uczniowie, klasy siódmej - poniżej zadania dla Was:

Zadania nr 1: wersja .doc wersja .pdf

Zadania nr 2: wersja .doc wersja .pdf

kl. 6a

Uczniowie, klasy szóstej - poniżej zadania dla Was:

Zadania nr 1: wersja .doc wersja .pdf

Zadania nr 2: wersja .doc wersja .pdf

Natalia Czarnecka

TECHNIKA 

KL. 4.

Drodzy Uczniowie!

Na poprzedniej lekcji zostaliście połączeni w pary i planowaliście stworzenie makiety skrzyżowania. Niestety, ze względu na obecną sytuację, nie możemy się dziś zobaczyć na zajęciach. Jednak proszę Was, abyście w domu, korzystając z materiałów które macie, wykonali makietę samodzielnie. Zdjęcie stworzonej makiety możecie wysłać mi pocztą lub MMS-em, a na najbliższą lekcję przyniesiecie na zajęcia.

Anna Kaczmarek

Kl. 5

Drodzy Uczniowie!

Na technice tworzyliście już "coś" z metalu i "coś" z drewna, przyszedł czas by zrobić "coś" z tworzyw sztucznych. Wykorzystując zbędne rzeczy w domu z tzw. plastiku czyli butelki, pudełka, zakrętki stwórzcie „coś” z tworzyw sztucznych. Bądźcie kreatywni! Oczywiście, jak zwykle do pracy twórczej na technice, potrzebna jest dokumentacja. Zatem w zeszycie napiszcie, jak zwykle, MATERIAŁY, NARZĘDZIA oraz SPOSÓB WYKONANIA. Pracą możecie się pochwalić po wykonaniu, wysyłając do mnie zdjęcie pocztą, a jak tylko będziemy mieli możliwość się spotkać w szkole to przyniesiecie swoje prace. Bądźcie odpowiedzialni za czas spędzany w domu. 😊.

Anna Kaczmarek

 

CHEMIA 

Uczniowie!

Umieszczam dla Was karty pracy - do uzupełnienia i zwrotu, gdy wrócimy do szkoły. 

kl. 7 - karta pracy: wersja .doc wersja .pdf

kl. 8 - karta pracy: wersja .doc wersja .pdf

Dorota Jankowska

 

INFORMATYKA

Drodzy uczniowie!

Proponujemy Wam, abyście zajęli się kodowaniem. W grudniu braliście udział w Godzinie Kodowania, pora wrócić do zadań z programowaniem. W zeszycie macie wpisany adres strony i hasło do zalogowania się (w razie - kłopotów piszcie do Nas korzystając z dziennika).

Zadania:

Klasa 4 – Koduj z Anną i Elzą

                https://studio.code.org/sections/PNYHNV

Klasa 5 - Zakoduj własną grę sportową

5a

Gr.1       https://studio.code.org/sections/DVTMXP

Gr.2       https://studio.code.org/sections/FFJQHR

5b

Gr. 1      https://studio.code.org/sections/DDFMBF

Gr. 2      https://studio.code.org/sections/JJZFTN

Klasa 6 - Star Wars: Tworzenie Galaktyki za pomocą kodu

6a          

Gr.1       https://studio.code.org/sections/QWCFFT

Gr.2       https://studio.code.org/sections/DJVMDS

6b          

Gr. 1      https://studio.code.org/sections/MBXNQF

Gr. 2      https://studio.code.org/sections/XYYRMN

Klasa 7 - Artysta

7a          

Gr.1       https://studio.code.org/sections/WVHQST

Gr.2       https://studio.code.org/sections/WVHQST

7b

Gr. 1      https://studio.code.org/sections/VPXTCH

Gr. 2      https://studio.code.org/sections/GSBNNX

Klasa 8 - Disney Infinity Play Lab

Gr.1      https://studio.code.org/sections/LFDPTL

Gr.2       https://studio.code.org/sections/SVKJDL

 

Miłej zabawy!

Anna Kaczmarek i Piotr Kubiak

nauczyciele informatyki

FIZYKA

Uczniowie, w plikach poniżej przygotowałam zadnia do wykonania:

kl. 7: wersja .doc wersja .pdf

kl. 8: wersja .doc wersja .pdf

Natalia Czarnecka

MUZYKA

 

kl. 4
Drodzy Uczniowie!
Proszę, byście powtarzali i utrwalali sobie nuty oraz wartości. W tym celu proszę, byście napisali jak najwięcej taktów (KAŻDY INNY) w metrum na 4 (cztery czwarte) oraz w metrum na 3 (trzy czwarte) i oczywiście je podpisali - tak, jak ćwiczyliśmy to na lekcji. Można wykorzystać także pauzy. Komu uda się napisać po 30 taktów (łącznie) otrzyma nagrodę. Napisane takty proszę sfotografować i przesłać przez messenger, e-mail lub przez e-dziennik do piątku 20.03 (kontakt umieszczony w dzienniku).
kl. 5
Witam Was serdecznie Moi Drodzy!

Nie jest przyjemnie, to fakt, ale mam nadzieję, że zadanie, które dla Was wymyśliłam nie sprawi Wam kłopotu.
Przeczytajcie, proszę, informacje z podręcznika dotyczącą chórów - lekcja 24 (s. 124-131). Proszę, byście utworzyli MUZYCZNĄ krzyżówkę, w której głównym hasłem będzie nazwa naszego szkolnego chóru. Sposób wykonania jest dowolny, aczkolwiek liczę na Wasze pomysły i oryginalność, Pamiętajcie, by podawane hasła dotyczyły muzyki! Zdjęcia Waszych krzyżówek proszę o przesłanie przez Messenger, Facebook, pocztę e-mail lub przez e-dziennik (kontakt umieszczony w dzienniku). Najciekawsze wykonania zostaną docenione nagrodami. Liczę na Waszą kreatywność, bo wiem, że jesteście pomysłowi!

Nauczcie się też piosenki ,,Chodź, pomaluj mój świat" i nagrajcie się np. telefonem, jak śpiewacie - w necie jest mnóstwo karaoke z tą piosenką. Zobaczymy, kto będzie najlepszym i najbardziej pomysłowym wykonawcą tej piosenki z klas 5 - wyobraźcie sobie, że stajecie do światowego konkursu, na scenie pełnej lamp i widowni, w blasku fleszy. Często jest tak, że to pomysł jest tutaj istotny...( można się np. przebrać do jej wykonania). Nagranie oczywiście proszę przesłać np. przez messenger - chyba najłatwiej? Już nie mogę się doczekać...
Na wasz odzew czekam do WTORKU 24.03.
 
kl. 6
Witam Was serdecznie. Proszę o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi instrumentów dętych - podręcznik, lekcja 23.
Zapraszam do wysłuchania następujących utworów (będziemy je rozpoznawać):
https://www.youtube.com/watch?v=k88Xk3BjjNs
https://www.youtube.com/watch?v=ZUA7FDQwe7U
https://www.youtube.com/watch?v=YJhW4DjL6ks
https://www.youtube.com/watch?v=kLp_Hh6DKWc
https://www.youtube.com/watch?v=MlMVagn-ZJw
https://www.youtube.com/watch?v=DquxPwY91MI&list=RDDquxPwY91MI&start_radio=1&t=3
https://www.youtube.com/watch?v=KMvLScFAGZk
Proszę o wykonanie (własne) - podziału instrumentów dętych. Można w formie albumu, może to być praca przestrzenna, można pobawić się plasteliną, albo w formie graficznej - na komputerze. Wybór jest duży. Liczy się oryginalność i inwencja twórcza, pomysłowość. Dokumentację z tego zadania proszę o przesłanie przez Messenger, e-mail lub przez e-dziennik (kontakt umieszczony w dzienniku).
Proszę o wykonanie i przesłanie Waszych zadań do wtorku 24.03. Na najlepsze 3 prace (z klasy) czeka nagroda - myślę, że będziecie zadowoleni.
Liczę na Waszą pomysłowość!
kl. 7
Witam Was serdecznie. Proszę o wysłuchanie utworu ,,Światło księżyca", którego twórcą jest C.Debussy https://www.youtube.com/watch?v=ea2WoUtbzuw
i wykonanie pracy plastycznej (dowolna techniką) zainspirowanej tą muzyką. Proszę o wykonywanie jej podczas słuchania utworu - to ważne!
Utwory do słuchania:
https://www.youtube.com/watch?v=-lA4kAirT9k
https://www.youtube.com/watch?v=XcoHMpnIsUw
https://www.youtube.com/watch?v=3IilpkT16I8
https://www.youtube.com/watch?v=ufqXL_bsWL8
https://www.youtube.com/watch?v=9E-yYkVQmg8
https://www.youtube.com/watch?v=HaokgWSWD2Q
https://www.youtube.com/watch?v=qa8NMo6HJhs
https://www.youtube.com/watch?v=6n_o94p6l_4
Na wasze prace czekam do końca tygodnia - messenger, adres mailowy, lub przez e-dziennik (kontakt umieszczony w dzienniku).
Liczę na Waszą oryginalność! Znając Wasze zdolności wiem, że się nie zawiodę!
 

Pozdrawiam serdecznie.
Kamila Wesołowska

PLASTYKA

kl. 4

Proszę, by uczniowie wykonali dowolną techniką pracę w formacie A3 (PLAKAT), której tematem jest ochrona środowiska, promowanie odnawialnych źródeł energii i oszczędzanie energii, racjonalne gospodarowanie energią w gospodarstwie domowym, szkole, pracy..., zwracanie uwagi na zagrożenia dla środowiska związane z korzystaniem źródeł konwencjonalnych. Praca ta ma nawiązywać do tematu ,,CZTERY PORY ROKU Z OZE" oraz do swojego regionu. Najlepsze prace spośród uczniów klas 4-6 będą przesłane, o ile sytuacja na to pozwoli, na konkurs. Bliższych informacji na ten temat można dowiedzieć się ze strony www.umww.pl w zakładce Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi/Wielkopolskie Dni Energii.
Proszę o wykonanie, sfotografowanie i przesłanie zdjęć prac do 24.03 (przez Messenger, facebook, e-mail lub e-dziennik).

kl. 5 

Proszę o wykonanie pracy plastycznej formaty A4 z surowców wtórnych, których na pewno sporo macie w domach (np. niepotrzebne opakowania, pojemniki, folie, pinezki itp) - tematem jest PEJZAŻ LUB PORTRET. W tym celu wykonacie projekt kompozycji na wybrany temat, zaznaczcie sobie miejsca, w których użyjecie określonych surowców (weźcie pod uwagę kolory i faktury Waszych materiałów, z których będziecie robić pracę), zaznaczcie je delikatnie ołówkiem, a następnie przypnijcie lub przyklejcie elementy w zaplanowanych miejscach. Plastikowe czy też papierowe opakowania można spłaszczyć, wycinać z nich kształty itp. - pomysł, jak zawsze, należy do Was! Czekam na interesujące prace - do ŚRODY 25.03 (przez Messenger, facebook, e-mail lub e-dziennik).

Pozdrawiam serdecznie.

Kamila Wesołowska

BIOLOGIA

Uczniowie!

Oto zadania do wykonania w ramach zdalnego nauczania do 25 marca 2020r.:

Klasa IV
1. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania str 83-85
2. Zapisz w zeszycie temat: Co to jest krajobraz? Przeczytaj treść w podręczniku i odpowiedz pisemnie w zeszycie przedmiotowym na pytanie 3 str 140
3. Zapisz w zeszycie temat: Ukształtowanie terenu. Przeczytaj treść w podręczniku, a następnie zapisz do zeszytu notatkę To najważniejsze! str 143.

Klasa Va, Vb , nauczanie indywidualne
Zapisz w zeszycie temat: Korzeń-organ podziemny rośliny. Przeczytaj treść w podręczniku str 98-101, wykonaj w zeszycie rysunek korzenia(patrz strona 98) i zaznacz na nim nazwy stref (bez opisu) oraz odpowiedz w zeszycie na pytania 1, 2, 3 str 101.

Klasa VIa i VIb
Zapisz w zeszycie temat: Gady-kręgowce, które opanowały ląd" - przeczytaj treść w podręczniku(103-106) i odpowiedz pisemnie w zeszycie przedmiotowym na pytania 1, 2 i 4 str 106.
 
Klasa VIIa i VIIb
1. Przeczytaj treść tematu: Budowa i działanie układu wydalniczego - str 153-156, zapisz go w zeszycie i odpowiedz pisemnie na pytania 1 i 3 str 156
2. Przeczytaj treść tematu: Higiena i choroby układu wydalniczego- str 157-160, zapisz go w zeszycie i odpowiedz pisemnie na pytania 1,2 i 3 str 160
 
Klasa VIII
1. Zapisz temat w zeszycie: Czym jest ekosystem? , przeczytaj treść w podręczniku(116-120) i odpowiedz na pytania 1 i 4 str 120
2. Zapisz temat w zeszycie "Zależności pokarmowe", przeczytaj treść(121-124) i odpowiedz na pytanie 2 str 124, wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str 73 i 74.
Mam nadzieję, że będzie to dobrze spędzony czas.
Piotr Kubiak