PROJEKT Unplugged

UNPLUGGED

Program Unplugged jest szkolnym programem profilaktyki uniwersalnej, adresowanym do młodzieży w wieku 12-14 lat.  Program jest realizowany w naszej szkole w klasie VI I VIII, w formie 7 jednogodzinnych zajęć lekcyjnych oraz 2 spotkań dla rodziców uczniów  uczestniczących w programie.

Cel programu jest

-ograniczenie inicjowania używania substancji psychoaktywnych – tytoniu, alkoholu, narkotyków -ograniczenie rozwoju intensywności używania, tj. przejścia od fazy używania  eksperymentalnego do fazy używania problemowego.

Koordynatorzy programu: Natalia Wożniak, Agnieszka Słowińska Kaszyńska