Trzymaj formę 2018/2019

Ogólnopolski Program Edukacyjny "Trzymaj Formę" to inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym dwukierunkowym podejściu: promującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną.

Trzymaj formę


Nasza szkoła realizuje program "Trzymaj Formę!", który pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i kształtuje ich prozdrowotne nawyki. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły. Projekty maja służyć promocji aktywności fizycznej, uczyć prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczegółowym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru.

Szkolnymi koordynatorkami programu są: Agnieszka Słowińska-Kaszyńska, Anna Wołowicz i Joanna Frelich.

Zdjęcia z zajęć w galerii.