Szkolny Klub Sportowy 2018/2019

SKS

Program „Szkolny Klub Sportowy” jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów szkół dla dzieci i młodzieży – szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. 

W naszej szkole zajęcia prowadzą: Marzena Stankowska - zajęcia na siłowni oraz piłka siatkowa dla dziewcząt, Marcin Jakubiak - gry zespołowe.